Հայրապետական Գիր Օրհնութեան «Բագին» Ամսագրի 50-ամեակին Առթիւ

Ծառայ Յիսուսի Քրիստոսի Եւ Անհասանելի Կամօքն
Աստուծոյ Եւ Ընտրութեամբ Ազգիս Եպիսկոպոսապետ
Եւ Կաթողիկոս Հայոց Մեծի Տանն Կիլիկիոյ. 

Շնորհք, Սէր Եւ Խաղաղութիւն Ի Տեառնէ Եւ Ողջոյն Հայրապետական Ի Մէնջ
Եւ Օրհնութիւն Յաջոյ Սրբոյ Հօրն Մերոյ Գրիգորի Լուսաւորչին. 

Հայրապետական Գիր Օրհնութեան «Բագին» Ամսագրի 50-ամեակին Առթիւ Պէյրութ, Լիբանան

Մեծի Տանն Կիլիկիոյ Կաթողիկոսութեան Անթիլիասի Մայրավանքէն հայրապետական օրհնութեամբ, քրիստոնէական ջերմ սիրով ու ազգային վառ ապրումներով կ՛ողջունենք ձեզ` «Բագին» ամսագրի հիմնադրութեան 50-ամեակին առիթով:

Այսօր տօ՛ն է հայ գրականութեան, բայց յատկապէս` այս 50-ամեայ հանդէսին աշխարհացրիւ ու հայրենաբնակ մեծ ընտանիքին համար: Բացառիկ եւ իր տեսակին մէջ իւրայատուկ տօն մը, որովհետեւ հինգ տասնամեակներու վրայ երկարող իր հարուստ կենսագրութեամբ, բայց մանաւանդ իր բեղուն գրական վաստակով «Բագին» իրաւամբ եղաւ ո՛չ միայն սփիւռքահայ, այլեւ` հայ նորագոյն գրականութեան կենսայորդ աղբիւրներէն մէկը: Արդարեւ, «Բագին»ը դարձաւ հայ մշակոյթի անդաստանին զուլալ ջուր մատակարարող ամէնէն յորդահոս աղբիւրներէն մէկը: Գեղարուեստական գրականութեան ծիրէն ներս ան դարձաւ հաւաքական ճիգերու, ամբողջական խանդավառութեան եւ հետեւողական աշխատանքի վառ հնոց մը: Հայ կեանքէն ներս ան դարձաւ հայ մշակոյթի ու դպրութեան հոգեմտաւոր արժէքներու կենսագործման նուիրուած նորաշունչ ու մշտանորոգ առաքելութիւն մը, որ յաջողեցաւ իր շուրջ համախմբել սփիւռքահայ գրականութեան վաւերական դէմքերէն սկսեալ մինչեւ երիտասարդ խոստմնալից ուժերը:

Մեր նորագոյն պատմութեան մէջ, թիւով քիչ չեն կարճատեւ կամ աւելի երկար իրենց կեանքով մեր համայնական կեանքը շնչաւորած ու զայն հոգեմտաւոր արժէքներով հունաւորած գրական ամսաթերթերն ու հանդէսները: Չօպանեանի «Ծաղիկ»էն մինչեւ «Մենք» ու «Անի», «Ակօս» ու «Հայրենիք» ամսագիրներէն մինչեւ «Բագին» երկարող «Հայ տիպ ու տառ»ի ոսկեշղթային վրայ վերջին հինգ տասնամեակներուն բարդուած օղակներուն մէջ, անկասկած, այս 50-ամեայ գրական հաւաքական լուրջ աշխատանքը եղաւ ու կը մնայ հայ արդի գրականութեան կալուածէն ներս իւրայատուկ ներկայութիւն մը, Հայաստան-Սփիւռք գործակցութեան զօրեղ կամուրջ մը եւ արժանաւոր ջահակիրներէն մէկը սերունդէ-սերունդ փոխանցուած հայ դպրութեան անմար ջահին:

«Բագին»ը չսահմանափակուեցաւ միայն սփիւռքահայ գրականութեան նոր թափ ու թռիչք տալու իր առաքելութեամբ: Ան բացուեցաւ հայրենի գրականութեան եւ աննախապաշար դատողութեամբ ու հայ գրողին ու մամուլին պարկեշտ խստապահանջութեամբ արձագանգեց նորագոյն նուաճումներուն, քաջութիւնը ունենալով միաժամանակ որոմը անջատել ատոք հասկերէն, խորթը` հարազատէն եւ կեղծը` իրաւէն: Ան կրցաւ քայլ պահել ժամանակին հետ` համաշխարհային գրականութեան նորագոյն շարժումները, ուղղութիւններն ու նուաճումները դարձնելով սեփականութիւնը հայ ընթերցողին: «Բագին»ը դարձաւ նաեւ դպրոց. յատուկ կարեւորութեամբ ու տեսլապաշտ ոգեւորութեամբ ան գուրգուրաց երիտասարդ գրողներու վրայ, որոնք աճեցան ու թրծուեցան «Բագին»ի քուրային մէջ:

Գոյատեւման եւ առաւել ծաղկումի «Բագին»ի նպատակասլաց յաղթերթին մէջ մեծ ու անփոխարինելի եղաւ ամսագրի հիմնադիր ու հովանաւոր կազմակերպութեան` Համազգայինի Կրթական եւ Մշակութային Միութեան նիւթաբարոյական դերը: Ժամանակի փոթորիկներն ու մարտահրաւէրները յաղթահարած «Բագին»ը վերանորոգ հաւատքով ու վճռականութեամբ կը շարունակէ իր առաքելութիւնը` հաւատարիմ իր հիմնադիրներուն նուիրական ուղիին:

«Բագին»ի հիմնադրութեան 50-ամեակին առիթով, բարձր կը գնահատենք «Բագին»ի հիմնադիրներուն վաստակը ու հետագայ սերունդներուն գրական ներդրումը եւ յաջողութիւն կը մաղթենք աշխատակիցներուն ու աջակիցներուն:

Մեր մաղթանքն է, որ «Բագին»ը անմար կրակով լոյս ու ջերմութիւն բաշխէ մեր ժողովուրդին` ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի:

Հայրական ջերմ սիրով,

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

Տուաւ Հայրապետական Օրհնութեան Գիրս այս
Ի Կաթողիկոսարանիս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ
Որ յԱնթիլիաս, Լիբանան
Ի 4-ն Դեկտեմբերի 2012 թուին Քրիստոսի, եւ
Ի թուին Հայոց ՌՆԿԲ.

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )