ՍԻ. ԱՅ . ԷՅ. ԹԻՐԱԽՆԵՐ ՍՊԱՆՆԵԼՈՒ ԻՐ ԿԻԶԱԿԷՏԸ ԿԸ ՓՈԽԷ

Միացեալ Նահանգներու Կեդրոնական հետախուզական գործակալութեան (Սի. Այ. Էյ.) կեդրոնատեղիի անթափանց դրան մը ետին, գործակալութիւնը կազմած է հակաահաբեկչական միաւոր մը, որուն նպատակն է Եմէնի մէջ Քայիտայի թիրախներ բացայայտել: Համապատասխան շարժում, յուզում սկսած է Արաբական թերակղզիին մէջ, ուր շինարարութեան բանուորներ կը կառուցեն գաղտնի վազքուղիներ, էջուղիներ ԿՀԳ-ի` «Բզզիւն հարուածներու» համար:

Երբ հրթիռները սկսին իյնալ, ատիկա պիտի դրոշմէ ԿՀԳ-ի ռազմական այլ առաքելութեան մը ընդլայնումը:

11 սեպտեմբեր 2001-ի յարձակումներուն յաջորդած տասնամեակին ԿՀԳ հիմնական, արմատական փոխակերպութեան ենթարկուեցաւ:

Թէեւ գործակալութիւնը կը շարունակէ հետախուզական տեղեկահաւաքը եւ վերլուծութիւններ կը հայթայթէ մեծ թիւով եւ տեսակաւոր նիւթերու շուրջ, սակայն անոր կիզակէտն ու աղբիւրները հետզհետէ աւելի կը կեդրոնանան հակաահաբեկչական նպատակներու վրայ. գտնել թիրախներ` ձերբակալելու կամ սպաննելու համար:

Այս փոխակերպումը այնքան աստիճանական է, որ տարողութիւնը դժուար է հասկնալ, ըմբռնել:

Առանց օդաչուի օդանաւերու հարուածները`», որոնք անցեալին ապագայաշունչ անկարելիութիւն կը թուէին, այժմ այնքան սովորական են, որ հանրութեան ուշադրութիւնը հազուադէպ կը գրաւեն, բացի եթէ Քայիտայի բարձրաստիճան անդամ մը սպաննուի:

Բայց 2001-ի արարքին յաջորդած տասնամեակն ու հանգստեան կոչուած զօրավար Տէյվիտ Փեթրաուսի ԿՀԳ-ի տնօրէնի պաշտօնը ստանձնելը աւելի սուր դիտարկումի առարկայ դարձուցին գործակալութեան վերաարեւելումը, փոխակերպումը.

Առանց օդաչուի օդանաւերու յարձակումները 2001 թուականէն ի վեր սպաննեցին աւելի քան 2000 քաղաքայիններ եւ զինեալներ: Գլխու պտոյտ պատճառող թիւ մը` գործակալութեան մը համար, որ երկար պատմութիւն ունի արիւնող հակամարտութիւններու մէջ փոխարինող ուժերուն աջակցելու, սակայն ինք անձամբ հրացանի ձգանը, բլթակը հազուադէպօրէն քաշած է:

– ԿՀԳ-ի Հակաահաբեկչական կեդրոնը, որ 300 աշխատակիցներ ունէր յարձակումի օրերուն, այժմ կը գերազանցէ Քայիտայի հիմնական անդամներուն թիւը ամբողջ աշխարհի մէջ: Անձնակազմի աւելի քան 2000 անդամներով ԿՀԳ-ի հակաահաբեկչական կեդրոնը այժմ կը ներկայացնէ գործակալութեան աշխատակազմին 10 առ հարիւրը եւ նշանակուած սպաներ ունի արտասահմանեան գրեթէ բոլոր յատկանշանական, էական պաշտօններու վրայ եւ կը վերահսկէ ԿՀԳ-ի ընդլայնուող առանց օդաչուի օդանաւերու» տորմիղը:

Նոյնիսկ գործակալութեան վերլուծական մասնաճիւղը, որ աւանդաբար գոյութիւն ունէր կարելիութիւններ եւ տուեալներ հայթայթայելու համար քաղաքական իշխանութեան, ներառուած է այս որսորդութեան մէջ:

ԿՀԳ-ի վերլուծաբաններուն շուրջ 20 առ հարիւրը այժմ «Թիրախներու որսորդներ» են, որոնք տուեալներ կը հաւաքեն անհատներու համար` զանոնք ձերբակալելու կամ «Առանց օդաչուի օդանաւերու» թիրախին խաչանիշին մէջ զետեղելու:

Քննադատներ, ներառեալ` Միացեալ Նահանգներու գաղտնի սպասարկութենէն ոմանք, դժգոհ են, որ ԿՀԳ-ի նախաձեռնած, շղթայազերծած «Շարժական» գործողութիւնները (ինչպէս ատոնք ծանօթ են) գործակալութիւնը շեղած են իր աւանդական լրտեսական առաքելութենէն եւ հիմնայատակ կործանած են համաշխարհային զարգացումները, ինչպէս Արաբական գարունը ըմբռնելու անոր կարողութիւնը:

Մարդկային իրաւանց պաշտպան խումբեր աւելի հեռու կ՛երթան` ըսելով, որ ԿՀԳ այժմ կը գործէ իբրեւ ռազմական ուժ, հեռու` այն պատասխանատուութենէն, զոր Միացեալ Նահանգներ պատմականօրէն պահանջած են իրենց զինեալ սպասարկութիւններէն: ԿՀԳ պաշտօնապէս չ՛ընդունիր, չի ճանչնար առանց օդաչուի օդանաւերով հարուածներու» ծրագիրը, ոչ ալ հրապարակաւ, հանրութեան բացատրութիւններ կու տայ, թէ ո՛վ կը կրակէ, ո՛վ կը սպաննուի եւ ի՛նչ օրէնքով:

«Մենք կը տեսնենք, որ ԿՀԳ կը վերածուի աւելի զինեալ կազմակերպութեան մը` առանց վերահսկողութեան եւ հաշուետուութեան, որ մենք աւանդաբար կ՛ակնկալենք զինուորականութենէն», ըսաւ Հինա Շամսի, որ տնօրէնն է Ամերիկեան քաղաքացիական ազատութիւններու միութեան Ազգային ապահովութեան օրագիրին:

ԿՐԵԿ ՄԻԼԸՐ ԵՒ
ՃԻՒԼԻ ԹԷՅԹ

«Ուաշինկթըն Փոսթ»

Share this Article
CATEGORIES