Մեր Զաւակները Եւ Մենք. Ձեր Երեխային Սիրոյ Լեզուն

Պատրաստեց՝ ՇՈՒՇԻԿ ՄԱՒԻՍԱԳԱԼԵԱՆ

Իւրաքանչիւր ծնողի պարտքն է կարենալ իր երեխային հանդէպ ունեցած զգացումները արտայայտել անոր հասկնալի լեզուով:

Հոգեբաններու կարծիքով, գոյութիւն ունի սիրոյ, գորովի արտայայտման հինգ հիմնական «լեզու»` ժամանակի յատկացում, նուէրներ, քաջալերանք կամ գովեստ, աջակցութիւն եւ հպում:

Ժամանակի Յատկացում

Եթէ ձեր փոքրիկը անընդհատ կը ձգտի ձեզի բան մը պատմել, երկար մնալ ձեր կողքին, ապա անոր սիրոյ լեզուն ժամանակի յատկացումն է: Այս լեզուով «խօսող» երեխաները յաճախ իրենց ծնողներէն կը խնդրեն միասին խաղալ, խօսիլ կամ զբօսնել: Անոնք անբացատրելի բերկրանք կ՛ապրին, երբ իրենց մօր եւ հօր հետ լուսնապարտէզ, մարզադաշտ կամ շարժապատկերի սրահ կ՛երթան: Ամէնէն աւելի կը սիրեն արձակուրդի օրերը, քանի որ հնարաւորութիւն ունին իրենց ծնողներուն հետ աւելի երկար ժամեր անցընելու:

Նուէրներ

Եթէ ձեր երեխան ձեռային աշխատանքով մը կամ գծագրութեամբ մը կը փորձէ մեզի հաճոյք պատճառել, կրնաք դուք ձեր կարգին զինք ուրախացնել եւ ձեր սէրը յայտնել խորհրդանշական, պզտիկ նուէրով մը, որ անշուշտ սովորութեան պէտք չէ վերածուի:

Քաջալերանք

Ինչպէս բոլոր երեխաները, ձեր փոքրիկը եւս կ՛ախորժի, երբ զինք կը գովէք` գնահատելով իր  դպրոցական արդիւնքները կամ մարզական նուաճումները: Ան թող զգայ, որ դուք հպարտ էք իրմով եւ կը գնահատէք իր ճիգերը:

Երբ երեխան չի լսեր գովեստի խօսքեր, ան կրնայ շատ արագ կորսնցնել իր հետաքրքրութիւնը դասերուն հանդէպ, չամբողջացնել իր սկսած մէկ գործը, հետեւողականութիւնն ու խանդավառութիւնը կորսնցնել դաշնակի դասերուն, ֆութպոլի մարզումներուն կամ ճատրակի փորձերուն հանդէպ:

Աջակցութիւն

Եթէ ձեր երեխան յաճախ կ՛առաջարկէ իր օգնութիւնը բերել տան այս կամ այն գործին` ծաղիկները ջրել, շունը պտտցնել, սեղանը հաւաքել եւ այլն… կը նշանակէ, որ ան կ՛ախորժի, երբ դուք իր կողքին էք, դասերը պատրաստած ժամանակ, ժապաւէն մը դիտած ատեն կամ կոտրած խաղալիք մը նորոգելու պահուն: Ձեր ներկայութիւնը որոշ ապահովութիւն կը ներշնչէ անոր, եւ ան վստահ է, որ դժուարութեան պահուն ձեր օգնութիւնը պիտի չզլանաք իրեն:

Հպում

Այն երեխաները, որոնց «սիրոյ լեզուն» հպումն է, կ՛ուզեն բռնել մայրիկին ձեռքը, փաթթուիլ մօրը, նստիլ հօր ուսերուն: Աղջնակները կ՛ախորժին, երբ իրենց մազերը կը սանտրեն ու կը հիւսեն, տղաքը, երբ իրենց գլուխը կը շոյեն. այլ խօսքով, անոր հաճելի է ֆիզիքական շփումը իր հարազատներուն հետ: Առանց երեխային ըսելուն` դուք ինքնաբերաբար կը զգաք, որ ան երբեմն կարիքը ունի շոյուելու: Անշուշտ որ շոյանքը ունի իր սահմանները` գլխու կամ վարսերու շոյանք, ուսի թեթեւ հպում, ջերմ պաչիկ մը, բայց` ոչ աւելին:

***

Վերջապէս յիշենք մէկ շատ կարեւոր իրողութիւն. թէեւ իւրաքանչիւր ոք ունի սիրոյ ընկալման իր ձեւը, իր լեզուն, սակայն այդ չի նշանակեր, որ ձեր երեխային համար վերոյիշեալ բոլոր «լեզուներն» ալ կարեւոր են եւ զիրար ամբողջացնող. հետեւաբար իւրաքանչիւրէն պտղունց մը առնելով` համեմեցէք անոր կեանքը:

 

Տան Յարդարանք

Ինչեր Կարելի Է Ընել
Սովորական Փայտեայ Աստիճանով Մը

Բ.- Կարելի է վերածել «գրադարանի» եւ դարաններ հաստատելով շարել քանի մը գիրք եւ քանի մը գեղօր…

Ա.- Կարելի է վերածել շաբաթաթերթերը դասաւորելու ծառայող կախիչի:
Կը բաւէ, որ ձեր փայտեայ աստիճանը մաքրէք, ներկէք, ապա տեղաւորէք ձեր նստասենեակին մէկ անկիւնը եւ շարէք ձեր թերթերը…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Դ.- Կարելի է վերածել կօշիկներու «կախիչի» մը, ուր կարելի է շարել ասդին-անդին թափառող կօշիկները:

Գ.- Կարելի է վերածել թաղարներու «կախիչի» մը, վրան հաստատելով քանի մը թաղար եւ կը ստանաք պարտէզի կամ պատշգամի սիրուն յարդարանք մը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ստուգենք Մեր Գիտելիքները

Ճի՞շդ, Թէ՞ Սխալ

 

2
Ֆրանսական կաթով հացը (փէն տը մի) կարագ կը պարունակէ:
ՃԻՇԴ: Արդարեւ, քառանկիւն, սպիտակ եւ համեղ այս հացերը քառապատիկ կարագ կը պարունակեն, քան մնացեալները, պէտք է զգուշանալ ասոնցմէ կամ սահմանափակել ասոնց սպառումը:

1
Սուրճը կրնայ յիշողութեան բացեր ստեղծել:
ՃԻՇԴ: Հակառակ անոր որ սուրճին պարունակած քաֆէինը արթուն եւ աշխուժ կը պահէ մեր միտքը, բայց եւ այնպէս իտալական ուսումնասիրութիւն մը ցոյց տուած է, որ օրական 2 գաւաթէն աւելի սուրճ խմողներուն մօտ նկատուած են յիշողութեան բացեր: Այսպէս, անոնք իրենց լեզուին ծայրը ունին բառ մը, զոր չեն յիշեր եւ չեն կրնար արտասանել: Եթէ նման պարագաներու մէջ յաճախ կը գտնուիք, ժամանակն է, որ պակսեցնէք սուրճի սպառումը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4
Չգիրնալու համար յանձնարարելի է, որ պտուղը ճաշէն վերջ ուտուի:
ՃԻՇԴ: Ճաշի ժումերուն միջեւ կերուած պտուղը շաքարի իմաստով աւելի վնասակար է, քան` կերակուրէն ետք կերուածը: Այսպէսով, նուազ շաքար կը ստանայ ձեր մարմինը:

3
Սխտորին հոտը բուժիչ յատկութիւն ունի:
ՃԻՇԴ: Քանատացի գիտնականներու կարծիքով, սխտորին պարունակած ալլիսին նիւթը (որ սխտորին համ եւ բոյր կու տայ) անթիօքսիտան մըն է, անիկա կը զօրացնէ մարմնին դիմադրականութիւնը եւ կը պաշտպանէ բջիջները:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6
Խոզի միսը իւղոտ է:
ՍԽԱԼ: Խոզի միսը դիւրամարս է եւ հարուստ` Պէ.1 կենսանիւթով, անիկա շատ քիչ քոլեսթերոլ կը պարունակէ եւ սննդական նոյն արժէքը ունի, ինչքան կովու միսը:

5
Թարմ եւ սառած ձուկը նոյն սննդական արժէքը ունին:
ՃԻՇԴ: Սառած ձուկը չի կորսնցներ իր բնասպիտները, կենսանիւթերն ու հանքայինները: Ինչ կը վերաբերի օմեկա 3-ին, անիկա կրնայ տուժել ժամանակի ընթացքին, բայց` շատ չնչին տոկոսով մը: Սառած ձուկին սպառումի պայմանաժամը 3-6 ամիսը պէտք չէ անցնի:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8
Կիտրոնը ախորժակ կտրող է:
ՃԻՇԴ: Արդարեւ անիկա կը պարունակէ փէքթին կոչուած բնաթելը, որ ջուրին հետ խառնուելով կ՛ուռի ստամոքսին մէջ: Միւս կողմէ, փէքթինը կը դանդաղեցնէ շաքարի ծծումը:

7
Երկու հաւկիթներ նոյնքան փրոթէին կ՛ապահովեն մարմնին, որքան` 250 կրամ միսը:
ՍԽԱԼ: Երկու հաւկիթները փրոթէինի իմաստով համազօր են 100 կրամ կովու, հաւու կամ ձուկի միսի:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10
Կան իւղ այրող ուտելիքներ:
ՃԻՇԴ: Նոյնիսկ եթէ անոնք չեն կրնար ոչնչացնել մարմնին մէջ կուտակուած նիւթերը, այսուհանդերձ, կարգ մը ուտելիքներ կ՛արգիլեն իւղերուն հաստատումը երկար ժամանակի վրայ: Այդ ուտելիքներէն յիշենք սմբուկը եւ կարոսը:

9
Ժամանակի ընթացքին լայթ զովացուցիչներու գերին կը դառնանք:
ՍԽԱԼ: Այս զովացուցիչները կախեալութիւն չեն ստեղծեր: Ասոնք քիչ թէ շատ ապահով խմիչքներ են բոլոր անոնց համար, որոնք ո՛չ ջուր, ո՛չ ալ թէյ կը սիրեն, նաեւ ունին քիչ ջերմուժ պարունակելու առաւելութիւնը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Խոհագիր

«Արեւածաղիկ» Աղցան

Բաղադրութիւն

– 300 կրամ խաշած եւ մանրուած հաւու միս
– 200 կրամ քիչ մը ձէթի մէջ տապկուած թարմ սունկ
– 5 խաշած հաւկիթ
– 200 կրամ տաշուած դեղին պանիր
– 300 կրամ մայոնեզ
– Սեւ ձիթապտուղ
– Չերրի տեսակի լոլիկ
– Աղ, համեմունքներ` ըստ ճաշակի

Պատրաստութիւն

Խաշած հաւկիթներուն ճերմկուցները քերիչէ անցընել, իսկ դեղնուցները պատառաքաղով ճզմել:

Աղցանի ներկայանալի ամանի մը մէջ լեցնել հաւու կտրտուած փափկամիսը, վրան մայոնեզ տարածել, ապա աւելցնել տապկուած սուները եւ կրկին մայոնէզով պատել, աւելցնել քերոցէ անցած հաւկիթին ճերմկուցները եւ, վերջապէս, պատառաքաղով ճզմուած դեղնուցները:

Պնակին չորս կողմը զարդարել կլոր չիփսի շերտերով, իսկ աղցանին երեսը` կիսուած սեւ ձիթապտուղներով:

Չերրի լոլիկին փոքրիկ զատկաճճիի ձեւ տալ:

 

Շաբթուան Բանաստեղծութիւնը

Քո Ձեռքերը

Ես սիրո՜ւմ եմ քո ձեռքերը:
Որոնք, արդէն քանի՜ տարի,
Ինձ ամէնից ամուր գրկո՜ւմ,
Սակայն երբեք չե՜ն… բանտարկում.

Ինձ աշխարհի տէրը անում,
Սակայն երբեք չե՜ն… տիրանում.

Օղակի պէս շուրջս պրկւում,
Բայց չե՜ն խեղդում, այլ` լոկ փրկո՜ւմ,
Ինչպէս փրկում են խեղդուողի՜ն…

Քո ձեռքերը նո՜ւրբ,
Ասողիկ,
Ու երգեցի՜կ,

Որոնց ափում,
Ես` չո՜ր խեցի,
Մարգարիտ եմ քիչ-քիչ դառնում…

Ես սիրում եմ քո ձեռքերը…

«Մարգարիտ եմ քիչ-քիչ դառնում…».
Իսկ մարգարիտն այս աշխարհում
Ինչքան էլ թա՜նկ լինի, անգի՜ն,
Ինչքան չքնա՜ղ ու եզակի՜,-
Երբեք պիտի չխնայե՜ս
Եւ… միշտ… կրծքիդ վրայ պահես,-
Թէ չէ, քո ջե՜րմ կրծքից հեռու,
Իսկոյն խամրո՜ւմ է, դալկանո՜ւմ,-
Կրկին դարձած… նոյն չոր խեցի՜ն…

Իմ սիրելի՜,
Իմ ասողիկ,
Իմ գեղեցի՜կ…

ԳԷՈՐԳ ԷՄԻՆ

 

Share this Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )