Մտորումներ` Սագօ Յարութիւնեանի Մահուան Տարելիցին Առիթով. Բարի Ժպիտիդ Կարօտը Կ՛ապրինք Սիրելի՛ Ընկեր

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

Ո՛չ միայն օրերը, այլեւ ժամերն անգամ սկսած են զիրար հրմշտկել` պատճառ դառնալով տաղտկալի եւ անհրապոյր կեանքի մը թաւալգլոր ընթացքին:

Գաղտնիք մը չէ այլեւս, որ ընկերային ու տնտեսական ոլորտներու ճնշիչ ազդեցութիւնը պատճառ կը հանդիսանայ հաւաքական կեանքի ոչ հեզասահ ընթացքին եւ անհատական ապրումներու տակաւ շիջումին:

Ա՛լ ինչ խօսք, մարդկային թէ ընկերական վերաբերումներու առաւել ճառագայթումին մասին, երբ ականատես ենք ամբողջ շրջապատի, մթնոլորտի թէ միջավայրի օրըստօրէ դիմափոխումին եւ այլասերումին:

Գիտէինք, այլեւ սորվեցանք, թէ դաժան է կեանքը իր պարտադրած օրէնքներով ու մանաւա՛նդ տխուր անակնկալներով, որոնց վախազդու ներկայութիւնը ամէն օր կը շշմեցնէ մեզ բոլորս եւ պահ մը մտածել կու տայ, թէ տարիներու թաւալքին հետ հարկ է հաշտուիլ դառն եւ շատ անգամ խորունկ ցաւ պատճառող պատահարներու հետ:

Այո՛, սիրելի ընկեր, նման հոգեվիճակներ ապրեցայ մահուանդ գուժին առիթով, ապա տարի մը ետք` շիրիմիդ առջեւ, երբ գացեր էինք մեր խոստումը յարգելու, ամէն տարեդարձիդ այցելութիւն մը տալու քեզի եւ միւս տղոց, որոնք երկա՜ր ատենէ հոն են հանգչած, սակայն կը շարունակեն ապրիլ մեզի հետ, ոգեւորել մեզ, լուսաւորել մեր հոգիները, պրկել` կամքերը եւ ուղղութիւն տալ բոլորիս` առանց վարանումի եւ համոզումով շարունակելու այն ճանապարհը, ուրկէ անցան իրենք` արիաբար եւ հաւատարմօրէն:

Ճիշդ է, որ այսօր ֆիզիքապէս մեզի հետ չես, հեռու` ոչ միայն քու պաշտելի ընտանիքէդ, հարազատներէդ եւ բարեկամական շրջապատէդ, այլ նաեւ այն ընկերներէդ, որոնց հետ բաժնած ես պատանեկանի եւ երիտասարդականի տարիներդ, հարազատ ապրումներդ, շատ անգամ թաքուն զգացումներդ, ազնիւ վերաբերումներդ, ծառայասիրութիւնդ, ցաւերդ, մտահոգութիւններդ, ուրախութիւններդ, քէֆ ընելու եզակի կենսակերպդ, ու մանաւանդ` բարի ժպիտդ, որով յատկանշուեցար եւ  դարձար մեր շրջապատին ընկեր Սագոն:

Հաւատա, Սագօ՛, որ անմոռանալի յիշատակներով լեցուն կեանք ես ունեցեր, իւրաքանչիւր ընկերոջ մօտ քեզմէ գողտրիկ յուշ կամ յիշատակ ես ձգեր, որով կ՛ուրախանանք շատ անգամ, կը տխրինք այլ առիթներու, կը յիշենք քեզ մեր առանձնութիւններուն ատեն, պահիկ մը կանգ կ՛առնենք այն վայրերուն մօտ, ուր հանդիպումներ ենք սարքեր, խօսեր, վիճեր, տարակարծութիւն ունեցեր, բայց ամէնէն կարեւորը` միշտ ընկերական ոգիով ենք բաժնուեր եւ յաջորդ հանդիպումի մը կարօտով մնացեր:

Կարելի՞ է մոռացութեան տալ նաեւ այն տարիները, զորս անցուցիր Արագած թաղի թէ քու պաշտելի ՀՅԴ «Դրօ» ակումբին մէջ, ուրկէ ստացար պատանեկանի, երիտասարդականի եւ կուսակցականի դաստիարակութիւն, եղար պատանեկան միութեան վարիչ, գործունեայ ԼԵՄ¬ական, ապա ստանձնեցիր շրջանի կոմիտէի հերթապահի ծանր պարտականութիւնը եւ լծուեցար ժողովուրդին ծառայութեան:

Եթէ երբեք հարց տանք, թէ ի՞նչ էր այն գաղտնիքը, որով քեզի նման խիզախ տղաք ամէն քայլափոխի յանձն կ՛առնէին ըլլալու պատնէշի վրայ, անվարան պէտք է ընդգծել իրողութիւն մը, թէ Լիբանանի քաղաքացիական պատերազմի թէժ տարիներուն, երբ տկար անհատականութիւն ունեցող, վախկոտ եւ դիւրաբեկ հոգիով մարդիկ փախուստ կու տային, ինչ¬ինչ պատճառաբանութիւններով, դուք մնացիք հաւատարիմ, տոկուն եւ քաջասիրտ, ձեր ժողովուրդի ու ակումբին կողքին:

Բնականաբար, նման հրաշալի արժանիքով եւ մարդկային բարեմասնութեամբ օժտուած էիր նաեւ դուն, ընկեր Սագօ, անոնցմով սիրուեցար եւ յարգուեցար շրջապատիդ կողմէ:

Կը յիշենք, սիրելի՛ ընկեր, այն տարիները երբ որոշում տուիր Արցախ երթալու եւ մասնակից դառնալով ազգային ազատագրական պայքարին, քրտինքդ, քաջութիւնդ եւ փորձառութիւնդ շաղախելու հայրենի հողին եւ դաշնակցականի գոհունակութեամբ վերադառնալու ծննդավայր:

Կարելի՞ է մոռնալ Հայաստանէն գրած նամակներուդ բովանդակութիւնը, որոնցմով կ՛ուզէիր մասնակից դառնանք ապրումներուդ, ցաւերուդ, մտահոգութիւններուդ, ինչպէս նաեւ` քաջասիրտ տղոց սխրանքներուն, որոնց արիւնով կերտուեցաւ ներկայ ժամանակներու ամէնէն պատուաբեր հայոց յաղթանակը` Արցախի ազատագրութիւնն ու անկախութիւնը:

Հիմա, որ այլեւս ձեւով մը հաշտուած ենք կեանքի դաժան խաղին ու անոր պարտադրած կանոնին հետ, մեր լո՜ւռ ցաւերուն եւ կսկիծներուն բալասանը կը գտնենք առաջին հերթին յիշատակներդ վառ պահելով եւ ապա` համբերատար կողակիցիդ եւ անուշիկ զաւակներուդ առողջ կեանք մաղթելով: Քաջ գիտցիր, սիրելի՛ ընկեր, որ անոնց իւրաքանչիւրին դէմքին, սիրուն արտայայտութիւններուն եւ ապրումներուն մէջ ներկայ ես նաեւ դո՛ւն, իբրեւ մեծահոգի զաւակ, նուիրեալ ամուսին եւ հոգատար հայր:

Ինչպէս որ յաճախ մեզի կը յիշեցնէիր, թէ քու առօրեայ կեանքիդ մէջ միշտ ալ ներկայ են եղած Եղիկ Գայայեանի, Վիգէն Զաքարեանի եւ այլ հերոս տղոց յիշատակները, այնպէս ալ, դուն, քու կարգիդ, միշտ մեզի հետ ես իբրեւ ազնուասիրտ եւ առաքինի ընկեր, որուն յիշատակը պիտի մնայ անթառամ եւ պանծալի:

Վարձքդ կատար սիրելի Սագօ:

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )