ՏԵՍԱԿԷՏ. ԱՅՈ՛, ՄԵԶԻ ՄՆԱՑ

Ըստ երեւոյթին, մենք իսկապէս «եղբայրաբար» ապրած ենք թուրքերուն հետ:

Ինչո՞ւ այս «հաստատումը»:

Հայերու` Թուրքիա պտոյտի կամ զանազան պատճառներով (սոսկ` պատճառաբանութիւն) հոն երթալու երեւոյթին մասին է խօսքս: Մարդիկ այդքան անզգամ դարձած են, որ նոյնիսկ բարձրաձայն կ՛արտայայտուին իրենց արձակուրդը Թուրքիոյ մէջ անցընելու մասին` պատճառաբանելով, թէ հոն երթալու սակերը աւելի աժան եւ դիւրամատչելի են: Թուրքիա մեկնող հայ անհատներ ինչպէ՞ս հանգիստ կ՛անցընեն իրենց արձակուրդը. վայրկեան մը չե՞ն մտածեր ահաւոր Եղեռնին մասին. չե՞ն զգար, որ իրենց պտոյտի գացած ամէն մէկ վայր բաց գերեզման եղած է անհամար հայորդիներու համար:

Վերը յիշածներս հաստատելու համար պատմեմ, որ օրեր առաջ ճամբորդական գրասենեակի մը մէջ տեղի ունեցած է հետեւեալ զաւեշտը. հայ ամոլ մը, որ պիտի ճամբորդէ եւրոպական երկիր մը, կը հարցնէ օդանաւի տոմսերու գիները. գրասենեակի պաշտօնեայ օրիորդը կը ներկայացնէ զանազան ընկերութիւններու սակերը, ի միջի այլոց նաեւ` թրքական օդանաւային ընկերութեան տարբերակները. ի զարմանս բոլորին, հազիւ լսելով թրքականը, զոյգը կ՛ընդվզի, կը պոռթկայ եւ բացարձակապէս կը մերժէ թրքական ընտրանքը` ըսելով, որ իրենք հայ են, եւ թէ անկարելի է, որ թրքական օդանաւով ճամբորդեն եւ այլն. հոս, երբ պաշտօնեան կը ներկայացնէ թրքական ընկերութեան սակերը, ահա, վայրկեան մը առաջ պոռթկացողները, գոհունակ սրտով կ՛ընդառաջեն պաշտօնեային առաջարկին` ըսելով, թէ վնաս չունի կ՛երթա՛նք թրքականով, որովհետեւ մեր հետ այլ մարդիկ կան եւ այս ձեւով կոկիկ գումար մը խնայած կ՛ըլլանք: Հոս յիշեցնեմ, թէ բնականաբար թրքական օդանաւը նախ էջք կը կատարէ Պոլիս եւ ապա այնտեղէն ետ թռիչք առնելով` կ՛երթայ նախապէս որոշուած եւրոպական կամ այլ երկիր:

* * *

Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի սեմին, մեր նշանաբանը, մեկնակէտը եւ գործելադաշտը այսուհետեւ պէտք է ըլլայ թրքաբարոյ երեւոյթներու զանազան տեսակի դրսեւորումներու դէմ անխնայ պայքար` սկսելով ճամբորդութիւններէն, թրքական ապրանքներու առուծախէն, ուխտագնացութեան անուան տակ Թուրքիա մեկնելէն` հասնելով մինչեւ թրքախօսութեան տգեղ երեւոյթին:

Հայ հասարակութեան մէջ պէտք է զարգացնել թրքական երեւոյթներու մերժումի ուժեղ տրամադրութիւն:

Ոչ ոք թող ըսէ, թէ տեղ չենք կրնար հասնիլ: Տեղ կը հասնինք եւ աւելի՛ն:

Չըսենք, օ՜, ինծի՞ մնաց Թուրքիոյ դէմ պայքարիլը: Այո՛, ինծի, քեզի, մեզի եւ բոլորիս մնաց պայքարիլը:

ԿԻՐԱԿՈՍ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES