Ֆիոնա` Ճատրակի Թագուհի

Պատրաստեղ՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

Ֆիոնա Մութեսի 16 տարեկան է: Երբ ան փոքր էր, կ՛ապրէր Ուկանտայի (Ափրիկէ) փողոցներուն մէջ, մինչեւ որ անոր ձիրքը մէջտեղ ելաւ: Ան ճատրակի ախոյեան դարձաւ:

Ճատրակի խաղին ծանօթանալէ առաջ Ֆիոնա կ՛ապրէր փողոցին մէջ, ուր կարելի չէր ուտելիք գտնել:

Ան դիւրին մանկութիւն մը չէ ունեցած: Ինը տարեկանին է, որ Ֆիոնայի տխուր կեանքը ամբողջովին փոխուեցաւ, երբ ան ապաստան գտաւ բարեսիրական կազմակերպութեան մը մէջ: Հոն պատանիներուն կը հայթայթուէր քիչ մը ուտելիք, ինչպէս նաեւ կը տրուէին ճատրակի դասեր:

Ֆիոնա ամբողջովին անծանօթ էր ճատրակի խաղին: Սակայն խաղին քարերուն կերպարանքը անոր շատ հաճելի թուեցաւ:

Ֆիոնա շատ շուտ կը սորվի խաղին օրէնքները: Ամէն օր ան քալելով կը կտրէ 6 քմ` մարզուելու համար: Իսկ անոր ճիգերը շատ արդիւնաւէտ եղած են. ան դարձած է ափրիկեան ճատրակի ախոյեանութեան ամէնէն փոքր յաղթականը: Եւ ասիկա իրեն առիթը տուած է դպրոց վերադառնալու` իր ապագան կերտելու համար:

 

Հնարամիտ Մանուկներ` Աշխարհին Շուրջ

Դարերու ընթացքին մանուկները նշանաւոր իրագործումներ կատարած են: Նշանաւոր յօրինող Վոլֆկանկ Ամատէուս Մոցարթ համանուագ մը յօրինած է 9 տարեկանին: Թութանխամոն պատանի տարիքին դարձած է Եգիպտոսի փարաւոն…

– Հոյակապ գիւտ մը

Քանատայի մէջ 10 տարեկան Քաթրին Կրէյ եղած է սուփըրնովա մը, կամ` «պայթող աստղ» մը ամէնէն փոքր տարիքի անձը: Ան իր հօր եւ համակարգիչի յատուկ յայտագրի մը օգնութեամբ գտած է 240 միլիոն լոյս տարի հեռաւորութեան գտնուած սուփըրնովայի աստղահոյլ մը: Քաթրին կը յուսայ նման ուրիշ գիւտեր կատարել ապագային:

 

– Հնարամիտ գաղափար մը

Անգլիոյ մէջ Քրիսթիան Օուընզ իր առաջին կայքէջը ստեղծած է 14 տարեկանին, եւ ան իր առաջին մէկ միլիոն տոլարը շահած է 16 տարեկանին: Ան այս բոլորը ըրած է միայն իրիկունը եւ շաբաթավերջին աշխատելով, իսկ շաբթուան ընթացքին` դպրոց երթալով:

 

– Պեսթ-սէլըր գիրք մը

Չինացի Ժիանկ Ֆանկզու իր առաջին գիրքը գրած է 11 տարեկանին: 12 տարեկանին արդէն բազմաթիւ թերթեր անոր կը վճարէին, որպէսզի ան իրեն յատուկ սիւնակը ունենայ եւ գրէ չինացի պատանիներուն մասին:

 

– Թուաբանութեան ձիրքը

Գերմանիոյ մէջ 16 տարեկան պատանի մը` Շուրիա Ռէյ լուծած է 300 տարիներ առաջ Նիւթոնի կողմէ դրուած թուաբանական հաւասարում մը: Ասոր շնորհիւ` ան կրցած է շահիլ բաւարար դրամ` իր ուսումը շարունակելու համար:

 

– Տաքուկ ոտքեր

Հաննա Թըռնըր կ՛ուզէ, որ իր Օհայիօ նահանգին (Միացեալ Նահանգներ) թաղամասին մէջ ամէն մարդ տաքուկ ձմեռ մը անցընէ: Ան իր ընտանիքին հետ «Հաննազ սոքս» անունով (Հաննային գուլպաները) բարեգործական պզտիկ կազմակերպութիւն մը ստեղծած է: Անոնք նոր գուլպաներ կը հաւաքեն զանոնք բաժնելու համար տուն չունեցող եւ փողոցները ապրող թշուառներուն: Հաննա այս գաղափարը յղացած է 4 տարեկանին, երբ ան գացած է օգնելու փողոցը ապրող թշուառներու ապաստարանի մը մէջ: Ան նշմարած է անձ մը, որուն պատռտուած կօշիկին ընդմէջէն կը տեսնուէր մերկ ոտքը: Ան կ՛որոշէ անոր օգնել: Մինչեւ այսօր «Հաննազ սոքս»-ը հաւաքած է աւելի քան 21 հազար զոյգ գուլպայ: Հաննային նպատակակէտն է հասնիլ 200 հազար զոյգի:

– Նորոյթ

Երբ 6 տարեկան էր, Սեսիլիա Քասսինի իր մօրմէն խնդրած է կարելու մեքենայ մը: Այդ օրէն սկսեալ իր նորոյթի սէրը դարձած է իսկական արհեստի: 12 տարեկանին ան 25-30 հագուստ կը կարէր մէկ շաբթուան մէջ: Սեսիլիա համացանցի միջոցով կը ծախէ իր հագուստները, բայց անոր հագուստները կը ծախուին նաեւ Քալիֆորնիոյ խանութներուն մէջ: Սեսիլիայի երազն է իր հագուստները ծախել աշխարհի զանազան խանութներուն մէջ:

 

Ինչո՞ւ Եղեւինները Իրենց Ասեղանման
Տերեւները Չեն Կորսնցներ

Եղեւինները իրենց ասեղանման տերեւները կը կորսնցնեն, սակայն` ոչ միւս տերեւներ ունեցող ծառերուն նման: Այս ասեղանման տերեւները նոյն եղանակին չեն թափիր: Անոնք բազմաթիւ տարիներ կը մնան ծառին վրայ, մէկ մէկ թափելէ առաջ: Անոնք ծառին վրայ կը մնան ձմրան, որովհետեւ անոնք ցուրտին կը տոկան իրենց նեղ ձեւին եւ սառոյցէն պաշտպանող զօրաւոր կեղեւին շնորհիւ:

 

Ինչո՞ւ Մեր Եղունգներուն Ծայրը
Կը Ճերմկնայ, Երբ Անոնք Կ՛երկարին

Եղունգը կազմուած է քերաթինէ, որ քիչ մը ջուր պարունակող թափանցիկ նիւթ մըն է: Որքան եղունգը կ՛աճի, անիկա աւելի կը հաստնայ եւ աւելի կը չորնայ. ան անթափանց կը դառնայ: Իսկ երբ ան մորթէն կը բաժնուի մատին ծայրը, եղունգին երկու կողմերէն անցնող լոյսին պատճառով անիկա ճերմակ կը թուի:

 

Ինչո՞ւ Ես Ինքզինքս Հակառակ
Կը Տեսնեմ Դգալի Մը Վրայ

Հայելիի մը վրայի պատկերը կը յառաջանայ անոր մէջը ցոլացող լոյսին պատճառով: Դգալին փոս բաժինը կոր հայելի մըն է, գոգաձեւ: Անոր վրայ ինկող ճառագայթները ետ կը դառնան` զիրար խաչաձեւելով, վերի ճառագայթները կ՛երթան դէպի վար, իսկ վարի ճառագայթները կ՛ուղղուին դէպի վեր: Իբրեւ արդիւնք` պատկերը հակառակ ուղղութեամբ կ՛երեւի:

Դգալին ետեւի բաժինը կորնթարդ հայելի մըն է. ճառագայթները կը վերադառնան իրարմէ հեռանալով. պատկերը շիտակ կը մնայ, սակայն` տձեւ ձեւով։

 

Ինչո՞ւ Մարդիկ Բազմաթիւ
Լեզուներ Հնարած Են

Լեզուները կախարդական գաւազանով մը կամ գիտնականներուն ուղեղին մէջ չեն ստեղծուած: Անոնք զարգացած են մեր նախահայրերուն հետ, ժամանակի ընթացքին. պէտք էր, որ անոնց կոկորդը իրենց կարելիութիւնը տար տարբեր հնչիւններ արտասանելու, եւ իրենց ուղեղը բաւականաչափ աճած ըլլար այս հնչիւնները բաներու կամ գաղափարներու հետ կապելու համար:

Իսկ բազմաթիւ լեզուներ գոյութիւն ունին, որովհետեւ գոյութիւն ունին բազմաթիւ մարդկային ընկերութիւններ, որոնք տարբեր բաներ ապրած են:

 

Ինչո՞ւ Մենք Կը Յօրանջենք

Մենք կը յօրանջենք, որովհետեւ անօթի կ՛ըլլանք, կը ձանձրանանք, կամ յոգնած կ՛ըլլանք:

Յօրանջը հանգստանալու շատ ազդու անդրադարձ շարժում մըն է. ան մեր ուղեղին թթուածին կը հայթայթէ, մեզ աւելի արթուն կը դարձնէ եւ մեզի կ՛օգնէ պայքարելու քնանալու պահանջին դէմ: Առիւծ, շուն, հաւ… բոլոր ողնաւորները կը յօրանջեն: Միայն մարդ արարածին յօրանջը փոխանցիկ է. փորձէ յօրանջել ընտանիքիդ առջեւ եւ տես, թէ ի՛նչ պիտի պատահի:

 

Ժամանց

 

Կրնա՞ս գտնել միւսներէն տարբեր թռչունը:

Կրնա՞ս օգնել թռչունին` գտնելու ծառին հասցնող ճամբան:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս գտնել երկու պատկերներուն միջեւ գոյութիւն ունեցող հինգ տարբերութիւնները:

 

 

 

 

 

 

 

 

Ներկէ` թիւերուն հետեւելով. 1 – կարմիր, 2 – մոխրագոյն, 3 – սրճագոյն, 4 – մութ կանաչ, 5 – բաց կանաչ, 6 – դեղին:

Կրնա՞ս օգնել այս կորսուած թռչունին` գտնելու համար տանձի իր ծառը:

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրնա՞ս նկարը ընդօրինակել` քառակուսիներուն հետեւելով:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )