ՊԱՐՈՒՏ ՄԵՐԺԵՑ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՊԱՏԳԱՄՆԵՐ ՓՈԽԱՆՑԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԲԱՆՏԱՐԿԵԱԼՆԵՐԸ ԻԲՐԵՒ ՎԱՌԵԼԱՆԻՒԹ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԸ

Ներքին ապահովութեան կեդրոնական խորհուրդին նիստը

Հրաժարեալ կառավարութեան ներքին գործոց եւ քաղաքապետութեանց հարցերու նախարար Զիատ Պարուտ երէկ նախագահեց Ներքին ապահովութեան կեդրոնական խորհուրդի նիստին, որուն ընթացքին քննարկուեցան երկրին ապահովական իրադարձութիւնները, ինչպէս նաեւ Ռումիէի մէջ ծայր առած ըմբոստութեան մանրամասնութիւնները:

Պարուտ մերժեց քաղաքական պատգամներ փոխանցելու նպատակով բանտարկեալները իբրեւ վառելանիւթ օգտագործելու երեւոյթը:

Պարուտ յայտնեց, որ ինք կը զօրակցի բանտարկեալներուն արդար պահանջներուն` նկատել տալով, որ պէտք չէ այն տպաւորութիւնը տալ, թէ պետութիւնը եւ բանտարկեալները բախումի մէջ են:

Նախարար Պարուտ նշեց, որ ինք հեռաձայնային հաղորդակցութիւն մը ունեցած է խորհրդարանի նախագահ Նեպիհ Պըրրիի հետ, որ իրմէ պահանջած է փոխանցել հետեւեալը. «Խորհրդարանը եւ անոր նախագահը պատրաստ են օրէնսդրական առաջին երկու նիստերուն ընթացքին քննարկելու ներման օրինագիծ մը (որուն մանրամասնութիւններն ու պայմանները չեն ճշդուած)` կառավարութեան կազմութենէն ետք»:

Պարուտ աւելցուց, որ ասիկա ընթացիկ աշխատանքներու կառավարութեան մը իրավիճակին հետեւանքներէն մէկն է, «բայց եւ այնպէս մենք արգելափակեալներուն հարազատներուն կը հաստատենք, որ այս օրինագիծին պատրաստութեան լուրջ աշխատանքը ընթացքի մէջ է: Մենք որոշեցինք նաեւ ներքին ապահովութեան ուժերու ընդհանուր հսկիչներուն համար հիմնել նոր գրասենեակ մը` Ռումիէի բանտին մէջ: Այս գրասենեակին պատասխանատու պիտի նշանակուի սպայ մը, որուն պիտի ներկայանան քաղաքացիները` որեւէ բողոքի պարագային», ըսաւ Պարուտ:

Նախարար Պարուտ շեշտեց, որ ինք նախարարութեան վերաբերող իր պատասխանատուութիւնները լիովին կը ստանձնէ: «Ես նոյնիսկ իմ թշնամիիս չեմ մաղթեր, որ մաս կազմէ ընթացիկ աշխատանքներու կառավարութեան, երբ երկիրը բաղկացնող քաղաքական ուժերուն միջեւ այսքան սուր երկփեղկում կայ, երբ տրամաբանութիւն չկայ», ըսաւ ան:

Պարուտ ընդգծեց, որ ինք երբեք պատճառ չէ կառավարութեան կազմութեան հոլովոյթին ուշացման, ոչ ալ կ՛ընդունի խոչընդոտել այդ հոլովոյթը` աւելցնելով, որ ինք կառչած չի մնար իր պաշտօնին կամ նախարարութեան մը, այլ` ինք անշեղ կը մնայ իր պատասխանատուութիւններէն:

Share this Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES