ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՍՊԱՆԴԱՆՈՑԸ` ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ԲՈԼՈՐ ՏՈՒԵԱԼՆԵՐՈՎ ՕԺՏՈՒԱԾ ԿԱՌՈՅՑ ՄԸ. ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՄԷՋ ՈՒՏԵԼԻՔՆԵՐԸ` ԱՊԱՀՈՎ

Սպանդանոցէն բաժին մը

Պուրճ Համուտէն դէպի Տորա տանող ծովեզերեայ ճամբէն դէպի ծով տանող փողոցներէն մէկուն մէջ կը գտնուի Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան սպանդանոցը, որուն անասուններ մորթելու վայր ըլլալը դժուար է կռահել, եթէ չըլլայ դարպասին մուտքին զետեղուած ցուցանակը: Ի տարբերութիւն բոլորին մօտ առկայ այն տրամադրութեան, որ նման վայրի մը անտանելի հոտերը անմիջապէս եւ բաւական հեռուէն կը լեցնեն ռունգերդ, այս սպանդանոցին մէջ ո՛չ մէկ գարշելի հոտ կամ արեան հետք կը գտնենք: Խոհանոցի նմանող սենեակ մը, հսկայ սառնարան մը, կովեր ու ոչխարներ մորթելու յատուկ բաժանմունք, ուր արդիական ոճով սարքեր գոյութիւն ունին, իսկ աւելի անդին` կովերու ախոռ մը, նաեւ ուրիշ մը` ոչխարներու յատուկ:

Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան սպանդանոց տրուած այցելութեան նպատակն էր ընկերակցիլ Պուրճ Համուտի քաղաքապետ Անդրանիկ Մսըրլեանին եւ փոխքաղաքապետ Ճորճ Գրիգորեանին, որոնք իրենց հերթական այցելութիւնը տուին սպանդանոց, անգամ մը եւս վերստուգեցին կառոյցին վիճակը եւ նորագոյն տեղեկութիւնները առին անասնաբուժէն ու սպանդանոցի պատասխանատուներէն:

Տոքթ. Ատոմ Մանճիկեան

Սպանդանոցի բոլոր աշխատանքներուն երկար տարիներէ ի վեր հետեւող եւ վերահսկիչ տոքթ. Ատոմ Մանճիկեան, սպանդանոցին ու հոն տարուած աշխատանքներուն մասին տեղեկութիւններ փոխանցելով յայտնեց, որ սպանդանոցը շուրջ 50-60 տարուան կեանք ունի, անիկա կը գործէ կազմակերպուած ձեւով, առողջապահական բոլոր սկզբունքները յարգելով: Ան դիտել տուաւ, որ սպանդանոցը այն վայրն է, ուր մսատու անասունները պէտք է մորթուին, սակայն ոչ միայն մեռցնելու նպատակով, այլեւ բժշկական մաքուր ու ճիշդ ձեւերով, որպէսզի միսը գործածուի, անասունը չչարչարուի, այսինքն` սոյն սպանդանոցը նուազագոյն չարչարանքով առաւելագոյն նպաստաւոր եւ առողջապահական միս ապահովելու վայրն է: Տոքթ. Մանճիկեան հաստատեց, որ կովերէն ուտուելիք միս ստանալու բոլոր հանգրուաններուն բժշկական եւ առողջապահական օրէնքներն ու սկզբունքները կը յարգուին. ան շեշտեց, որ Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան սպանդանոցը Լիբանանի լաւագոյն, ամէնէն մաքուր եւ առողջապահական սպանդանոցներէն մէկն է` մաքրութեան, կազմակերպուածութեան եւ հետեւողական վերահսկողութեան իմաստով: Ան յայտնեց, որ միսի որակի ստուգումը սպանդանոցին մէջ քանի մը անգամ կատարելէ ետք սպանդանոցի պատասխանատուները նաեւ կ՛այցելեն մսավաճառներուն խանութները, կը ստուգեն միսերուն լաւորակ ըլլալը, որովհետեւ փոխադրութեան ընթացքին եւս դէպքեր կրնան պատահիլ: Ան նշեց, որ կայ նաեւ պարագան որոշ մսավաճառներու, որոնք Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան սպանդանոցէն առած չեն ըլլար միսերը, սակայն գտնուելով Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան շրջագիծին մէջ, կը դառնան քաղաքապետութեան պատասխանատուութեան ենթակայ, ուստի, քաղաքապետութիւնը պարտաւոր է այդ տարածքին մէջ գործող բոլոր մսավաճառներուն հետեւիլ եւ ստուգել անոնց վաճառած միսին որակը եւ սննդական տուեալները: Տոքթ. Մանճիկեանի համաձայն, որեւէ կասկածելի դէպքի պարագային միսը անմիջապէս տարրալուծարան կը ղրկուի, կը քննուի եւ համապատասխան քայլերու կը դիմուի, մանաւանդ որ կարգ մը սպանդանոցներու մէջ նոյնիսկ մեռած կով կը մորթեն ու կը վաճառեն, բան մը, որ ամբողջովին սխալ ու արգիլուած է: Ան նշեց, որ թէեւ կարգ մը քաղաքապետութիւններ արգիլած են քաղաքապետութիւններու սպանդանոցէն բացի այլ վայրերէ միս գնելը, սակայն Պուրճ Համուտի քաղաքապետութիւնը այդ ազատութիւնը տուած է` միշտ հսկողութեան տակ առնելով նոյնիսկ այլ վայրերէ բերուած միսերը եւ ստուգելով անոնց սննդական տուեալները:

Անասնաբուժը դիտել տուաւ, որ անասունները կը մորթուին երեքշաբթի, հինգշաբթի, շաբաթ եւ կիրակի օրերը` իր եւ իրեն հետ գործող պատասխանատուներուն հսկողութեան տակ:

Ան յայտնեց, որ նկատի ունենալով, թէ իսլամական շրջաններէ մսագործներ եւս սպանդանոցէն միս կը գնեն, մորթելու գործողութիւնը կը կատարուի իսլամական կրօնին համապատասխան չափանիշներով եւ օրէնքներով եւս, մանաւանդ որ քրիստոնեաները այս իմաստով որոշ օրէնք չունին:

Տոքթ. Մանճիկեան հաստատեց, որ եթէ գիշերուան ժամը 8:00-էն մինչեւ առաւօտեան ժամը 6:00 գործէ սպանդանոցը, ան կարողութիւն ունի շուրջ 200 կով մորթելու, մաքրերու, կտրտելու եւ տարածման պատրաստելու:

Նշենք, որ կովերուն կամ ոչխարներուն աւելորդ բաժինները համապատասխան ձեւերով կ՛ոչնչացուին եւ ծով կամ այլ վայր չեն թափուիր:

ՊՈՒՐՃ ՀԱՄՈՒՏԻ ՄԷՋ ՎԱՃԱՌՈՒՈՂ ՈՒՏԵԼԻՔԸ` ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ

Անդրադառնալով Պուրճ Համուտի մէջ վաճառուող ուտելիքներուն` ըլլայ մսեղէն կամ այլ, տոքթ. Ատոմ Մանճիկեան նշեց, որ Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան հովանիին տակ գործող համապատասխան մասնագէտներ կը շրջին Պուրճ Համուտի բոլոր խանութները, որոնք որեւէ տեսակի ուտելիք կը վաճառեն, ըլլան սենտուիչ վաճառողներ կամ փուռեր: Այս անձերը կը հետեւին ճաշարաններուն կամ փոքր սնեքներուն աշխատանքներուն, կը ստուգեն պահանջուած պայմաններով ուտելիք պատրաստելու ձեւերուն ու տուեալներուն առկայութիւնը, հակառակ պարագային նոյնիսկ փակելով խանութը` պահանջելով, որ համապատասխան ձեւեր ու պայմաններ ապահովուին:

Վերջին շրջանին լիբանանցիներուն մօտ առկայ մտահոգութիւնները փարատելով` տոքթ. Ատոմ Մանճիկեան շեշտեց, որ կատարուած վերահսկողութեան վերջին այցելութիւններէն ի յայտ եկած է, որ Պուրճ Համուտի մէջ ուտելիքի պատրաստութեան իմաստով կացութիւնը գոհացուցիչ է, բոլոր այցելութիւններուն արդիւնքը այն էր, որ շատ զգուշաւոր կերպով կը պատրաստուին ուտելիքները եւ կը դրուին քաղաքացիներուն տրամադրութեան տակ:

Յայտնենք, որ սպանդանոց այցելութեան ծիրին մէջ այս մասին կատարուած զրոյցին ընթացքին նշուեցաւ նաեւ, թէ նախարարական տուեալներով հաստատուած է ուտելիքներու առողջարար ըլլալը եւ բարձր գնահատուած է այս իմաստով Պուրճ Համուտի քաղաքապետութեան տարած աշխատանքը:

Share this Article
CATEGORIES