50 Տարի Առաջ ( 1 Սեպտեմբեր 1962 )

Աշխարհի Եօթը Հրաշալիքները

 Հին Եւ Նոր Հրաշալիքներ

Արամազդի Արձանը

Այս չորրորդ հրաշալիքը կը գտնուէր Ողիմպիայի մէջ, Թեսսաղիա: Արձանը ունէր 15 մեթր բարձրութիւն. շինուած էր խիստ արժէքաւոր փայտէ. մարմնին մերկ մասերը փղոսկրով պատուած էին, իսկ մնացեալը` ոսկիով:

Արամազդի այս հրաշալի արձանը գործն էր յոյն Փիտիասի: Այս արձանն ալ տապալեցաւ հեթանոս Գոթերու ձեռքով, որոնք իւրացուցին անոր ոսկիէ մասերը:

Հաղիկառնասի Դամբարանը

Այս դամբարանը կը գտնուէր Հաղիկառնասի մէջ, Գարիա, որ միանգամայն հայրենիքն է Հեդովդոտոս եւ Տիոնոսիոս հռչակաւոր պատմագէտներուն:

Հաղիկառնասի մէջ, Ն. Ք. Դ. դարուն, կը թագաւորէր թագուհի մը, որուն ամուսինը մեռած էր: Ինքը կը կոչուէր Արտեմիս Բ., իսկ ամուսինը` Մաուզոլ: Ն. Ք.  352-ին կամ 354-ին, թագուհին կանգնել տուաւ, անոր ի պատիւ, դամբարան մը, որ կոչուեցաւ «Մաուզոլէում»` ամուսինին անունով: Այս հոյակապ կոթողին անունը անցաւ հնդեւրոպական լեզուներուն, մատնանշելու համար ճոխ դամբարանները:

Արտեմիս Բ.ի կանգնած դամբարանը 140 մեթր շրջագիծ մը ունէր. զարդարուած էր 36 իոնական գեղոճ սիւներով, որոնց վերեւ կը կանգնէր հսկայ բրգաձեւ տանիք մը, որուն վրայ կ՛իշխէր Մաուզոլի արձանը:

Ռոդոսի Հսկան

Արեւուն 40 մեթրնոց արձանը կը կազմէր հիներու պարծանքի առարկաներէն մին: Այս տիտանական արձանը կը զարդարէր Ռոտոսի նաւահանգիստին մուտքը:

Արձանը կանգնուելէն 56 տարի ետք տապալեցաւ` երկրաշարժի մը իբրեւ հետեւանք: Պլինիոս Հռոմայեցի հռչակաւոր գրողը տեսած է անոր  մնացորդները: Ըստ իրեն, իւրաքանչիւր մատը մարդու մը մարմնին չափ խոշոր էր:

Աղեքսանդրիոյ Փարոսը

Աղեքսանդրիա հին դարերու մեծագոյն քաղաքներէն էր, եւ Քրիստոսի ատենները, կու գար Հռոմէն անմիջապէս յետոյ` իր 800,000 բնակիչներով:

Պտղոմէոս Բ. թագաւորը (304-247 Ն. Ք.) կանգնել տուաւ, անոր նաւահանգիստին մէջ, հսկայական փարոս մը, որ շատ հեռուներէն տեսանելի ըլլար: Յոյները կ՛ըսեն, թէ փարոսին բարձրութիւնը 272 մեթր էր, ինչ որ գրեթէ անհաւատալի կը թուի:

Երբ արաբները Եգիպտոս մտան, շուրջ 1000 տարի յետոյ, անոնք գտան այդ փարոսին մնացորդները, որոնք տակաւին 116 մեթր բարձրութիւն ունէին:

Է. Բ. ԷՅՏՈՒ
(Մասիս)

Հայացուց
ՎԱՐԴԱՆ Վ. ԹԷՔԷԵԱՆ

«Նոյեան Տապանին Առեղծուածը Պիտի Լուծուի
Երեք
Տարիէն», Կ՛ըսէ Ամերիկացի Գիտնական Մը

«Երեք տարիէն պիտի գիտնանք, թէ Նոյեան տապանը Արարատ լերան վրա՞յ կը գտնուի, թէ՞ ոչ», յայտարարեց Ճորճ Վէտըմէն, որ Թուրքիոյ մէջ կը վարէ այն պեղումները, որոնց նպատակն է լուծել տապանին գաղտնիքը:

Ամերիկացի գիտնականը յայտարարեց, թէ երկու անգամ` 1955-ին եւ 1958-ին, փայտի կտորներ հանուած են 4000 մեթր բարձրութեան վրայ գտնուող սառոյցի զանգուածներուն տակէն: Կատարուած տարրալուծումներու համաձայն, այս կտորները Քրիստոսէ առաջ 1000-2500 թուականէն կու գան:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )