ՍՈՒՐԷՆ ԽԱՆԱՄԻՐԵԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՈԼԵՃԻՆ ՃԱՇԿԵՐՈՅԹԻՆ 50 ՀԱԶԱՐ ՏՈԼԱՐ ԿԸ ՀԱՆԳԱՆԱԿՈՒԻ

8 յուլիս, 2011-ի երեկոյեան «Լա փոսթա» ճաշարանին մէջ տեղի ունեցաւ Սուրէն Խանամիրեան ազգային քոլեճի տարեկան ճաշկերոյթը, որուն ընթացքին կատարուած նուիրատուութիւններէն հանգանակուեցաւ 50 հազար ամերիկեան տոլար, իսկ «Ժպիտ» յանձնախումբը այս առիթով վարժարանին նուիրեց 10 համակարգիչ:

Ձեռնարկին ընթացքին խօսք առաւ վարժարանի տնօրէն Նելլի Վէքիլեան. շեշտելով հայկական վարժարանին կարեւորութիւնը` ան հաստատեց, որ ներկայ դժուար պայմաններուն մէջ այդ սրբազան կառոյցի կանգուն պահպանման համար կարիք կայ նաեւ հաւաքական զոհողութիւններու ու անկեղծ ընտանիքի մը, որ դպրոցին նեցուկ ու զօրակից պիտի ըլլայ: «Ամէն անգամ որ միասին ըլլանք, անգամ մը եւս մեր մէջ կ՛ամրապնդուի այն ուժը, որ կը ներկայացնէ Սուրէն Խանամիրեան ազգային քոլեճի մեծ ընտանիքը: Ընտանիք մը, որուն արեան կապը կը սկսի 1902-ին` Ս. Նշանով ու կը շարունակուի Սուրէն Խանամիրեան քոլեճով` իր աշակերտներուն, շրջանաւարտներուն, ուսուցիչներուն, տնօրէններուն, խնամակալներու, հեռու եւ մօտիկ բարեկամներուն, բարեգործական միութիւններու ժրաջան անդամներուն արեան երակներուն մէջ շրջան ընող արեան կանչով ու վարժարանին կապուածութեամբ` ըսելու համար, թէ հաւաքական նման ուժ մը անպայման կրնայ պահել ու պիտի պահէ այս հին, բայց միշտ վերանորոգուող վճռակամութեան տէր վարժարանը»:

Նելլի Վէքիլեան

Աշոտ Քոչարեան

Վարժարանի տնօրէնը յոյս յայտնեց, որ ձեռնարկը վերածուի բարեբեր ծառի մը, որուն պտուղը` իբրեւ ներկաներուն զօրակցութեան արտայայտութիւն, կը դրուի ի սպաս հայ աշակերտներու հայեցի դաստիարակութեան եւ հայկական վարժարանի յաւելեալ ամրապնդման, գոյատեւման ու զարգացման:

Նելլի Վէքիլեան յատուկ շնորհակալութիւն յայտնեց բոլոր անոնց, որոնք այս կամ այն ձեւով նեցուկ կը կանգնին Սուրէն Խանամիրեան ազգային քոլեճի գոյատեւման ու յարատեւման:

Ապա խօսք առաւ Լիբանանի մէջ Հայաստանի դեսպան Աշոտ Քոչարեան, որ շեշտեց կարեւորութիւնը յատկապէս սփիւռքի մէջ հայկական վարժարաններու գոյութեան ու դերակատարութեան` լեզուի ու ինքնութեան պահպանման, հայեցի դաստիարակութեան, հայկական ոգիով մատղաշ սերունդներու կազմաւորման իմաստով: Ան անդրադարձաւ Սուրէն Խանամիրեան «մեծ ազգասէր, նուիրեալ, բազմափորձ, արհեստավարժ անձնաւորութեան, որուն ջանքերուն եւ անսպառ եռանդին շնորհիւ քոլեճը կառուցուեցաւ, գոյատեւեց եւ կը շարունակէ իր ազգանուէր գործունէութիւնը»: Ան յոյս յայտնեց, որ քոլեճի շրջանաւարտները դառնան ականաւոր քաղաքական գործիչներ, նախարարներ, երեսփոխաններ, գիտնականներ, խմբագիրներ, արուեստի ու մշակոյթի գործիչներ, որոնք կը լծուին հայութեան ծառայութեան:

Գեղամ արք. Խաչերեան

Աւարտին իր խօսքը փոխանցեց Լիբանանի հայոց թեմի առաջնորդ Գեղամ արք. Խաչերեան, որ վեր առաւ հայկական դպրոցներու պահպանման զօրակցելու կարեւորութիւնը` դիտել տալով, որ այդ իմաստով տարուած որեւէ  աշխատանք կամ առնուած որեւէ քայլ սրբազան ու ճակատագրական է, որովհետեւ անոնք կը միտին պահպանելու կառոյց մը, ուր սերունդներու կերտումը եւ հայկական դաստիարակութեան ջամբումը կ՛ապահովուի:

Սրբազանը յատուկ կերպով լուսարձակի տակ առաւ Սուրէն Խանամիրեան ազգային քոլեճին տարած բազմամեայ գործունէութիւնը եւ ունեցած մեծ դերակատարութիւնը` մեր ազգային կեանքին մէջ գործողներ եւ առհասարակ հայութեան անունը բարձր  պահողներ արտադրած ըլլալու իմաստով:

Իր խօսքի աւարտին Գեղամ արք. Խաչերեան կոչ ուղղեց` մնայուն կերպով համախմբուելու հայկական բոլոր վարժարաններու գոյատեւումը երաշխաւորող աշխատանքներուն շուրջ` միշտ հաստատ ըլլալով, որ հայկական վարժարանին համար կատարուած որեւէ ներդրում իր արժանի տեղն ու արժէքը պիտի ունենայ:

Share this Article
CATEGORIES