Մեր Առօրեայէն. Գիրքը` Մեր Մտքին Հացը

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

 

 

 

 

 

 

 

Եռուզեռ կայ Համազգայինի «Լիւսի Թիւթիւնճեան» ցուցասրահին սեմին եւ շուրջը: Պարման աշակերտներ կը թրվըռան ուրախութեամբ: Պահը տօնական է: Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան եւ գրատարածին  կազմակերպած գիրքի պատրաստութեան միջդպրոցական մրցանքին մրցանակաբաշխութիւնը պիտի կատարուի: Խճողուած բազմութեան մէջէն կը մտնենք սրահ: Ժամը ճիշդ 6:00-է: Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ սրբազան Գեղամ արք. Խաչերեան արդէն եկած է, կը հովանաւորէ հանդիսութիւնը: Ներկայ է նաեւ ազգային բարերար Լիւսի Թիւթիւնճեան, որ անբացակայ ներկայութիւն է իր անուան ձօնուած այս ցուցասրահին բոլոր ձեռնարկներուն: Պահը հետաքրքրական ըլլալէ բացի, սպասողական վիճակ մը կը պարզէ: Ո՞վ պիտի տիրանայ մրցանակի, ո՞ր մէկ դպրոցը… Մանաւանդ որ կայ նաեւ մէկ մեծ պարգեւին տիրանալու բախտաւորութիւն. Երեւան-Պէյրութ երթուդարձի օդանաւային ճամբորդութեան տոմսը. ո՞վ պիտի բախտաւորուի…

Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատան տնօրէն Յակոբ Հաւաթեան բացման խօսքով բացատրութիւններ կու տայ այս նախաձեռնութեան մասին, որ երրորդ տարին ըլլալով կը կազմակերպուի հրատարակչատան եւ գրատարածին կողմէ, «Գիրքի պատրաստութեան միջդպրոցական մրցում» ծրագրով:

Յ. Հաւաթեան կատարուած աշխատանքին արդիւնքներուն մասին տեղեկութիւններ կու տայ, թէ երրորդ տարին ըլլալով` այս նախաձեռնութիւններէն ստացուած է արդիւնաւէտ գիրքի վաճառք եւ տարածում` ընթերցասիրութեան: Իւրաքանչիւր տարի 2000-3000 գիրքի սպառում: Իր խօսքը շարունակելով` ան շնորհակալութիւն յայտնեց առաջնորդ սրբազանին, անոր միջոցով «Սեպուհ Շահպազեան» ֆոնտին նուիրաբերումին` մրցանակաբաշխութեան: Շնորհակալութիւն յայտնեց մեր վարժարաններուն տնօրէնութեանց եւ ուսուցիչներուն, որոնք սիրով մասնակցած են «Գիրքի պատրաստութեան» մրցման:

Շնորհակալութիւն` նոյնպէս դատական կազմի անդամներուն, որոնց ներկայացուցիչ Սարգիս Նաճարեան իր գոհունակութիւնը յայտնեց` նկատի առած գիրքին արժէքն ու օգուտը նոր սերունդի հոգեմտաւոր զարգացման կապակցութեամբ:

Արամ Ա. կաթողիկոսին հռչակագիրը` 2013-ը «Հայ մօր տարի» անուանումով, մեր աշակերտները իրենց շարադրութիւնները կատարած էին եւ գիրքի պատրաստութեան լծուած խմբական աշխատանքով: Դէպի գիրքը այս քայլը ինքնին ընտելացումի կ՛առաջնորդէ եւ սէր կ՛արծարծէ մեր մշակոյթին հանդէպ, մեսրոպաւանդ մեր գիր ու գրականութեան նկատմամբ: Այս իմաստով տարուած միջդպրոցական այս գործակցութիւնը Համազգայինի նախաձեռնութեան դիմաց, գնահատելի եւ կենսական կը նկատենք: Մեր նոր սերունդը կարօտ է եւ կարիքը ունի քաջալերանքի, ճշմարիտ առաջնորդութեան, մեր մշակոյթը զարգացնող գործօններու, համակարգչային գիտութեան առընթեր յիշեցնել առկայութիւնը գիրքին, որ մեր միտքին հացն է, սնունդը` մեր ուղեղին: Այս իմաստութիւնը եւ անհրաժեշտութիւնը իր խօսքին մէջ յիշեցուց Գեղամ արք. Խաչերեան, նոյն մտասեւեռումով գնահատեց Համազգայինի գրատարածը: Ան շեշտեց այն միտքը` ըսելով. «Դուք այսօր փոքրահասակ աշակերտներ էք, վաղուան մեծերն էք, ձեզմէ իւրաքանչիւրը հեղինակ մը կրնայ նկատուիլ, քանի որ այսօր յաջողած էք գիրք պատրաստել, վաղը պիտի ընէք նոյնը եւ աւելի լաւը», շեշտեց սրբազանը:

Յայտագրին աւարտին դատական կազմէն Ռոզեթ Ալեմեան յայտարարեց իւրաքանչիւր դպրոցի յաջողութիւնը, որով կատարուեցաւ մրցանակաբաշխութիւնը (անուանացանկը կարդալ «Ազդակ»-ի շաբաթ, 8 յունիս 2013-ի թիւին մէջ): Այս առիթով հարկ է յիշել, որ մեր բոլոր երկրորդական վարժարանները չէին մասնակցած: Մասնակցողներն ալ իւրաքանչիւրը մէկ կամ երկու դասարանի մասնակցութիւն բերած են: Այս իմաստով կարգ մը դպրոցներ կրցան շահիլ քանի մը մրցանակ: Առիւծի բաժինը խլեցին համահաւասար արժէքով Հայ աւետարանական կեդրոնական վարժարանը (Էշրեֆիէ) եւ Մ. եւ Հ. Արսլանեան ճեմարանը:

Մասնակից դպրոցներէն բախտաւորուեցաւ Հայ աւետարանական կեդրոնական վարժարանի աշակերտ Սեւակ Պոյաճեան, Պէյրութ-Երեւան-Պէյրութ օդանաւային տոմսով:

Այս անդրադարձով ուզեցինք արտայայտել նաեւ մեր խնդակցութիւնը, որով փառաւորուեցաւ հայ մայրը, քանի որ գրութիւնները ձօնուած էին հայ մօր:

Երբ աշխատանք տարուի կազմակերպուած ձեւով, յաջողութիւնը կ՛ըլլայ ծափահարելի: Այն դպրոցները, որոնք չէին մասնակցած այս մրցանքին, անշուշտ պատճառներ ունէին: Պիտի փափաքինք, որ չքանան «պատճառները» մեր աշակերտներուն զարգացման եւ յառաջընթացին սիրոյն: Բաւական չէ համակարգիչի գիտութիւնը, «ֆէյսպուք»-երով եւ «չեթ»-երով ժամանցները, որոնք պէտք չէ չափազանցուին: Ամէն ինչ` իր չափաւորութեան սահմանին մէջ: Յանցանք է անտեսելը մեր արժէքները, մեր մայրենին, մեր լեզուն: Կարեւոր է հաղորդակցիլ մեր պատմութեան, աւանդութեան ու գերազանցօրէն հիանալի մեր մշակոյթին հետ: «Գիրքի պատրաստութեան» այս մրցանքը ճամբայ մըն է դէպի մեր մշակոյթին յառաջընթացը ծաղկեցնող: Ոչ ոքի իրաւունքն է զրկել մեր նոր սերունդը նման մրցանքներու մասնակցելէ:

Շնորհակալութիւն` Համազգայինին:

 

 

CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)