ԻՍԼԱՄՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԱՐԵՒՄՈՒՏՔ. ՆՈՐՎԵԿԻԱՑԻ ՋԱՐԴԱՐԱՐԸ ԱՌԱՆՁԻՆ ՉԷՐ

Անտըրս Պրեւիք մէջբերումներ կատարած է Պեռնարտ Լուիսի եւ Մելանի Ֆիլիփսի նման մտաւորականներէ:

ՆՈՐՎԵԿԻՈՅ ՄԷՋ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ՋԱՐԴԷՆ ԱՆՄԻՋԱՊԷՍ ԵՏՔ ՄԵԿՆԱԲԱՆՆԵՐ ԶԱՅՆ ՆԿԱՐԱԳՐԵՑԻՆ ԻԲՐԵՒ ԻՍԼԱՄՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ Ի ԳՈՐԾ ԴՐՈՒԱԾ ԱՀԱԲԵԿՉԱԿԱՆ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆ ՄԸ: ՍԱԿԱՅՆ ԱՐԵՒՄՈՒՏՔԸ ԱՊՐԵՑԱՒ ՇԱՏ ԱՒԵԼԻ ՄԵԾ ՑՆՑՈՒՄ ՄԸ, ԵՐԲ Ի ՅԱՅՏ ԵԿԱՒ, ԹԷ ՋԱՐԴԱՐԱՐԸ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ԻՍԼԱՄ ՉԷՐ, ՈՉ ԱԼ` ԻՍԼԱՄԱՑԱԾ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅ ՄԸ, ԱՅԼ` ԶՏԱՐԻՒՆ ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹ ՆՈՐՎԵԿԻԱՑԻ ՄԸ: ԱՅՆՈՒՀԵՏԵՒ ՄԵԿՆԱԲԱՆՆԵՐ ՇՓՈԹԻ ՄԱՏՆՈՒԵՑԱՆ, ԵՒ ՄԻԱՅՆ ԶԳՈՒՇԱՒՈՐ ԱԿՆԱՐԿՈՒԹԻՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՒԵՑԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՋ ԹԵՒԻ ԽՄԲԱՒՈՐՈՒՄՆԵՐՈՒ ԾԱՅՐԱՅԵՂ ՄՕՏԵՑՈՒՄՆԵՐՈՒՆ: ԲՈԼՈՐ ԿՈՂՄԵՐԸ ՀԱՆԳՍՏԱՑՆՈՂ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆԸ ՉՈՒՇԱՑԱՒ, ԵՐԲ ՋԱՐԴԱՐԱՐԸ ՀՌՉԱԿՈՒԵՑԱՒ ԻԲՐԵՒ ՄՏԱՅԻՆ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵՆԷ ՏԱՌԱՊՈՂ ԱՆՁ ՄԸ: ԱՆՇՈՒՇՏ ՄԻԱՅՆ ԽԵԼԱԳԱՐ ՄԸ ԿՐՆԱՐ Ի ԳՈՐԾ ԴՆԵԼ ՆՄԱՆ ՍԱՐՍԱՓԵԼԻ ՈՃԻՐ ՄԸ: ՍԱԿԱՅՆ ԴԷՊՔԷՆ ՈՐՈՇ ԺԱՄԱՆԱԿ ՄԸ ԵՏՔ ՄԵԿՆԱԲԱՆՆԵՐՈՒ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՍԿՍԱՆ ԲԻՒՐԵՂԱՆԱԼ ԵՒ ՄԱՏՆԱՑՈՅՑ ԸՆԵԼ ԽՈՐ ԵՒ ՎՏԱՆԳԱՒՈՐ ԱՐՄԱՏՆԵՐ ԱՐՁԱԿՈՂ ԵՐԵՒՈՅԹ ՄԸ:  «ՏԸ ԿԱՐՏԻԸՆ» ԹԵՐԹԻՆ ՄԷՋ ՍԻՄԸՍ ՄԻԼՆ ԿԸ ԳՐԷ, ԹԷ ԻՍԼԱՄՆԵՐՈՒ ԴԷՄ ԻՐ ԶԱՅՐՈՅԹԻՆ ՄԷՋ ՆՈՐՎԵԿԻԱՑԻ ՋԱՐԴԱՐԱՐԸ ԱՌԱՆՁԻՆ ՉԷՐ, ԵՒ ԹԷ` ԻՐԵՐԱՅԱՋՈՐԴ ԿԱՊ ՄԸ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԻ ԼՐԱՏՈՒԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ԿՈՂՄՆԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ, ԻՆԿԼԻՇ ՏԻՖԵՆՍ ԼԻԿԻ ԼՈԶՈՒՆԳՆԵՐՈՒՆ, ԻՍԼԱՄԱՏԵԱՑՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՊՐԵՒԻՔԻ ՊՈՌԹԿՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՄԻՋԵՒ:

Հաւանաբար հանգիստ պիտի զգայինք` Անտըրս Պերինկ Պրեւիքը արհամարհելով իբրեւ հոգեկան հիւանդութենէ տառապող մենակեաց մը: Այս էր կարծիքը Լոնտոնի պահպանողական քաղաքապետ Պորիս Ճոնսընի եւ ուրիշներու: Զանգուածային ջարդը գործած նորվեկիացիին պաշտպան իրաւաբանը զայն հռչակած է «խելագար»: Ասոր առաւելութիւնը այն է, թէ աւելի լայն եզրայանգումներու կարիքը չկայ` գործուած բռնարարքին ընկերային պարունակին վերաբերեալ:

Եթէ ան իսլամ ըլլար, ինչպէս արեւմտեան լրատուամիջոցներուն մեծ մասը անմիջապէս եզրակացուց ահաբեկչական արիւնահեղութենէն ետք, վստահաբար նման դատողութիւններ պիտի չարձանագրուէին, թէեւ ժիհատի անունով կարգ մը յարձակումներ անկասկած որ ի գործ դրուած են զանոնք առանց որեւէ օգնութեան կազմակերպած անձերու կողմէ:

Որքան ալ խելացնոր թուին Նորվեկիոյ մէջ տեղի ունեցած ռմբահարումն ու սպանութիւնները, իրականութիւնը այն է, թէ իբրեւ ահաբեկիչ բնորոշուած անձերու վրայ կատարուած ուսումնասիրութիւններու համաձայն, անոնք հազուադէպօրէն կը տառապին մտային հիւանդութենէ կամ հոգեբանական անբնական վիճակներէ: Թերեւս ի յայտ կրնայ գալ, որ Պրեւիք բացառութիւն մըն է: Սակայն անկախ անոր կատարած այն հաստատումին ճշմարտացիութենէն, թէ քրիստոնէական ֆաշական ահաբեկչական ցանցի մը այլ անդամներ տակաւին կը մնան ազատ, յայտնապէս Պրեւիք դարբնած է աշխուժ կապեր` արտասահմանի մէջ քաղաքական ծայրայեղ աջ թեւի բիրտ խմբաւորումներու հետ, եւ մասնաւորաբար` Բրիտանիոյ մէջ:

Անոր հաստատած կապերուն շարքին են բազմաթիւ հաղորդակցութիւններ` իսլամատեաց Ինկլիշ տիֆենս լիկ կուսակցութեան հետ, որ հետեւողական կերպով կազմակերպած է վայրագ ցոյցեր` իսլամ հաւաքականութիւններու դէմ: «Դուք օրհնութիւն մըն էք ամբողջ Եւրոպայի համար», գրած է Պրեւիք համացանցով յղուած երկտողի մը մէջ` յայտնապէս իր խօսքը ուղղելով Ինկլիշ տիֆենս լիկի համակիրներուն, ողջունելով «մեր հասարակաց պայքարը` ընդդէմ իսլամասէր ֆաշականներուն»: Ինչ որ ալ գործած է Պրեւիք, մէկ բան յստակ է, թէ ան առանձին չէ:

Անշուշտ նորվեկիացի մարդասպանին գաղափարաբանութիւնը, որ միտքը զգայազրկող մանրամասնութիւններով գրի առնուած է համացանցի վրայ հրապարակուած 1500 էջնոց հռչակագիրի մը մէջ, միաժամանակ վանողական է եւ անհեթեթ: Անիկա գլխաւորաբար կեդրոնացած է իսլամութեան եւ իսլամներու դէմ ատելութեան վրայ եւ արմատացած է քրիստոնէական ինքնակոչ պահպանողականութեան մը մէջ: Պրեւիք կը ցանկայ, որ իսլամները վտարուին Եւրոպայէն, ինքզինք կը հռչակէ թշնամին «մշակութային մարքսականութեան», ան միաժամանակ հակասեմական է, սակայն կը զօրակցի Իսրայէլի, եւ պաշտպանն է հակաիսլամական մոլուցքին` Հնդկաստանէն մինչեւ հիւսիսային բեւեռի ծիրը:

Այս մարդասպանը յայտնապէս իւրացուցած է քաղաքական ծայրայեղ աջ թեւի յատուկ ցեղապաշտ յայտարարութիւններէն մշակութային հարցերու անցումի ոճը: Սակայն ամէնէն ուշագրաւը այն է, թէ ան որքա՛ն ցայտուն կերպով կ՛արտացոլէ գաղափարներն ու վատառողջ մտածումները անդրատլանտեան պահպանողականներու այն թեւին, որ տասնամեակէ մը ի վեր կը սնուցէ ահաբեկչութեան դէմ պայքարի հերոսները, ինչպէս նաեւ` այն հաստատումը, թէ իսլամութիւնն ու իսլամականութիւնը մահացու վտանգ մըն են` ուղղուած արեւմտեան քաղաքակրթութեան:

Այս բոլորը ներկայ են. Եւրոպայի ենթադրեալ իսլամականացումը, «Եւրոարաբիա» մը ստեղծելու դասական դաւադրութեան հաւատալիքը, իսլամներու թիւի աճին ի տես ծաւալած ցեղապաշտ ցնորամտութիւնը, քաղաքակրթութիւններու անխուսափելի բախումը, «բազմամշակոյթ» դրութեան նկատմամբ ատելութիւնը, ինչպէս նաեւ եւրոպական վերնախաւին ենթադրեալ կամեցողութիւնը` զիջելու իսլամներուն, որ ստեղծած է այնպիսի մթնոլորտ մը, ուր անկարելի է խօսիլ գաղթականութեան դէմ:

Անշուշտ այս բոլորը պարարտ նիւթ են պահպանողական օրաթերթերու, մեկնաբաններու եւ կայքէջերու համար: Հետեւաբար բնական էր Պրեւիքի կողմէ նման բնաբաններ զարգացնող գրութիւններէ ազատ մէջբերումը, ինչպէս նաեւ մէջբերումները` Պեռնարտ Լուիսէն, Մելանի Ֆիլիփսէն, Այաան Հիրսիէն եւ Մարք Սթենէն:

«Տէյլի Մէյլ»ի մէկ աշխատակիցը` Ֆիլիփս, դժգոհութիւն յայտնած է «արատի» մը մասին: Սակայն անոր մէկ գրութիւնը, որմէ երկար մէջբերումներ կը կատարէ Պրեւիք, Բրիտանիոյ նախկին Աշխատաւորական կուսակցութեան կը վերագրէ «զուտ դաւաճանութեան» յանցանք մը` ըսելով, թէ անիկա զանգուածային գաղթը կ՛օգտագործէ` «խորտակելու համար իմաստը այն գաղափարին, թէ ի՛նչ կը նշանակէ բրիտանացի ըլլալ, զայն փոխարինելու համար «բազմամշակոյթ» ինքնութեան մը գաղափարով», ինչ որ կ՛արտայայտէ նոյնինքն Պրեւիքի զգացումները:

Անշուշտ նշեալ անուններէն ոչ մէկը կը զօրակցի այն սպանդին, որ տեղի ունեցաւ Նորվեկիոյ մէջ, երկու շաբաթ առաջ: Սակայն կարելի չէ ժխտել իրերայաջորդ կապերը վերջին տարիներուն սովորական լրատուամիջոցներու թունալից դատարկաբանութեան, Ինկլիշ տիֆենս լիկի նման խմբաւորումներու լոզունգներուն եւ Պրեւիքի պոռթկումներուն միջեւ:

Առեղծուածային նոյն երեւոյթը կարելի է տեսնել եւրոպական քաղաքականութեան մէջ, ուր քաղաքական աջ թեւի իսլամատեաց կուսակցութիւններու յայտնութիւնը` Ֆրանսայէն մինչեւ Հոլանտա, Նորվեկիա եւ Զուիցերիա, քաջալերած է, որ դէպի կեդրոն հակող քաղաքական աջ թեւի կառոյցները խաղան իսլամութեան խաղաքարտը, իրենք զիրենք պարուրեն «քրիստոնէական» արժէքներով եւ բազմամշակոյթ դրութեան ճիւաղը հռչակեն արգահատելի ձախողութիւն մը:

Բնաւ զարմանալի չէ, որ կարգ մը խորհրդարաններու մէջ քաղաքական աջ թեւը Պրեւիքի գաղափարները ընդունած է իբրեւ իրը: Իտալիոյ խորհրդարանին մէջ Նորթըռն լիկ կուսակցութեան ներկայացուցիչ Մարիօ Պորկեցիօ զանոնք նկատած է «100 առ հարիւր համեմատութեամբ լաւ» (տեսնել նաեւ վարի յօդուածը): Սակայն նոյն այդ մերօրեայ մոլեռանդ պահպանողականները, որոնք միշտ ալ շեշտած են, թէ ոչ բիրտ (իսլամ) «ծայրայեղականները» պէտք է վտարուին, որովհետեւ անոնք կ՛օրինականացնեն ահաբեկչութիւնը եւ «օղակ մը կ՛ապահովեն» անոր, այժմ ինկած են իրենց փորած փոսին մէջ:

Անոնց գաղափարախօսներէն շատերը յայտնապէս ճիշդ այս դերը խաղացած են Եութոյայի ջարդարարին պարագային: Երբ Տէյվիտ Քամերոն փետրուարին դատապարտեց բազմամշակոյթ դրութիւնը, ան նաեւ յայտարարեց, ի ցնծութիւն Ինկլիշ տիֆենս լիկի, թէ Բրիտանիոյ պետութիւնը այժմ թիրախ պիտի ընդունէր «ոչ բիրտ իսլամները», որովհետեւ անոնք իրենց ազդեցութիւնը ունէին բրտութեան դիմող իսլամներուն վրայ:

Մի՛ յուսաք, որ իսլամատեաց մոլուցքներով տարուած եւ դաւադրութեան մը հաւատացող անձեր արժանանան նոյնպիսի թշնամական վերաբերումի: Պիտի ըսուի, թէ Պրեւիք առանձին պարագայ մըն է: Իրականութեան մէջ, ինչպէս Եւրոպական ոստիկանութեան տուեալները ցոյց կու տան, վերջին տարիներուն Եւրոպայի տարածքին կատարուած ահաբեկչական յարձակումներուն ջախջախիչ մեծամասնութիւնը ի գործ դրուած է ոչ իսլամներու կողմէ: Վերջերս Բրիտանիոյ մէջ հաւանական հակաիսլամ ահաբեկիչներու դէմ դատական ատեաններու կողմէ արձակուած վճիռներ կ՛ընդգծեն այն իրականութիւնը, թէ Պրեւիք շատ հեռու է պարզապէս նորվեկիական երեւոյթ մը ըլլալէ:

Աւելի ցած մակարդակի վրայ` բրտութիւնն ու հալածանքը կը շարունակուին բուռն թափով: Նոյնինքն Նորվեկիոյ մէջ տեղի ունեցած ջարդին օրը Լութընի մէջ արձանագրուեցաւ բոլորովին սովորական դէպք մը. մզկիթ մը աւերուեցաւ, անոր վրայ գունաւոր ներկով սրսկուեցան նացիական կեռ խաչին պատկերն ու Ինկլիշ տիֆենս լիկի լոզունգները: Եւրոպայի եւ Միացեալ Նահանգներու տարածքին իսլամատեացութեան սաստկացումը կը շահագործուի` իբրեւ արդիւնքը տնտեսական անապահովութեան, զանգուածային անկաշկանդ գաղթականութեան եւ տասնամեակէ մը ի վեր Աֆղանիստանէն մինչեւ Իրաք, Փաքիստան եւ Լիպիա իսլամական աշխարհի տարածքին Արեւմուտքի կողմէ հովանաւորուած պատերազմներու անդրադարձներուն թունաւոր մէկ խառնուրդին:

Ասիկա դարձած է ցեղապաշտութեան ընդունուած նոր ձեւ մը: Հարցախոյզերու մէջ իսլամատեացութիւնը կը գերազանցէ կրօնական կամ ցեղային որեւէ խմբաւորումի նկատմամբ ատելութեան մակարդակը եւ որդեգրուած է բոլոր անոնց կողմէ, որոնք իրենք զիրենք կը խաբեն` հաւատալով, թէ հակաիսլամական կողմնակալութիւնը ոչ մէկ կապ ունի ցեղային ծագումի հետ: Անիկա նոյնիսկ կը ներկայացնէ տեսակ մը պաշտպանութիւն` ազատական արժէքներու:

Անոնց համար, որոնք չեն յաջողած ընդունելի պաշտօններ, աշխատավարձեր եւ բնակավայրեր ապահովել իրենց քաղաքացիներուն, ինչպէս նաեւ քաջալերած են, որ գործատէրեր օգտուին աժան վարձատրութեամբ գաղթականներու աշխատանքէն, շատ աւելի դիւրին է քաւութեան նոխազի վերածել փոքրամասնութիւն կազմող իսլամական հաւաքականութիւնները, քան թէ` դիմագրաւել դրամատուներու յարուցած հարցերը եւ առանց որեւէ արգելքի բաժնեթուղթերու ազատ վաճառքի օրէնքները, որոնք իրականութեան մէջ կայծը տուած են տագնապին: Նորվեկիոյ մէջ տեղի ունեցած ջարդին ախտաբանական բացատրութիւնը գտնելու ճիգը եւ անոր ծնունդ տուած ճահիճէն զայն բաժնելու փորձը պարզապէս կրնայ շատ արագ թափով սաստկացնել վտանգը բոլորիս համար:

 

ԻՏԱԼԻՈՅ ՆԱԽԿԻՆ ՄԷԿ ՆԱԽԱՐԱՐԸ
ԿԸ ՊԱՇՏՊԱՆԷ ԱՆՏԵՐՍ ՊԵՐԻՆԿ ՊՐԵՒԻՔԸ


Օրիանա Ֆալլաչի. իտալացի այն լրագրողն ու գրագէտը, որ ժողովրդականացուց «Եւրոարաբիա» եզրը` ապագայի ենթադրաբար իսլամացած Եւրոպայի մը պատկերը բնութագրելու համար:

ԵՒՐՈՊԱՅԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԵՒ ՄՏԱՒՈՐԱԿԱՆ ԽԱՒԻՆ ՄԷՋ ԿԱՐԾԻՔՆԵՐՆ ՈՒ ԿԵՑՈՒԱԾՔՆԵՐԸ ԽԱՌՆ ԷԻՆ ՆՈՐՎԵԿԻԱՑԻ ՋԱՐԴԱՐԱՐԻՆ ԱՐԱՐՔԻՆ ԵՒ ՄՏԱԾՈՒՄՆԵՐՈՒՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ: ԱՅՍՊԷՍ, ՎԱՐՉԱՊԵՏ ՊԵՐԼՈՒՍՔՈՆԻԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ՆՈՐԹԸՌՆ ԼԻԿ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԿԻՆ ՄԷԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉԸ Կ՛ԸՍԷՐ, ԹԷ ՆՈՐՎԵԿԻԱՑԻ ՋԱՐԴԱՐԱՐԻՆ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ ԿԸ ՄԻՏԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹԻՒՆԸ: «ՏԸ ԿԱՐՏԻԸՆ» ԿԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԷ ԱՆՈՐ ԶԳԱՅԱՑՈՒՆՑ ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆՆ ՈՒ ԱՆՈՐ ՍՏԵՂԾԱԾ ՏԱՐԲԵՐ ՀԱԿԱԶԴԵՑՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՔ ՄՏԱԾԵԼ ԿՈՒ ՏԱՆ, ԹԷ ՀԱԿԱԻՍԼԱՄԱԿԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՈՒԹԻՒՆՆԵՐԸ ԿԸ ԿԱԶՄԱՒՈՐԵՆ ՀԵՏԶՀԵՏԷ ԶՕՐԱՑՈՂ ՃԱԿԱՏ ՄԸ` ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒ ՎՐԱՅ:

Վարչապետ Սիլվիօ Պերլուսքոնիի կառավարութեան նախկին անդամներէն Ֆրանչեսքօ Շփերոնի կը պաշտպանէ նորվեկիացի ջարդարար Անտըրս Պերինկ Պրեւիքի մտածողութիւնը:

Ձայնասփիւռի կայանի մը ժողովրդականութիւն վայելող մէկ յայտագիրէն հարցազրոյցի մը ընթացքին Իտալիոյ Նորթըռն լիկ կուսակցութեան գլխաւոր ղեկավարներէն Շփերոնի, Պերլուսքոնիի պահպանողական համաձայնական կառավարութեան ամէնէն երիտասարդ մէկ անդամը, կատարած է հետեւեալ յայտարարութիւնը. «Պրեւիքի գաղափարները կը միտին պաշտպանել արեւմտեան քաղաքակրթութիւնը»:

Շփերոնի այս յայտարարութիւնը կատարած է, երբ Եւրոպայի տարածքին քաղաքական աջ թեւի ներկայացուցիչներ, ներառեալ` անոր պատկանած կուսակցութեան գլխաւոր ղեկավարները, հեռաւորութիւն մը պահած էին Եութոյայի մէջ տեղի ունեցած ջարդէն, ինչպէս նաեւ` այն գաղափարաբանութենէն, որմէ ներշնչուած էր անիկա:

Իտալացի քաղաքագէտը կ՛որդեգրէր կարծիքները իր պատկանած կուսակցութեան անուանի մէկ այլ անդամին` Մարիօ Պորկեցիոյի, որ բուռն քննադատութեան թիրախ դարձած էր, երբ վիճած էր, թէ Նորվեկիոյ մէջ ի գործ դրուած սպանութիւնները մաս կը կազմեն պահպանողական կարծր դիրքորոշումով անձերը վարկաբեկելու դաւադրութեան մը: Մարիօ Պորկեցիօ, այլ կուսակցականներու պէս, համակիրներէն է վերջերս մահացած իտալացի լրագրող եւ գրագէտ Օրիանա Ֆալլաչիի, որ ժողովրդականացուցած էր «Եւրոարաբիա» եզրը` ապագայի ենթադրաբար իսլամացած Եւրոպայի մը պատկերը բնութագրելու համար:

Պորկեցիօ անդամ է Եւրոպական խորհրդարանի քաղաքացիական ազատութիւններու, արդարութեան եւ ներքին հարցերու յանձնաժողովին: Անոր համաձայն, կասկածելի կը թուի այն իրողութիւնը, թէ Պրեւիք յաջողած է ազատ շարժիլ մինչեւ իր արարքը գործած օրը: Ան վրդովմունք յայտնած է ի տես այն երեւոյթին, թէ` «այս ջարդը կ՛օգտագործուէր դատապարտելու համար Օրիանա Ֆալլաչիի նման անձերու դիրքորոշումը»:

Մէկ կողմէ նորվեկիացի ջարդարարը նկարագրելով իբրեւ «անհաւասարակշիռ» մը, Պորկեցիօ միւս կողմէ կ՛ըսէր. «Քրիստոնեաները պէտք չէ վերածուին մատաղի: Պէտք է պաշտպանենք զանոնք»: Անոր կատարած ակնարկութիւնները պատճառ դարձան, որ ընդդիմադիր քաղաքագէտներ բարձրացնեն զայն վտարելու կատաղի պահանջներ: Անոնց շարքին էր նաեւ Պերլուսքոնիի կառավարութեան անդամներէն մէկը:

Դաշնակցային պետութեան ջատագով իտալական Նորթըռն լիկ կուսակցութեան ղեկավարներ Մարիօ Պորկեցիօ եւ Ֆրանչեսքօ Շփերոնի իրենց զօրակցութիւնը յայտնած են Պրեւիքի:

Նորթըռն լիկի կազմակերպական գլխաւոր պատասխանատուն` Ռոպերթօ Քալտերոլի, որ նաեւ անդամ է Իտալիոյ խորհրդարանին, հակազդեց` հրապարակաւ ներողութիւն խնդրելով «մասնաւորաբար զոհերուն հարազատներէն` Մարիօ Պորկեցիոյի անձին կողմէ կատարուած սարսափելի եւ անասելի ակնարկութիւններուն համար»: Այսուհանդերձ, անոր բարի կամեցողութեան արտայայտութիւնը անմիջապէս խորտակուեցաւ, երբ Շփերոնի կատարեց իր պաշտօնակիցը պաշտպանող յայտարարութիւն մը, նոյնիսկ շատ աւելի անկեղծ բառեր գործածելով, քան` ինքնին Պորկեցիոն:

Ի տարբերութիւն Պորկեցիոյի, որ տխրահռչակ է լրատուամիջոցներու մէջ վերնագիրներ խլող իր ծայրայեղ արտայայտութիւններով, Շփերոնի Նորթըռն լիկ կուսակցութեան պատկառելի անձնաւորութիւններէն է: Ան 1994-1995 Պերլուսքոնիի առաջին կառավարութեան մէջ կը վարէր պետական բարեկարգումներու նախարարի պաշտօնը եւ այնուհետեւ կուսակցութեան գլխաւոր «մտրակն» է Իտալիոյ ծերակոյտին, անոր օրէնսդիր մարմինին եւ Եւրոպական խորհրդարանին մէջ:

«Ես կը զօրակցիմ Պորկեցիոյի: Չեմ կարծեր, թէ ան պէտք է հրաժարի,- ըսած է Շփերոնի` Իտալիոյ «Ռատիօ 24» կայանին:- Եթէ Պրեւիք կը մտածէ, թէ մենք կ՛ուղղուինք դէպի Եւրոարաբիա մը եւ նման բաներ, թէ` արեւմտեան քրիստոնէական քաղաքակրթութիւնը կարիքը ունի պաշտպանութեան, ապա ես համաձայն եմ»:

Անդին` Ֆրանսայի մէջ Ազգային ճակատը յայտարարած է, թէ առկախած է տեղական ընտրութիւններու նախկին թեկնածու մը, որ համացանցի վրայ ազատ արտայայտութիւններու իր կայքին մէջ (պլոկ) կատարած է այնպիսի ակնարկութիւններ, զորս կարելի է մեկնաբանել իբրեւ պաշտպանութիւն` Պրեւիքի:

Պատրաստեց՝ Լ. ԿԻՒԼՈՅԵԱՆ – ՍՐԱՊԵԱՆ

 

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES