ԹԷ ԻՆՉՈ՛Ւ ԿՆԳՂԱՒՈՐ ԿԱՊԻԿՆԵՐԸ ԿԸ ՄԻԶԵՆ ԻՐԵՆՑ ԱՓԵՐՈՒՆ ՄԷՋ…

Փետրուարի կէսերուն ամերիկացի խումբ մը մասնագէտներ յայտնած են, թէ գլխաւորաբար Հարաւային Ամերիկայի մէջ ապրող տարբեր տեսակի կնգղաւոր կապիկները կը միզեն իրենց ափերուն մէջ ու ապա ափերը կը քսեն իրենց ստեւներուն` իրարու հրապուրելու համար:

Մասնագէտները նշեալ երեւոյթը նկատած են թէ՛ արու եւ թէ՛ էգ կապիկներուն մօտ:

Նախապէս նշեալ կապիկներուն ապրելակերպին ուսումնասիրութեամբ զբաղող մասնագէտներ տարբեր կարծիքներ յայտնած են նշեալ երեւոյթին մասին: Այսպէս, օրինակ, կարգ մը մասնագէտներ ըսած են, թէ կնգղաւոր կապիկները իրենց ափերուն մէջ կը միզեն` իրենց մարմնին ջերմաստիճանները կանոնաւորելու համար, իսկ ոմանք ալ նշած են, թէ կապիկները այդպէս կ՛ընեն` իրարու հետ հաղորդակցութեան մէջ մտնելու համար:

Սակայն նորագոյն ուսումնասիրութեան մէջ մասնագէտները յայտնած են, թէ արու կնգղաւոր կապիկները իրենց ափերուն մէջ միզելով ու ապա ափերը իրենց ստեւներուն քսելով` սեռային գրաւչութեան նշաններ կը ղրկեն էգ կապիկներուն: Այսուհանդերձ,  նկարահանման յատուկ սարքերը ցոյց տուած են, թէ արու կապիկներուն մէզին հոտը աշխուժացուցած է էգ կնգղաւոր կապիկներուն ուղեղին սեռային համակարգին հետ առնչուած բաժինները:

ՍՈՒՐ ՀՈՏԱՌՈՒԹԻՒՆ…

Վերոնշեալ ուսումնասիրութիւնը գլխաւորող ամերիկացի մասնագէտ Քիմպըրլի Ֆիլիփս ըսած է, թէ մէզ բուրող արու կնգղաւոր կապիկը բաւական հրապուրիչ է էգ կապիկին համար…:

Մասնագէտները իրենց ուսումնասիրութեան մէջ նկատի ունեցած են չորս էգ կնգղաւոր կապիկներ, որոնց հոտոտալ տուած են նախապէս չափահաս ու փոքր արու կնգղաւոր կապիկներէ հաւաքուած մէզերու նմուշներ: Ապա անոնք մագնիսական հնչեղութեամբ բանող նկարահանման սարքերու միջոցով հետեւած են այդ էգ կապիկներուն ուղեղին տարբեր բաժիններուն մէջ յառաջացած փոփոխութիւններուն եւ գտած են, թէ անոնց հոտառութեան ու սեռային վարուելակերպին հետ առնչուած բաժինները շատ աւելի աշխուժացած են չափահաս կապիկներուն մէզը հոտոտալէն ետք, քան` փոքր կապիկներուն մէզը հոտոտալէն ետք:

Միւս  կողմէ, սակայն, մասնագէտ Ֆիլիփս ըսած է, թէ տակաւին յստակ չէ, թէ իրենց մէզով լուացուող արու կնգղաւոր կապիկները ճիշդ ինչպիսի՛ պատգամ կ՛ուղարկեն էգ կնգղաւոր կապիկներուն:

Ան յայտնած է, թէ չափահաս արու կապիկներուն մէզը կը պարունակէ համեմատաբար մեծ տարողութեամբ արուներուն յատուկ եղող սեռային հորմոններէն թեսթոսթերոն կոչուած հորմոնն ու անոր տարբաղադրուած մնացորդները, որոնք կրնան պատճառ դառնալ էգ կապիկներուն ուղեղին սեռային համակարգին հետ առնչուած բաժիններուն աշխուժացման, երբ այս վերջինները իրենց սուր հոտառութեամբ կը զգան արու կապիկներուն մէզին պարունակած թեսթոսթերոնին ու անոր մնացորդներուն յառաջացուցած հոտը:

Մասնագէտները գտած են նաեւ, թէ որքան մեծ եղած է արու կնգղաւոր կապիկներուն մէզին պարունակած թեսթոսթերոնին ու անոր տարբաղադրուած մնացորդներուն տարողութիւնը, այնքան աւելի մեծ եղած է անոնց էգ կնգղաւոր կապիկներէն հրապուրուելու հաւանականութիւնը:

Մասնագէտ Ֆիլիփս մէզով լուացուելու երեւոյթը նկատած է նաեւ էգ ու անչափահաս կնգղաւոր կապիկներուն մօտ, ինչ որ հետեւցնել տուած է, թէ նշեալ երեւոյթը կրնայ նաեւ այլ նպատակներու ծառայելու համար կիրարկուիլ կնգղաւոր կապիկներուն կողմէ:

Ան նշած է նաեւ, թէ տակաւին կարելի չէ եղած քննարկել, թէ ինչպէ՛ս արու կնգղաւոր կապիկներուն ուղեղին տարբեր բաժինները կը հակազդեն էգ կապիկներուն մէզին հոտին:

Պատրաստեց՝ ՍԻՐՈՒՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

Օգտագործուած աղբիւր՝
«ՆԵՇԸՆԸԼ ՃԻՈԿՐԱՖԻՔ»

Share this Article
CATEGORIES
TAGS