Կանթեղ Լուսաւորող Կայծ

ՄԱՐԻԱՆԱ ՊԵՐԹԻԶԼԵԱՆ-ՂԱԶԱՐԵԱՆ

Տեառնընդառաջ: Լոյսի տօն: Հոգիներու լուսաւորման տօն: Սիրոյ տօն:

Ես` ճամբորդս, նոր կայծով կը սկսիմ նոր ճամբորդութիւնս ու կը սիրեմ նոր սիրով:

Մոմեր, մոմեր, բոցկլտացող. բոլորը բոլոր, իրենց մոմերը կը վառեն… Ամբողջ ուժերս հաւաքած` կը մօտենամ առջեւ, հոգիս յարդարած, կարկառած հաւատքի բազուկներս, աչքերս յառած լոյսին, կ՛երկարեմ մոմս` լոյս առնելու, լոյս բերելու դէպի հոգիս ու անոր նոր տունը: Լոյսի տունէն դէպի իմ լոյսիս տունը` միացնելու, լոյսերու, հոգիներու տունը: Սիրոյ լոյսս կը խառնեմ փայլփլող մոմերու լոյսին: Փոքրիկ շողը միանալով  պատրոյգին` վայրկենապէս կը ճառագայթէ կը բոցավառի, կը դառնայ մէկ ամբողջութիւն:

Հոգիս պահ մը կը մերկանայ մարմինէս եւ իր նման հոգիներուն հետ կը միանայ:

Ուրախ եմ, այնքան ուրախ: Ուրախութիւնս նորընծայ, ուրախարար նոր ներկայութիւնս կը բաժնեկցիմ այլ հոգիներու հետ: Կ՛երկարեմ նոր վառած մոմս դէպի ինծի ուղղուած կարկառած ձեռքեր: Արագ արագ ջահերու պէս կը բոցավառին բոլոր շարուած մոմերը, ջահերթ է երկնային: Անոնք ալ իրենց հերթին կ՛երթան լապտերներ վառելու: Կը սկսի լոյսի ճամբորդութիւնը, տօն է, շատ հին, բայց` աննախընթաց: Հազարաւոր լոյսի տարիներու ընդերքէն եկած լոյսը, լուսաւորող կայծը այսօր կը ստանայ նոր հագուստ, նոր երանգաւորում, նոր տեսողութիւն: Կը բացուին հոգիիս մրափող աչքերը: Կանթեղները կը դառնան աստղաթաթախ, տեսիլքները բարձրաթռիչ սլացքով լոյսերու աշխարհէն կը ներխուժեն միտք, սիրտ ու հոգի: Խորանին դարեւանդը կը բոցկլտայ ճաճանչներով ու կանթեղին անմար կրակը կը նորոգուի սիրոյ ձէթով: Կը հոսի կեանքը հոնկէ, ջրվէժող լոյսերով, երազներով: Տօն է ցնծագին: Ես կը սիրեմ, լոյս ունիմ մէջս, ստացած` սիրոյ աղբիւրէն, լոյսի, բերկրութեան օրրանէն: Ճամբորդութիւնս սկիզբ կ՛առնէ այս լոյսէն ու սիրոյ ջահը ձեռքիս կը մնայ վառած: Ով լուսերես տեսիլք, լուսաշող, լոյս փոխանցող, նուիրող, ես ցարդ պատրոյգիդ ձէթէն բխող ճրագիդ լոյսն է, որ կ՛օգտագործեմ, կը փոխանցեմ:

Աղօթքներով, պաղատանքով ստացուած պարգեւ: Այնքան դժուար եւ այնքան հեշտ  ընկալուած նուիրական աւանդ… Մատակարարիդ միջնորդութեամբ կը ստանամ ես քեզ:

Լոյս, լոյս, լոյս է ամէն կողմ, լուսաւորեալ փառաւոր լոյսի ճառագայթում, լոյսի ներկայութիւն, լոյսէն բխած, լոյսէն ծագած առաւօտ լուսոյ, նոր լոյսի ճամբայ, լոյսի ճամբորդութիւն… Հարթ ճամբայ, լուսաւոր հորիզոն եւ խաղաղ աշխարհ պարգեւէ… Լոյսի ճամբորդներուս:

Հալէպ, 14-2-2012

Share this Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )