Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Ուխտեալ Միաբանները

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

14030221671Ապրիլեան այս օրերուն արդար ցնծութեան օրեր ապրեցաւ Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան հովանին վայելող միաբանական դասը: Միաբանութիւնը աճեցաւ եւ ցնծաց երիտասարդ միաբաններու եպիսկոպոս օծուելուն: Աստուածաշնորհ այս ուրախութեան միացաւ եւ մասնակից եղաւ նաեւ հաւատացեալ ժողովուրդը` ի տես հաւատքի զօրացման եւ մեր ազգային աթոռին անսասան պահպանման:

Եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան եւ օծման սրբացեալ արարողութիւններուն ներկայ եղան Քանատայի, Թեհրանի, Ատրպատականի մեր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան բարձրացման ծառայող հայորդիներ:

Դարերէն մեզի փոխանցուած օրէնքով հաստատուած արարողութիւններ` աղօթքներով նուիրականացած: Արամ Ա. կաթողիկոս տէրն է ու պահապանը ծիսական թէ օրինական մեր հաւատամքին: Արդարութեամբ եւ հաւատքով օծուած ուխտ, զոր կը կատարեն Մեծի Տանն Կիլիկիոյ միաբաններէն Մեղրիկ ծ. վրդ. Բարիքեան, Գրիգոր ծ. վրդ. Չիֆթճեան եւ Մակար ծ. վրդ. Աշգարեան: Երեք ուխտեալներն ալ գրեթէ տարեկից, հայ եկեղեցականի աւանդական կեցուածքով եւ անխախտ հաւատքով ներկայացան սուրբ խորան եւ խոստում տուին հաւատարիմ մնալու իրենց ուխտին:

«Ճշմարտապէս կը հաւատանք» բառերը կը բարձրանային երկինք, ուրկէ կ՛իջնէր օրհնութիւնը աստուածային:

Մեղրիկ Ծ. Վրդ. Բարիքեան

Մեղրիկ ծ. վրդ. Բարիքեան. 12 տարիներու նուիրեալ ծառայութիւն մը Թորոնթոյի (Քանատա) Հայ առաքելական եկեղեցւոյ: Երկրին անծանօթ երիտասարդ վարդապետը կը լծուի աշխատանքի` ծաղկեցնելու համար եկեղեցին: Հետեւողական աշխատանք` հայ ընտանիքները ջերմացնելու եւ դէպի եկեղեցի առաջնորդելու: Հայր Մեղրիկին ուշադրութիւնը կը կեդրոնանայ երիտասարդութիւնը, պատանիները ներգրաւելու հարցին վրայ: Կը յաջողի: Կը կազմակերպէ երգչախումբեր` մեծերու եւ փոքրերու: Շարականներու ուսուցում: Տօնական օրերը ազգային ուրախութիւններու վերածելու իրագործում:

Քրիստոնեայ եկեղեցին ունի պատկերաւոր տօնախմբութիւններ: Հինգ տաղաւարները կ՛ունենան կենդանի պատկերներով դրսեւորուած, հոգիները ջերմացնող, հաւատքը հաստատող ներգործութիւնը: Հայր Մեղրիկ գործնական դաշտի վրայ է, ամուր հողի վրայ: Կը յաջողի իր մտադրութեամբ եւ անձին օրինակով: Եկեղեցիէն խոյս տուողներուն կը մօտենայ: Իր ճանապարհին կը ճանչնայ զանոնք եւ կը բարեւէ հայկական եւ հոգեւոր բառերով.

– Սիրելի՛ պատանի, այս իրիկուն ձեր տունը պիտի այցելեմ, մամային ըսէ` միասին գաւաթ մը թէյ պիտի խմենք…

Պատանին կը զարմանայ, հոգին կը թրթռայ: Երեկոն կ՛անցնի հայուն տան մէջ, գաւաթ մը թէյի շուրջ… Հայր Մեղրիկ շահած էր «խաղը»…

Այսպէս անցած են մեր նուիրեալ, ձայնեղ, երգչախումբի ղեկավար, անմիջական հաղորդականութիւն ունեցող վարդապետին օրերը: Ըսելու հարկ չկայ, որ Լիբանանի կլիմային ընտելացած հայր սուրբին համար դիւրին եղած պիտի չըլլար վարժուիլ Քանատայի սառուցեալ կլիմային, ցրտաշունչ քամիններուն…

Աստուած օգնական, Մեղրի՛կ, սրբազան:

 

Գրիգոր Ծ. Վրդ. Չիֆթճեան

Իր պատանեկութեան օրերէն ծանօթ, եկեղեցական ընտանիքի մը մէջ հասակ առած պատանին Գրիգոր քահանային թոռն է: Սրբակեաց քահանայ մը, որուն յիշատակը կը ծաւալի ներկայէն դէպի ապագայ:

Գրիգոր Չիֆթճեան վարդապետը ունեցաւ գրական շնորհ, իր քարոզները եւ մտորումները յանձնեց թուղթին: Գիրքեր, գիրքեր, յորդուն հատորներ, բարոյախօսական դրուագներ,  երիտասարդութեան ուղղուած յորդորներ:

Կ՛ուզեմ յիշել իր աշխատասիրութիւնը երջանկայիշատակ Գարեգին Բ. կաթողիկոսին հետ` իբրեւ երիտասարդ գործակից: Եղաւ վեհափառին գրագիրը: Շարունակուեցաւ գործակցութիւնը մինչեւ Էջմիածին, երբ մեր սիրելի վեհափառը բաժնուեցաւ մեր Կիլիկեան աթոռէն եւ օծուեցաւ Ամենայն Հայոց կաթողիկոս: Հոգիիդ լոյս իջնէ Գարեգին վեհափառ Կիլիկիոյ գահին:

Մակագրուած գիրքեր` հայր Գրիգորի ստորագրութեամբ: Առատ մելան կը հոսի վարդապետին գրիչէն: Դադար չունի, հետամուտ է նորութիւններու:

Արամ Ա. կաթողիկոս կը քաջալերէ շնորհալի միաբանները: Կրնանք քաջաբար հաստատել, թէ մեր Սուրբ Աթոռին հաւատարիմ միաբանները բոլորն ալ ունին առանձնայատուկ տաղանդ, որքան երաժշտական, նոյնքան` գրական, պատմական, եկեղեցագիտական, ծիսական եւ արուեստի տարբեր ոլորտներուն մէջ ծաղկունք ստեղծող: Հպարտ ենք մեր միաբանութեամբ, որուն շարքերուն տարուէ տարի կը միանան նորընծաներ: Փա՛ռք Աստուծոյ:

Աստուած օգնական, հա՛յր Գրիգոր:

Մեր հանդիպումները գրեթէ պաշտօնական բնոյթ ունին` Անթիլիասի կամ Պիքֆայայի վանքերուն մէջ կատարուած համագումարներով, ազգային ժողովներով, տօնական առիթներով: Այո՛, հայր սուրբ. զինք տեսնելու կ՛երթամ իր մեծ հօր, Գրիգորին բնակարանը, ուր կը հանդիպէր յաճախ: Արձակուրդով վերադարձած է Էջմիածինէն:

Հա՛յր սուրբ, հիանալի առիթներ ունեցաք ընկերանալու Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Գարեգին Ա. Սարգիսեանին: Ան ձեզ ընտրած է իբրեւ նախկին գործակիցը իր 6-7 տարուան կաթողիկոսական տարիներուն: Վստահ եմ, որ կարեւոր յուշեր ունիք: Ե՞րբ պիտի գրէք…

Տակաւին կանուխ է-, գոնէ պէտք է անցնի 50 տարի…

– Շա՜տ ուշ է, հա՛յր սուրբ…

Վստահ ենք, որ յիշատակները չեն թառամիր…

Աստուած օգնական, Գրիգո՛ր սրբազան:

 

Մակար Ծ. Վրդ. Աշգարեան

ԵՌԵԱԿ ԹԻՒ ԿԱԶՄԱԾ ԵՆ ՆՈՐՕԾ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍՆԵՐԸ: Այնքան նման են իրարու իրենց փառայեղ, սպիտակած մօրուքով: Որքան շուտ ճերմկած են երէկուան երիտասարդ մեր վարդապետներուն մօրուքները…

Վկայութիւնները առատ են` հայր Մակարը գովաբանող: Ներկայ եղած ենք Անթիլիասի սեղանատան մէջ կատարուած դասախօսական շաբաթներուն` առաջնորդութեամբ հոգելոյս Զարեհ եպս. Ազնաւորեանի եւ ներկայութեամբ ու փոխասաց գործակցութեամբ Վաղինակ վրդ. Մելոյեանի եւ Մակար վրդ. Աշգարեանի: Դասախօսութեան հետեւողները ճիշդ մէկ ժամ ամենայն լռութեամբ եւ կեդրոնացեալ ուշադրութեամբ կը լսէին Սուրբ Գրային մեկնութիւնները: Գիտութիւն ամբարած էին մեր շնորհաշատ վարդապետները:

Ձեռնադրութեան պահն է: Երեք եպիսկոպոսներն ալ ծնրադիր կը խոստանան հաւատարիմ մնալ Կիլիկիոյ պատմական աթոռին եւ իրենց սրբազան ուխտին:

Յետ արարողութիւններու` վանքին բակին մէջ խռնուած հաւատացեալներուն խօսակցութիւնը նորօծ սրբազաններուն թեման է:

Ի՜նչ բարի են մեր վարդապետները: Երեքն ալ` բարի եւ քաջ:

– Ես հայր Մակարը կը ճանչնամ,- կ՛ըսէ ինծի բարեկամուհի մը,- բացառիկ հաւատքով, բարի, մարդասէր եւ ծառայասէր եկեղեցական մը եղաւ: Աստուած բոլորն ալ իրենց կոչումին մէջ պահէ:

Մակա՛ր սրբազան, ձեզ ճանչցած ենք սուրբ պատարագի եւ ձեր քարոզներուն ընդմէջէն: Այսուհետեւ լաւագոյնս պիտի ծանօթանանք ձեզի, պիտի պարծենանք ձեզմով, թէ` ունեցած ենք եւ տակաւին յաջորդաբար ունինք աստուածահաճոյ առաքինութիւններով օժտուած եկեղեցականներ: Աստուած պահէ ձեզ եւ մեր հայկական վանքերը, մեր եկեղեցին, մեր Մեծի Տանն Կիլիկիոյ դարաւոր աթոռը, իր գահակալ Արամ Ա. կաթողիկոսով եւ հանդերձ միաբանութեամբ:

Աստուած օգնական, Մակա՛ր Սրբազան:

 

29 ապրիլ 2014

 

 

Share this Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )