Դասագիրքեր. Մայրենի Կանչ. Ե. Գիրք

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

Կրթական վերամուտի առաջին օրերուն մեր ձեռքին է արդէն «Մայրենի կանչ»-ի Ե. գիրքը: Հեղինակը` Աղաւնի Ֆստըգճեան շարունակած է իր աշխատանքը «Դիւրին հայերէն» դասագիրքի մատենաշարը լոյս ընծայելու:

Նախակրթարանի, ինչո՛ւ չէ, նաեւ միջնակարգի դասարաններուն օգտագործելի եւ ուսանելի գիրքեր են, «դիւրին հայերէն սորվելու» միջոցառում մը, որմէ գոհ են ոչ միայն աշակերտները, այլեւ` անոնց ծնողները, մայրերը, որովհետեւ պատրաստուած է հաճելի, մտածուած, իւրաքանչիւր դասին յարմար նկարներով զարդարուն:

Ե. գիրքի իւրաքանչիւր դասի յատուկ էջը կը ներկայացնէ ընթերցանութեան հետեւող բառերու բացատրութիւն, քերականական ուղեցոյց, դիւրին եւ հասկնալի: Աղաւնի Ֆստըգճեան հեռու մնացած է բարդ ու խճողուն մէջբերումներէ, եղած է մանուկ ու պատանի աշակերտին ըմբռնելի ըլլալու ոլորտին մէջ,  պարզագոյն խօսքերով:

Ե. գիրքը ունի բաժանումներ` ըստ ներկայացուած թեմայի: Հայ լեզու եւ հայրենիք, ինչպէս կը բացատրէ խորագիրը, կը բաղկանայ հայոց լեզուն եւ հայրենիքը դրուատող, զանոնք աշակերտին սիրելի դարձնող երկեր, բանաստեղծութիւն թէ արձակ, քաղուած` մեր անուանի գրիչներու ստեղծագործութիւններէն:

Երկրորդ մասով կը կարդանք ԱՐԺԷՔՆԵՐ: Գ. բաժինը սովորականէն տարբեր թեմա` աշակերտին համար գուցէ անիմաստ կամ դժուար ըմբռնելի լեզուական հարցերու բացատրութիւն: Չորրորդ մասը յատկացուած է ջարդէն վերապրող սերունդի գրական ժառանգութեան ծանօթացման: Գրութիւններ ունին` Անդրանիկ Ծառուկեան, Ֆիլիփ Զաքարեան, Արամ Հայկազ, Մուշեղ Իշխան: Հինգերորդ բաժինը կը ներկայացնէ «Կեանքից թանկ բանը»:

160 ծաւալուն էջեր, մանրակրկիտ աշխատանքով, հետեւողական պրպտում պահանջող, ծրագրուած, նկատի առած դասարանային բաժանումները եւ աշակերտին տարիքը:

Ինչպէս նախորդ չորս ԳԻՐՔԵՐԸ, այս հինգերորդ` Ե. գիրքին խմբագիրն է դարձեալ Կարօ Առաքելեան, լեզուաբան, հայագէտ, հայոց լեզուի եւ գրականութեան դասախօս: Երկուքով պատրաստուած, ծրագրուած եւ մշակուած դասագիրք մը, որ վերջին հինգ-վեց տարիներուն ընդունուեցաւ մեր հայկական վարժարաններուն կողմէ` իբրեւ նոր օրերու հոգեբանութեան սատարող եւ աշակերտական մտահոգութիւնը թեթեւցնող դասագիրք:

Դասատու ուսուցիչները ընտելացած են Աղաւնի Ֆստըգճեանի «Դիւրին հայերէն»-ին, աշակերտին թելադրելով ամառնային արձակուրդի օրերու ընթերցանութիւն, այս դասագիրքին գրականութեան յատկացուած գրութիւններէն:

Առաջին ակնարկով կը թուի հաճելի դաս սորվելու տրամադրութիւն ստեղծող դասագիրք, ինչ որ կը հաստատուի, երբ էջերը կը դարձնենք, կը տեսնենք նկարները, որոնց դասաւորման իր մասնակցութիւնը բերած է ծանօթ արուեստագէտ, գեղանկարիչ եւ քանդակագործ Վիգէն Պերթիզեան:

Մեր տպաւորութիւնը արձանագրելով` պարզապէս կատարուած օգտաշատ աշխատանքի մը լոյսին գալը կ՛ողջունենք: Կարեւորը, անհրաժեշտը հայոց լեզուն լաւ սորվիլն է, սիրելն է, եւ` արժեւորելը: Հարկ է լաւ գիտնալ, մեր ծնողներն ալ լաւ ըմբռնեն, թէ իր մայրենի լեզուն լաւ գիտցողը կրնայ դիւրութեամբ սորվիլ այլ լեզուներ: Մեր այս կարծիքը քմայք կամ ինքնահաճոյ բնոյթ չունի, ճշմարտութիւն է: Հայոց լեզուն արհամարհողը կը մեղանչէ: Երբ Աստուածաշունչը հայերէնի թարգմանուած է, զայն կոչած են արժանաւորապէս` «Թագուհի թարգմանութեանց»:

Մեր դեռատի զաւակներուն հայերէն գիրքեր ընծայենք: Անոնք պիտի սիրեն հայերէն ընթերցանութիւն կատարել, երբ արդէն հետեւած են «Դիւրին հայերէն» եւ «Մայրենի կանչ» դասագիրքին դասերուն:

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )