ԿՈՄԻՏԱՍԵԱՆ ՅՈՐԴԱՌԱՏ ԱՆՁՐԵՒ ԳԷՈՐԳ ՀԱՃԵԱՆԻ ԵՐԳԱՀԱՆԴԷՍԻՆ ԱՌԻԹՈՎ

Անձրեւեց Այնճարի Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ եւ ի՜նչ անձրեւ` մաքուր, յստակ, հայկական: Կոմիտասեան անձրեւ տեղաց` Գէորգ Հաճեանի հարազատ ձայնով:

Բոլոր անոնք, որոնք առիթ ունեցան լսելու Գէորգ Հաճեանի կատարումները, դաշնակի ընկերակցութեամբ Յասմիկ Գասպարեանի եւ Տաթեւիկ Արթինեանի, ապրեցան վայելքի բացառիկ պահ մը. տպաւորիչ, հոգի լեցնող հայկական երգեր արձագանգեցին Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ կամարներուն տակ: Հայկական հարազատ եւ հոգեպարար մեղեդիները թափանցեցին սրտերը ունկնդիրներուն, որոնք որոտընդոստ ծափերով եւ ուռա՜ներով իրենց խանդավառութիւնը արտայայտեցին:

Ո՞վ ըսաւ, որ կոմիտասեան երգը ունկնդիր չունի. ո՞վ ըսաւ, որ դասական կատարումները գնահատողներ չկան, եկեղեցին կը յորդէր բազմութեամբ, որոնք եկած էին փաստելու վերոյիշեալ ենթադրութեան հակառակը:

Գէորգ Հաճեանը վերակենդանացուց կոմիտասեան հարազատ երգը, որ մերթ «Էս առուն» էր, մերթ «Շողեր ջան», մերթ «Ձայն տուր ով ծովակ»:

Ունկնդիրները փոխադրուեցան երկիր, անցան հայ շինականի առուներէն, հանդիպեցան տխուր ծովակին, քալեցին դէպի սարերը, հանդիպեցան «Չինար եար»ին, խմեցին անուշ աղբիւրներու ջուրերը, «Հայր մեր» աղօթեցին եւ վերջապէս «Բամբ որոտան»ով «Ի զէն ի վրէժ» գոռացին…

Գէորգ Հաճեան յաջողեցաւ հայու հոգիին հարազատ ձայնը հնչեցնել կատարումի բացառիկ ոճով ու ձայնի զուլալ, մաքուր եւ հրեշտակային ալիքներով:

Այո՛, Կոմիտասը երգեց «Հայր մեր 1915 թ.», «Լէ, լէ եաման»ը, իսկ «Հայաստան»ը ներկայացաւ իսկական դրախտավայր` անկրկնելի կատարումով, զոր կարելի չէ բառերով բացատրել:

Թնդաց հայ եկեղեցին «Հայաստան»ով, թնդացին բոլորին սրտերը…

Գէորգ Հաճեանը երգեց Այնճարի Ս. Պօղոս եկեղեցւոյ մէջ Մուսա լերան հերոսամարտի 96-ամեակին առիթով, կազմակերպութեամբ Մուսա լերան հերոսամարտի 100-ամեակի եւ Այնճարի հիմնադրութեան 75-ամեակի Կեդրոնական մարմնին: Ճիշդ է, որ ան երգեց իր գիւղին մէջ եւ իր հարազատ ժողովուրդին համար, սակայն Գէորգին երգը երկրաշարժի կեդրոնի պէս Այնճարէն տարածուեցաւ` հասնելով իսկական հայ երգի բոլոր հաւատացեալներուն:

Գէորգ Հաճեանը կոչուած է գրաւելու բոլոր բեմերը, նոյնիսկ ամէնէն դժուարները:

Յաղթական երթը կը շարունակուի, պիտի շարունակուի յաղթանակէ-յաղթանակ:

Ե. ՀԱՒԱԹԵԱՆ

11 սեպ. 2011
Այնճար

Share this Article
CATEGORIES