Մանկական Գրականութիւն. Մեծ Հայրիկին Նուէրը

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

VeraՄանկական թէ մանկապատանեկան գրականութեամբ ընթերցանութեան սէր արծարծելու հարցը վերջին տարիներուն գտած է լուծման ճամբան: Այս նուիրումը կը պարտինք մեր երիտասարդ սերունդի մանկավարժներուն, մանկական գրականութեան ջահակիրներուն: Մեր հրատարակչատուները յաճախ լոյս կ՛ընծայեն մանուկներու յատուկ գիրքեր, գրքոյկներ, ալպոմներ, որոնցմով կ՛առաջնորդուին նորածիլ մեր զաւակները:

Մեր մանկավարժները հետամուտ են նոր օրերու հրատարակութիւններուն, կը ջանան ձգտիլ լաւագոյնին, երբ բաղդատականի դրուին մերինը եւ օտարինը, մանաւանդ` արեւմտեան հրատարակութիւնները:

2013 տարուան վերջին ամիսներուն Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատունէն լոյս տեսաւ մանկավարժ եւ մանկագիր Վերա Աբովեան-Սիսեռեանի մէկ նոր ստեղծագործութիւնը` «Մեծ հայրիկին նուէրը», Կաղանդի` Ամանորի իբրեւ նուէր թեմայով: Մանուկներու բառամթերքը գոհացնող լեզուով պատմութիւն մըն է, հաճելի` մանուկներու հոգեբանութեան: Նկարազարդումը` այնքան ակնահաճոյ եւ սրտամօտ, կատարած է Ռիթա Մասոյեան-Ետալեան: Մանուկներու համար կրնանք ըսել, թէ գրութիւնը կ՛արժեւորուի նկարներով: Այս գրքոյկով գեղանկարչուհի Ռիթա Մասոյեան-Ետալեան ստեղծագործած է ջինջ ու յստակ պատկերացումով, հաղորդական եւ գեղատեսիլ նկարներ: Կնոջական, մայրական նուրբ զգացումներու արտայայտութիւնը կը տեսնենք հոն, մեծերս, հապա՞ մանուկները որքան պիտի հրճուին, ապա մղուին անպայման կարդալու, ոմանց համար` մայրերու օժանդակութեամբ:

Մանկական գրականութեան պարագային կարեւոր է ընտրութիւնը նիւթին, թեմային: Հեքիաթայինի կողքին, կենցաղային մեր կեանքին համընթաց շեշտադրումով: Մանուկը պէտք է զգայ, թէ ինք եւս կը գտնուի միեւնոյն վիճակին մէջ, կը սիրէ, նուէր կ՛ակնկալէ մանաւանդ Ամանորին, կը հաւատայ Կաղանդ պապային, կ՛երազէ, բարիին մասին կը մտածէ, կ՛ատէ չարը: Դաստիարակութեան հիմնական սկզբունքն է թափանցել մանուկներու հոգեկան աշխարհէն ներս: «Մեծ հայրիկին նուէրը» յարգած է այս հոգեբանութիւնը, եւ առանց առատախօսութեան արտայայտած է իրողութիւնը, սիրելի ընթերցանութիւն մը պարգեւելով անոնց:

Վաստակաշատ է Վերա Սիսեռեան մանկական գրականութեան բերած իր ներդրումով: Ան կը ձգտի լաւագոյնը ընծայել մանուկներուն, լեզուով եւ նկարազարդումով: Այս հաստատումը իրաւունք կու տայ մեզի ըսելու, թէ այլեւս կարիք չունինք նախանձելու օտարներու լոյս ընծայած գիրքերուն: Ահաւասիկ` հայկական ստեղծագործութեամբ յաջող հրատարակութիւն: Մենք մեզ գերադասելու բարդոյթ չէ այս: Երանի թէ օտարներն ալ կարենային կարդալ, տեսնել մեր ստեղծածը, մեր մանուկներուն ընծայուած մեր գիրքերը, գրութիւն ըլլայ թէ գեղանկար:

Մեր երիտասարդ ծնողներուն, մայրերուն պարտականութիւնն է տեսնել ու գնահատել իրագործուած աշխատանքները:

Այս անկեղծ արտայայտութիւնը կ՛ունենանք Վերա Սիսեռեանին նոր լոյս ընծայած «Մեծ հայրիկին նուէրը» գրքոյկին առիթով: Մեզի կը մնայ ճանչնալ մեր արժէքները, քաջալերել մեր իրագործումները, տեսնել գիտնանք եւ գործնապէս կեդրոնանանք մեր սեփական շնորհները գնահատելու անկեղծութեամբ:

Մեր հրատարակչատուները, մասնաւորաբար Համազգայինի «Վահէ Սէթեան» հրատարակչատունը այս կապակցութեամբ կրնայ գոհացնել նոյնիսկ խստապահանջ ծնողները:

Կ՛արժէ բարեկամանալ գեղեցիկին, բարիին եւ… հայկականին: Այս է մեր մաղթանքը, բաղձանքը: Չմոռնանք նոյն ատեն շնորհակալութիւն յայտնելու մեր մանկագիրին` Վերա Սիսեռեանին, իր յարատեւ ստեղծագործական նորութիններուն համար:

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )