50 Տարի Առաջ (8 Յուլիս 1963)

Հայաստան

Նոյն Երգը` Տարբեր Եղանակով

Ինքնատիպ ու այլապէս հայրենասէր բանաստեղծներուն դէմ պայքարը դեռ կը շարունակուի: «Սովետական Հայաստան»-ի յունիս 10-ի խմբագրականին մէջ հետեւեալը կ՛ըսուի Սարմէնի, Դաշտենցի եւ այլ գրողներու համար. «Ոմանք ամբողջ խորութեամբ կամ ճիշդ չհասկացան մեր կուսակցութեան կողմից անձի պաշտամունքի նկատմամբ ծաւալած իմաստուն քննադատութիւնը: Այդ քննադատութիւնը ոմանց մօտ ընկալուեց որպէս ընկերվարական դրութեան ձեռք ձգած վիթխարի նուաճումների գնահատականի վերանայում, կամ էլ որպէս նահանջ` մեր համոզումներից, մեր գաղափարներից: Դրանով կարելի է բացատրել Խ. Դաշտենցի ու Սարմէնի մի քանի բանաստեղծութիւնների մէջ, ինչպէս նաեւ Զ. Դարեանի «Գլխապտոյտ» թատերախաղում արտայայտուած որոշ անառողջ գաղափարները»:

 

Երեւանի Ջերմաելեկտրակայանը

Երբ 1965-ին վերջանայ Երեւանի ջերմաելեկտրակայայնին շինութիւնը, անիկա պիտի արտադրէ 550.000 քիլովաթ ելեկտրուժ, որ կը հաւասարի մօտաւորապէս Սեւան-Հրազդան ելեկտրակայաններու շարքին կարողութեան:

Վերջերս բացումը կատարուեցաւ Երեւանի ջերմելեկտրակայանին առաջին բաժինին:

 

Չարենցի Դիւանը

Եղերաբախտ բանաստեղծին դիւանը օր ըստ օրէ աւելի կը հարստանայ, կը գրեն Երեւանի թերթերը: «Վերջին շրջանին թանգարանը Չարենցի Հայաստանի եւ արտասահմանի բարեկամներէն, հարազատներէն, ընկերներէն եւ գրասէրներէ ստացած է կարգ մը գիրքեր, անձնական գոյքեր եւ այլ նիւթեր, որոնք կ՛ամբողջացնեն բանաստեղծին դիւանը»:

 

Տեղին Առաջարկ Մը

Ճարտարագէտ մը` Գ. Սրուանձեան, նպատակայարմար չի գտներ արհեստական թեթեւ լցանիւթերու գործարաններու հիմնումը Անդրկովկասի երկու երկիրներու` Վրաստանի եւ Ազրպէյճանի մէջ, քանի որ «Հայաստանի բնական հարստութիւնները անսպառ են ամբողջ Անդրկովկասի (պեթոնի) թեթեւ լցանիւթերու պահանջը լիովին բաւարարելու համար»:

Ըստ երեւոյթին, կեդրոնական իշխանութիւնները, առանց նկատի առնելու այս պարագան, որոշած են գործարաններ հիմնել Վրաստանի եւ Ազրպէյճանի մէջ:

 

Օգտակար Հրատարակութիւն Մը

Նոր լոյս տեսաւ Գէորգ Գ. Քէշիշեանի «Ռոմանթիք Սայփրըս» հատորը, իր 11-րդ հրատարակութեամբ:

Այս գործը Կիպրոսի մասին գրուած ներկայի բոլոր հեղինակութիւններուն մէջ լաւագոյնը կը նկատուի թէ՛ մասնագէտներու եւ թէ՛ լայն հասարակութեան կողմէ:

Գէորգ Քէշիշեան, որ Տէր Զօրի վերապրողներէն է, ծնած է Ատանա, 1909-ին եւ պատանի հասակին բերուած է Կիպրոս ու իր կրթութիւնը ստացած է Ամերիկեան ակադեմիային մէջ:

Փոքր հասակէն մասնաւոր հետաքրքրութիւն է ունեցած պատմական ու հնագիտական հարցերու հանդէպ, եւ ներկայի իր հեղինակած հատորը անշուշտ պտուղն է այս հետաքրքրութեան:

Կարելի է անվերապահօրէն ըսել, որ «Ռոմանթիք Սայփրըս» հատորը, որ պատկերազարդ է եւ ճոխացուած` բազմաթիւ քարտէսներով, Կիպրոս այցելող զբօսաշրջիկներու «բարձի գիրք»-ն է դարձած: Արդարեւ, ցարդ ծախուած է 65.000 օրինակ եւ ներկայիս հեղինակը կը պատրաստէ հատորին նաեւ ֆրանսերէն ու գերմաներէն թարգմանութիւնները:

Գէորգ Քէշիշեան անդամ է նաեւ կառավարութեան կողմէ յատկապէս զբօսաշրջիկներու համար կազմուած պետական բաժնին, ուր առնուած է յատկապէս Կիպրոսի եւ առ հասարակ Միջին Արեւելքի պատմութեան իր հմուտ ծանօթութեան համար:

Նաեւ այս գետնի վրայ, Գէորգ Քէշիշեան միակ հայն է, որ արժանացած է նման պատիւի:

Վ. Ս.

Նիկոսիա

 

 

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )