Համա-ՀՄԸՄ-ական Բանակումին 8-րդ Օրը Նուիրուեցաւ Հայկական Բանակին. Բանակողներ Այցելեցին Հայկական Բանակի Վիրաւորներուն Եւ Տողանցեցին Ի Պատիւ Հայաստանի Պաշտպանութեան Նախարարին

b08074_ashdbanutian-nakhararՀամա-ՀՄԸՄ-ական բանակումին 8-րդ օրը` երէկ, նուիրուեցաւ հայկական բանակին: Կէսօրէ առաջ, բանակումի մասնակից պատուիրակութիւններուն ներկայացուցիչները, բանակումի գործադիր խմբապետութեան ընկերակցութեամբ, այցելեցին կեդրոնական զինուորական հիւանդանոց եւ բարի ապաքինում մաղթեցին շաբաթ մը առաջ հայ-ազրպէյճանական սահմանային բախումներու ընթացքին վիրաւորուած հայ զինուորներուն: Այս առիթով անոնք զինուորներուն նուիրեցին բանակումի փողկապներ եւ թիշըրթներ: Միաժամանակ, զօրակցութեան գործնական քայլով մը, անոնք արհեստագիտական սարքեր (համակարգիչներ, լուսանկարչական եւ այլ գործիքներ) նուիրեցին բանակի Վանաձորի զօրանոցին, որ շաբաթ մը առաջ տուած էր նահատակ մը:

Յետմիջօրէին Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ բանակումի ընդհանուր կազմը` 720 սկաուտներ, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան առաջնորդութեամբ, այցելեցին Վազգէն Սարգսեանի անուան զինուորական ուսումնարան եւ ամբողջ ժամ մը շրջեցան ուսումնարանին տարբեր դասարանները, ուր ծանօթացան հայկական բանակի դաստիարակչական ծրագիրին եւ մարզումի ձեւերուն: Ապա, ուսումնարանի շրջափակը հաւաքուելով, սկաուտներ ընդունեցին Հայաստանի պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանը: Շրջափակին մէջ տեղի ունեցաւ տողանցք եւ խօսքերու փոխանցում: Տողանցքը առաջնորդեց Հայաստանի բանակի շեփորախումբը: Բանակի մասնայատուկ ուժերը եւ ցուցադրական պատուոյ գունդը յաւելեալ փայլք մը տուին տողանցքին:

ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետ Գառնիկ Մկրտիչեան հանդէս եկաւ ողջոյնի խօսքով մը եւ յայտնեց, որ տարիներու եւ սերունդներու երազ մը կ՛իրականանայ սկաուտական շարքերու հայկական բանակի զինուորական ուսումնարան այցելութեամբ: «Բանակ եւ զինուորական ուսումնարան խորհրդանիշներ են հայկական պետականութեան, անկախութեան եւ գերիշխանութեան: Իսկ ՀՄԸՄ եղած է ու կը մնայ մնայուն պաշտպանը հայրենի պետականութեան, անկախութեան եւ գերիշխանութեան», նշեց ան:

Շարունակելով իր խօսքը Մկրտիչեան հաստատեց, որ ինչ ալ ըլլան պայմանները, ՀՄԸՄ-ի համար հայոց պետականութիւնը կը մնայ միակ ապաւէնը մեր գոյատեւման, իսկ հայոց բանակը կը հանդիսանայ հիմնական պաշտպանն ու երաշխիքը այդ գոյատեւման:

«Մենք հզօր ենք, երբ մեր բանակը հզօր է: Մենք անպարտելի ենք, երբ մեր բանակը համահայկական ուշադրութեան առարկայ դարծուցած ենք: Հայոց բանակը մեր փառքն է ու մեր պատիւը: Հայոց բանակը մեր հպարտութիւնն է ու մեր արժանապատուութիւնը», յայտնեց ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետը եւ իր խօսքը եզրափակեց ըսելով. «Այսօր «կամաւոր բանակը» կանգնած է կողքին պետական բանակին: Իսկ կա՞յ աւելի գեղեցիկ պատկեր, քան համա-ՀՄԸՄ-ական, համահայկական այս զօրակցութիւնը, որ այս պահուն կը պարզուի մեր աչքերուն դիմաց: Այստեղ ներկայ գտնուող սկաուտներու ճամբով ամբողջ հայութիւնն է, որ այսօր յարգանքի իր տուրքը կու տայ հայոց բանակի նուիրեալներուն, որոնք կը մնան միշտ արթուն, միշտ խրոխտ ու անձնազոհ, որպէսզի հայրենիքի սահմանները մնան ապահով, իսկ զաւակները` պաշտպանուած»:

Ապա, ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան ատենապետը բանակումի մասնակիցներուն անունով յուշանուէրով մը պատուեց պաշտպանութեան նախարար Սէյրան Օհանեանը, իսկ բանակումի ընդհանուր խմբապետ Վաչէ Նաճարեան բանակումի փողկապները յանձնեց պաշտպանութեան նախարարին եւ Վազգէն Սարգսեանի անուան զինուորական ուսումնարանի պետ զօր. Մարտին Կարապետեանին:

Այնուհետեւ խօսք առաւ Հայաստանի պաշտպանութեան նախարարը եւ Համա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ բանակումի մասնակիցները ողջունելով յայտնեց, որ սփիւռքի մշակութային եւ մարզական միութիւնները բացառիկ աւանդ ունին հայապահպանման գործին մէջ: Արդէն մէկ դարէ ի վեր այդ շնորհակալ առաքելութիւնը կ՛իրագործէ ՀՄԸՄ-ը` հոգեւոր կամուրջ դառնալով աւելի քան 20 երկիրներու 100է աւելի մասնաճիւղերու 25 հազար անդամներով:

Իր խօսքին մէջ նախարար Օհանեան նշեց, որ պատմական ճակատագիրի բերումով սփռուած ենք ամբողջ աշխարհի մէջ, բայց միացած ենք հայոց լեզուով, Հայաստանով, Արցախով եւ հայկական բանակով: «ՀՄԸՄ-ի «Բարձրացիր-բարձրացուր» նշանաբանը, ՀՄԸՄ-ականներու հոգեկրած գաղափարներն ու նպատակները հարազատ են մեզի` զինուորականներուս, որովհետեւ բանակի ծառայութեան ոգին, կամքն ու մարմինը կոփելու, հայրենիքը ճանչնալու եւ անմնացորդ սիրելու հանրագումարն է», շեշտեց նախարար Օհանեան:

Հայկական բանակի դիմագրաւած մարտահրաւէրներուն անդրադառնալով` պաշտպանութեան նախարարը շեշտեց, որ «հայկական բանակը ի զօրու է արգիլելու հայ ժողովուրդը պատուհասած սարսափելի անցեալի կրկնութիւնը: Հայկական բանակին զսպիչ գործողութիւններուն շնորհիւ վերջին օրերուն սահմանային լարուածութիւնը բաւական մեղմացաւ, եւ, այսօր, Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարութեան ջանքերուն շնորհիւ ընդհանուր պատերազմի հիմք չկայ»:

Նախարար Օհանեան իր խօսքը փակեց շեշտելով, որ «հայկական բանակն է հայ ժողովուրդի ամէնէն հզօր եւ անպարտելի դաշնակիցը»: Խօսքէն ետք նախարարը իր կարգին յուշանուէր մը յանձնեց ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան:

Խօսքերուն յաջորդեց տողանցքը: Պաշտպանութեան նախարարութեան շեփորախումբին առաջնորդութեամբ նախ տողանցեցին ՀՄԸՄ-ի պատուիրակութիւնները, ապա` հայկական բանակի մասնայատուկ ուժերը: Տողանցողները պատուոյ թրիպիւնին առջեւէն անցնելով բարեւեցին պաշտպանութեան նախարարին եւ ՀՄԸՄ-ի Կեդրոնական վարչութեան անդամներուն` արժանանալով բոլորին ծափահարութեան:

Տողանցքէն ետք, ՀՄԸՄ-ի սկաուտներուն ի պատիւ ցուցադրական ներկայացումներ կատարեցին նախարարութեան պատուոյ գունդն ու մասնայատուկ ուժերը: Աւարտին, նախարարութեան երգչախումբը ի պատիւ սկաուտներուն ներկայացուց ազգային-հայրենասիրական շարք մը երգեր:

Բանակումին Նախորդող Օրերը

0807arakadzՀամա-ՀՄԸՄ-ական 10-րդ ընդհանուր բանակումը կը փակուի կիրակի, 10 օգոստոսին: Բանակումը մեծ խանդավառութիւն ստեղծած է բոլոր մասնակիցներուն մօտ, որոնք անցնող օրերուն իրականացուցին դաստիարակչական բաւական ճոխ յայտագիրներ:

Երեքշաբթի, բանակողներէն մաս մը` շուրջ 200 սկաուտներ, կատարեցին լեռնագնացութիւն եւ բարձրացան Արագածի գագաթը` բախտաւոր օր մը բարձրանալու համար նաեւ Արարատի գագաթը: Բանակողներուն մնացեալ մասը կատարեց արշաւ` դէպի Ամբերդ: Ամբերդ հասնելով` սկաուտները ունեցան դասախօսական հանդիպում մը: ՀՅԴ Բիւրոյի Հայ դատի քաղաքական հարցերու գրասենեակի պատասխանատու Կիրօ Մանոյեան դասախօսեց «Հայ դատը Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին ընդառաջ» նիւթը:

Չորեքշաբթին ընտրովի շրջապտոյտներու օրն էր: Սկաուտական պատուիրակութիւնները, երեք տարբեր խումբերու բաժնուելով, այցելեցին Խոր Վիրապ-Նորավանք, Գառնի-Գեղարդ եւ Հաղբատ-Սանահին:

 

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )