Լուսարձակ. Քարոզչական Համեստ Նախաձեռնութեան Մը Հրապոյրը (ՀՅԴ «Շուշի» Կոմիտէ)

ՀԱՄԲԻԿ ՊԻԼԱԼԵԱՆ

Շատ անգամ պատահականութիւնը մեր կեանքին մէջ իր բարերար ազդեցութիւնը կ՛ունենայ, յայտնապէս երբ անիկա կը վերաբերի հաւաքական միջավայրի ու մթնոլորտի առաւել զարգացման եւ ինքնաճանաչողութեան:

Նման դիպաշարի մը արտայայտութիւնն էր այն, երբ նախորդ շաբաթներուն աշխատանքային յատուկ առաքելութեամբ մը Լիբանան գտնուող հայրենի վաստակաւոր բեմադրիչ, վաւերագրական ժապաւէններու հեղինակ, մասնագէտ-նկարահան Սամուէլ Թադեւոսեան, ընկերական սեղմ շրջանակի մը կը յայտնէր իր ասպարէզին վերաբերող աշխատանքային տարբեր նախաձեռնութիւններուն մասին, որոնցմէ գրեթէ իրազեկ չէ եղած գաղութահայ մեր իրականութիւնը:

Ի դէպ, բեմադրիչ Սամուէլ Թադեւոսեան ամբողջ հայութեան ծանօթ է իր պատրաստած «Խոնարհ հերոսներ» վաւերագրական ֆիլմաշարով, որով ան կրցած է վկայակոչել եւ իր ոսպնեակով մարմնաւորել բազում հերոսներու կեանքն ու սխրանքները` Արցախեան գոյամարտի ընթացքին, այլապէս ի լուր աշխարհին ցոյց տալով հայոց մերօրեայ ֆետայիներու անօրինակ քաջագործութիւնները, հայրենասէրի եւ ազգանուէրի ամէնէն վսեմ ու վճիտ զգացումները, համակ զոհաբերութեամբ բոցկլտուն իւրաքանչիւրին ներաշխարհը, պայքարելու ու դէպի թշնամի որջերը ճախրելու անոնց հզօր կամքն ու անանձնական ոգին:

Արուեստագէտ բեմադրիչը հեղինակ է նաեւ շարք մը ստեղծագործութիւններու, կարճ տեւողութեամբ գեղարուեստական ժապաւէններու, որոնց նիւթերը եթէ մէկ կողմէ առնուած են հայրենի ժողովուրդին առօրեայէն, միւս կողմէ նաեւ կը շօշափեն ազգային հրատապ թեմաներ:

Լիբանան իր կեցութեան ընթացքին Սամուէլ Թադեւոսեան իր զաւկին եւ օգնականին հետ ապրեցաւ այնպիսի պահեր, յատկապէս Լիզպոնի գործողութեան 30-ամեակին առիթով կազմակերպուած ժողովրդային քայլարշաւին եւ ոգեկոչման հանդիսութեան իր մասնակցութեամբ, որոնք անպայման որ իր լուսանկարչական ոսպնեակին առանցքը պիտի հանդիսանան եւ արձագանգեն հետագայ ծրագիրներու ընդմէջէն:

Պատեհ է ըսել, որ բեմադրիչին սուր հայեացքէն եւ արուեստագէտի շունչէն վրիպած պիտի չըլլան նաեւ լիբանանահայութեան ցուցաբերած խոր ակնածանքն ու հաւատարմութիւնը Լիզպոնի տղոց մեծութեան նկատմամբ, եւ ապա, խանդավառ եւ հաւատաւոր երիտասարդութեան ուխտապահի պահուածքը` հանդէպ Հայ դատի եզակի նուիրեալներուն:

Լիբանանահայ գաղութին տրուած իր այցելութեամբ բեմադրիչին սիրտն ու հոգին կը խայտայ ի տես հայահոծ շրջաններու եռուն կեանքին, ազգապահպանման տարբեր աշխատանքներու գոյութեան, կրթական, մշակութային, մարզական, միութենական թէ ընդհանրապէս ազգային բնագաւառներու յուսադրող իրավիճակին:

Յայտնապէս նման տպաւորութիւններէ թելադրուած, բեմադրիչը իրեն ուղեկից բարեկամներու կը փոխանցէ իր տրամադրութիւնը` անմիջապէս յանձնելու իր գեղարուեստական ժապաւէններէն քանի մը հատը, որպէսզի անոնք վերատպուին տեսասկաւառակներու վրայ, վաճառուին եւ անոնց հասոյթը փոխանցուի ազգային որեւէ ֆոնտի մը:

Նման հայաշունչ կեցուածքէ քաջալերուած, ՀՅԴ «Շուշի»-ի կոմիտէն հետամուտ կ՛ըլլայ կեանքի կոչել արուեստագէտին առաջարկը եւ իսկոյն կը նախաձեռնէ երեք ժապաւէններու բազմացումի աշխատանքին:

Խնամքով եւ պատշաճօրէն պատրաստուած երեք ժապաւէնները կը դրուին ժողովուրդի տրամադրութեան տակ` առ ի գնահատանք բեմադրիչի ազգանուէր աշխատանքին:

Կոմիտէն իր կարգին կը լծուի քարոզչական արշաւի մը, որով կը միտի հանրութեան սեփականութիւնը դարձնել ժապաւէններու պարունակն ու աշխատանքին նպատակը:

Յոյժ գնահատելի է կոմիտէի այն որոշումը, թէ վաճառուած սկաւառակներու ամբողջ հասոյթը պիտի տրամադրուի Լիբանանի «Արցախ ֆոնտ»-ին` առ ի մասնակցութիւն ազգաշէն գործունէութիւններու:

Այս առումով թելադրելի է, որ ժապաւէնները սեփականութիւնը ըլլան ժողովուրդի բոլոր շերտերուն, որովհետեւ անոնց բովանդակութիւնը, մատուցման եղանակն ու բացառապէս ազգային շունչն ու ոգին գերազանցապէս տիրական են եւ դաստիարակիչ:

Փաստօրէն, բեմադրիչ Սամուէլ Թադեւոսեան իր մասնագիտութեան առընթեր ազատամարտիկ է եղած եւ իր քրտինքն ու խանդը շաղախած հայրենի հողին թէ ազատագրական մարտերուն, որոնցմով կը յատկանշուին իր ստեղծագործական արտադրութիւնները, ուր գերիշխող են հայրենի բնութեան` լեռներու, կիրճերու, գետերու, գիւղերու թէ աւաններու հրաշալի գեղեցկութիւնն ու իւրայատկութիւնը:

Անոր ժապաւէններուն կիզակէտը հայ ժողովուրդն է, հազարամեայ պատմութիւն կերտած ազգի մը մշտնջենական մաքառումները, դարերու խորերէն ժառանգած խիզախութեան եւ պայքարի առանձնայատկութիւնն ու հայրենիք կերտելու անժամանցելի հաւատամքը:

Իրօք, ժապաւէններու շարքին` «Չկրակուած փամփուշտներ»-ը, ոչ միայն հայրենապաշտպանութեան գեղարուեստական արտացոլացումն է, այլ նաեւ` զոհուածներու յիշատակը վառ պահելու պատգամն ու անոնց հերոսութիւնը վերապրելու սրբազան ուխտը:

Իսկ «Տղերք, մենք եկանք» վաւերագրական  ժապաւէնը գլուխ գործոց մըն է` նուիրուած երկու աննման հերոսներու` Կարօտի եւ Հրաչ Մուրատեանի յիշատակին: Ժապաւէն մը, որուն հերոսը նոյնինքն Հրաչ Մուրատեանն է, որ վերջերս անարգաբար սպաննուեցաւ հայրենի հողին վրայ, հայ թրքածին դաւադիրներու ձեռամբ:

Սամուէլ Թադեւոսեանի իսկ խոստովանութեամբ, վաւերագրական եւ գեղարուեստական եզակի շունչ ունեցող այս ժապաւէնը թէեւ նուիրուած էր Արցախի ազատագրական պայքարի ռահվիրայ Կարօտի, սակայն դաժան ճակատագիրն էր, որ իր սեւ խաղով կը շրջէր ամբողջ մտածումը, եւ դժխեմ զուգադիպութեամբ մը անիկա կը դառնար երկու մեծերու կենդանագիրը:

Միւս կողմէ «Տաք արահետներ»-ը պէտք է դասել  գեղարուեստական ժապաւէններու այն շարքին, որով բեմադրիչը կը փոխանցէ իր տուայտանքներն ու ընդվզումը բոլոր անոնց հանդէպ, որոնք հայրենիքի հողին վրայ ապրելով հանդերձ անտարբեր են եւ ազգային շունչէ պարպուած, մինչ նոյն հողին վրայ կ՛ապրին նորահաս սերունդի զաւակներ, որոնք հայրենի լեռներուն վրայ կազմակերպուած բանակումի մը ընդմէջէն կ՛ապրին ազատագրական պայքարի բագինին զոհուած հերոսներու կեանքն ու շունչը, եւ իրենց կարգին կ՛երդնուն դիմակայել թշնամի հորդաներու սպառնալիքներն ու ոտնձգութիւնները:

Բեմադրիչ հեղինակը կոմիտէի տրամադրութեան տակ դրած է նաեւ այլ փաստավաւերագրական ժապաւէն մը` «Միացում», որ կը վերաբերի Արցախի ազատագրութեան եւ անոր մայր հայրենիքի միացումին` Բերդաձորի (Լաչինի) ազատագրումով:

Հոգեգրաւ եւ էապէս դաստիարակիչ ժապաւէններ, որոնք կու գան յագեցնել ծարաւը բոլոր անոնց, որոնք կը սնանին հայրենիքի շունչի, հողի կարօտի եւ նախնեաց սխրանքի հպարտութեամբ, եւ իրենց հայրենազուրկի հոգեվիճակին ընդառաջ կ՛ապրին մերօրեայ ազատատենչ հերոսներու սրտի բաբախուն տրոփն ու արժանահաւատ կեանք մը վարելու գիտակցութիւնը:

Արդ, նման համեստ, բայց ոգեշնչող նախաձեռնութիւն մը պէտք է արժանանայ բոլորիս գնահատանքին եւ սեփականութիւնը դառնայ բոլորին:

Չէ՞ որ ինքնաճանաչողութեամբ միայն կարելի է սիրել ու տիրութիւն ընել հայրենիքին, ազգային արժէքներու եւ աւանդներու:

Այնուամենայնիւ, շնորհակալ աշխատանք, երկուստեք:

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )