Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութիւն. Հրատարակչական Ջանքի 75-ամեակին Նուիրուած Ճաշկերոյթ

1908-ին Այնթէպ ծնած վեր. Մանասէ Շնորհոքեանը, ականատես ըլլալով հայ ժողովուրդի արհաւիրքին, տարագրութեան եւ թշուառութեան, խոր համոզումով, 1936-ի դեկտեմբերին կը նախաձեռնէր «Պատանեկան Արձագանգ»-ի հրատարակութեան, որպէսզի հոգեւոր լոյս եւ դաստիարակութիւն փոխանցէ հայ պատանիին եւ զայն կապէ հայ գիրին ու մշակոյթին:

Անմիջապէս ետք կը հրատարակուէր «Ջանասէր»-ը: Եւ եօթանասունհինգ տարիներէ ի վեր գրեթէ առանց երկար ընդմիջումի, Պէյրութի մէջ կը հրատարակուին երկու թերթերը, որոնց ակունքները կ՛երթան 75 տարիներու ընթացքին աշխատակցած խմբագիրներու եւ աշխատակիցներու փաղանգի մը, որոնցմէ ոմանք մեզմէ յաւիտեան հեռացած են, իսկ ուրիշներ կ՛ապրին օտար ափերու վրայ:

Այս 75-ամեայ հրատարակչական ջանքը արժեւորելու համար, ՄԱՀԱԵ Միութեան հրատարակչական մարմինի նախաձեռնութեամբ, Հայ աւետարանական Ա. եկեղեցւոյ սրահին մէջ, կիրակի, 7 հոկտեմբեր 2012-ի կէսօրին, տեղի ունեցաւ ճաշկերոյթ մը` ներկայութեամբ ՄԱՀԱԵ Միութեան նախագահ վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեանի եւ Կեդրոնական մարմինի ատենապետ ու Հայկազեան համալսարանի նախագահ վեր. տոքթ. Փոլ Հայտոսթեանի, ՌԱԿ Շրջանային վարչութեան ատենապետ Յարութ Երկանեանի, Հայաստանի դեսպանատան ներկայացուցիչ Վարդան Ադամեանի, Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Անդրանիկ Մսըրլեանի, խմբագիրներու սենտիքայի նախագահ Էլիաս Աունի, հոգեւոր հովիւներու, տնօրէններու եւ համայնքի զաւակներու:

Յիշենք, թէ այս առիթով Հայաստանի սփիւռքի նախարար Հրանուշ Յակոբեան իր շնորհաւորական նամակին մէջ կը գրէ. «Ունենալով 75-ամեայ բազմաբովանդակ յետագիծ` թերթերը դարձել են սիրելի ու սպասուած: Առաջինն ի սկզբանէ մանկապատանեկան ուղղուածութիւն ունէր, ապա դարձաւ երիտասարդական, այժմ էլ շարունակում է լինել մեր պատանիների խօսափողն ու սիրելի պարբերականը: Երկրորդը, որը «Պատանեկան Արձագանգ»-ի յաւելուածն էր, այժմ ներկայացնում է Հայ աւետարանական եկեղեցու գործունէութիւնը, բովանդակում հասարակական, պատմական եւ մշակութային նիւթեր»:

Բացման խօսքին մէջ հրատարակչական գրասենեակի տնօրէն Ռոզեթ Ալեմեան-Մահսերեճեան ողջունեց ներկաները եւ ըսաւ. «Աւանդական միջոցներով եւ մօտեցումով կարելի չէ արդի կեանքը շարունակել, հարկաւոր է քայլ պահել նորութիւններուն հետ`  առանց զիջումներ կատարելու սկզբունքային հարցերու մէջ: 75 տարիներու երիտասարդ «Ջանասէր»-ը շարունակելու, անոր շունչով հաղորդուելու համար անհրաժեշտ են բազում զոհողութիւններ: Շնորհակալ ենք բոլոր անոնց, որոնք իրենց նիւթական եւ բարոյական նեցուկը կը տրամադրեն մեզի եւ կը հաւատան մեր աշխատանքին»:

Գոհաբանական աղօթք մատուցեց վեր. տոքթ. Փոլ Հայտոսթեան, որ փառք տուաւ Աստուծոյ` «Ջանասէր»-ի եւ այլ հրատարակութիւններու անցած 75-ամեայ ուղիին համար:

«Պատանեկան Արձագանգ»-ի պատասխանատու խմբագիր վեր. Րաֆֆի Մսըրլեան անդրադարձաւ իր պատանեկան օրերուն թերթին ունեցած դաստիարակչական բնոյթին: Ան ըսաւ, թէ նոյն հոգեւոր, ազգային ներգործումով կը շարունակուի աշխատանքը, եւ այսօր ան դարձած է հայ ընտանիքին թերթը:

Ապա բեմ բարձրացաւ Լիբանանի խմբագիրներու սենտիքայի նախագահ Էլիաս Աուն, որ մեծ դրուատանքով խօսեցաւ լիբանանահայ մամուլին ունեցած դերին մասին, յիշեց սենտիքային մաս կազմող հայ խմբագիրներուն անունները եւ շնորհաւորեց յոբելեար թերթերու խմբագիրներն ու պատասխանատուները:

Օրուան խօսքը փոխանցեց ՄԱՀԱԵ Միութեան նախագահ վեր. Մկրտիչ Գարակէօզեան: Ան հարց դրաւ, թէ կ՛արժէ՞ այսքան զոհողութիւն ընել. «Իրապէս, կ՛արժէ՞ զոհել ժամանակ ու տաղանդ, դրամ եւ միջոցներ, ժողովուրդին հասնելու եւ հասցնել փորձելու` այդ պատգամը, այդ լուրը, այս տեսակէտը, այն անդրադարձը, երբ կարդացող-գնահատող ալ շատ չկայ. երբ մարդը, որուն կ՛ուղղես խօսքը, հետաքրքրուած ալ չէ ինքն իր զարգացումով, իր աճումով եւ մանաւանդ` բարոյական ու հոգեւոր իր մակարդակով: Այսօր, երբ լսատեսողական միջոցները եւ ե-ցանցի կարելիութիւնները եւ նիւթերը կ՛ողողեն այդ մարդուն ուշադրութեան եւ հետաքրքրութեան դաշտը այնպէս, որ մեր դիմաց կը բանան մրցակցութեան հսկայ ասպարէզ մը, որուն մէջ անհաւասար պայքարով կը մրցինք բռնելու համար այդ մարդուն ուշադրութեան եւ կեդրոնացումին նոյնիսկ միայն մէկ վայրկեանը: Կ՛արժէ՞, երբ շատ աւելի աժան, գրաւիչ, գոհացուցիչ եւ մանաւանդ հանգիստ կերպով կը գրաւուի այդ մարդը եւ «կը դաստիարակուի» իր էութիւնը աւրող եւ այլասերող, զինք իր արմատներէն օտարացնող եւ զրկող գաղափարներով: Մեր պատասխանը` ԱՅՈ՛, Կ՛ԱՐԺԷ: Տակաւին կ՛արժէ, մի՛շտ կ՛արժէ, քանի որ այդ մարդը իր կեանքին ամբողջ ժամանակին մէջ միայն մէկ ակնթարթի զգաստացումով կրնայ փոխուիլ, ինքզինք գտնել, ինքն իրեն գալ եւ արթննալ, այն ալ` յաւիտենական արժէքներով եւ արթնութեամբ»:

Յայտագրին իր մասնակցութիւնը բերաւ նուագախումբը (Շահան Քիլաղպեան` փող, Կարին Հայտոսթեան` ջութակ, Յակոբ Հարֆուշեան` կիթառ, Արէն Տէյիրմէնճեան` ստեղնաշար, Նարեկ Դաւիթեան` տրամզ) նուագելով հայկական գեղեցիկ եղանակներ` ղեկավարութեամբ Շահան Քիլաղպեանի:

Ջերմ մթնոլորտի մէջ ներկաները ճաշակեցին համադամ ճաշեր: Ապա վեր. Մ. Գարակէօզեան, վեր. Ր. Մսըրլեան, Էլիաս Աուն եւ Ռ. Ալեմեան-Մահսերեճեան հատեցին օրուան կարկանդակը:

Հանդիսութեան պաշտօնական բաժինը աւարտեցաւ վեր. Մ. Գարակէօզեանի մատուցած առաքելական օրհնութեամբ:

 

Share this Article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )