50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (19 ՕԳՈՍՏՈՍ 1961)

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԵԱՆՔ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼՈՒՐԵՐ ՊԵԼՃԻՔԱՅԷՆ

«Մասիս»ի Ամերիկայի «Կռունկ»էն քաղած տեղեկութեանց համաձայն, Պելճիքայի հոգեւոր հովիւ Նալպանտեան վարդապետին ատենօք մատուցած աղերսագիրը, միաժամանակ Ուաշինկթընի արտաքին գործոց նախարարին պատասխանը, ուղղուած էին ՄԱԿ-ի Մարդկային իրաւանց պաշտպանութեան մարմինի նախագահ Էլեոնորա Ռուզվելթին: Այդ գրութիւններով որոշ առանձնաշնորհութիւններ կը խնդրուէր Եւրոպա գաղթող հայերուն համար, այս է, անցագրի եւ մանաւանդ ինքնութեան թուղթին դիւրութիւն պարգեւելու համար, որոնք կ՛իյնային իր իրաւասութեան սահմանին մէջ: Եւ արդ, Է. Ռուզվելթին խոստման համաձայն, զոր նամակով մը արդէն յայտնած էր վարդապետին, վերջերս Պելճիքայի հայերը ինքնութեան թուղթին երկու տարուան համար կը վճարեն միայն տասը ֆրանք, մինչդեռ առաջ կը վճարէին 400 ֆրանք:

* * *

Վարդապետը գրած է Ճորճ Մարտիկեանին, որպէսզի Սթեվենսոնի եւ Է. Ռուզվելթի միջամտութեամբ զարտուղութիւն մը շնորհուի չափաբաժին մը հաստատել տալու համար այն հայերուն, որոնք կը փափաքին Ամերիկա ընդունուիլ, պայմանաւ որ թէպէտ Թուրքիա ծնած են, բայց Ամերիկա ազգական ունին, որոնք այդ հայերուն խնամքն ու պատասխանատուութիւնը յանձն կ՛առնեն, եւ եկողները բեռ չեն ըլլար կառավարութեան:

* * *

Ի Պրիւքսէլ «Քարիթա քաթոլիքա» անունով բարեսիրական հաստատութիւն մը կայ, որուն մասնաճիւղը գաղթականներու կայան մըն է, ուր կը պատրաստուին քրիստոնեայ աքսորեալներ: Հոս հայեր ալ կան, գոհ ու հանգիստ են ամէն կերպով: Վերջերս Մինասեան իր կնոջ հետ աքսորուած էր Չինաստանէն եւ ընդունուած էր Յունաստանի գաղթականներու կայանը, սակայն ինչ-ինչ պատճառներով չկարենալով մնալ հոն եւ իմանալով, թէ իր ազգականը Պրիւքսէլի կայանը պատսպարուած է եւ շատ գոհ է, Նալպանտեան վարդապետին կը դիմեն, որ պէտք եղած անձնաւորութեանց գրելով` Մինասեան ընտանիքը Պրիւքսէլի կայանը ընդունիլ կու տայ:

 

ՄՈՍԿՈՒԱՅԻ ՖՐԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՀԱՆԴԷՍԸ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՍԻՆ ԳՐՈՒԱԾ
ԳԻՐՔԵՐԸ ԱՐԳԻԼՈՒԱԾ ԵՆ

Ամսոյս 15-ին Մոսկուայի «Սոքոլնիքի փարք»ին մէջ պաշտօնական բացումը կատարուած է ֆրանսական ցուցահանդէսին, որ պիտի տեւէ մինչեւ սեպտեմբեր 15: Ֆրանսական պատուիրակութիւն մը, նախագահութեամբ ելեւմուտքի նախարարին, հասած է Մոսկուա: Պատուիրակութեան մաս կը կազմեն Փոլ Ռենօ, Մորիս Շուման, Պենիտեթի եւ այլն:

Խորհրդային իշխանութիւնները «խնդրած» են ֆրանսացիներէն, որ քաշեն կարգ մը գիրքեր, գրադարանի եւ գրատան բաժինէն: Ասոնց կարգին, կը գրէ «Լը Ֆիկառօ», Անտրէ Մալրոյի «Խոստովանութիւնները» եւ «Մարդկային վիճակը», Սարթրի «Տրամաբանական իմաստութեան քննադատութիւնը», «Արեւմտեան գրականութեան պատմութիւն»ի Բ. հատորը, Ալպեր Քամիւի «Ըմբոստ մարդը», Պեռնանոսի «Հոգիներու խաչին ճամբան» եւ գիրքեր… Հայաստանի մասին:

Շահեկան էր գիտնալ, թէ ֆրանսացիները ի՞նչ գիրք տարած էին Մոսկուա, Հայաստանի մասին, որ խորհրդային իշխանութիւնները մերժած էին: Պատասխանը կու տան այն թերթերը, որոնք աւելի մանրամասնութիւններ տուած են այս մասին եւ կը ճշդեն, թէ մերժուած է: «Ի՞նչ գիտեմ» շարքէն, Ժան-Փիեռ Ալեմի «Հայաստան»ը:

Share this Article
CATEGORIES