Tag: Ազդակ մոպայլ

«ԱԶԴԱԿ ՄՈՊԱՅԼ»Ի ՓՈՐՁԱՌԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

«ԱԶԴԱԿ ՄՈՊԱՅԼ»Ի ՓՈՐՁԱՌԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԸ

March 8, 2011

Փորձառական շրջանի համար արդէն կը գործէ «Ազդակ մոպայլ»ը: Անոնք, որոնք հաղորդակցութեան եւ աշխատանքային ծրագիրներու համար կ՛օգտագործեն «Այ ֆոն» գործիքը, կրնան միանալ http://m.aztagdaily.com  հասցէին եւ հետեւիլ «Ազդակ»ի ելեկտրոնային հրատարակութեան նոր տարազին ... Շարն.