ՓԻՆԿ ՓՈՆԿ. ԼԻԲԱՆԱՆԻ ԱԽՈՅԵԱՆՈՒԹԻՒՆ. ԽՄԲԱԿՆԵՐՈՒ ԴՐՈՒԹԵԱՄԲ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՑԱԾ ԶՏՈՒՄԻ ՄՐՑՈՒՄՆԵՐԸ ԱՒԱՐՏԵՑԱՆ

Ինչպէս ծանօթ է, նախորդ շաբաթավերջին աւարտեցան Լիբանանի փինկ փոնկի տարիքային ախոյեանութեան մրցումները, որոնց ընթացքին արձանագրուեցան բաւական հետաքրքրական արդիւնքներ:

Երէկ սկսան եւ աւարտեցան տղոց զտումի մրցումները, որոնց իրենց մասնակցութիւնը բերին շուրջ երեք հարիւր մարզիկներ` լիբանանեան տարբեր ակումբներէ: Անոնք բաժնուեցան 32 խմբակի: Զտումի մրցումներուն աւարտին իւրաքանչիւր խմբակի առաջին դիրքը գրաւողները բնականաբար ապահովեցին իրենց տոմսերը այն մրցումներուն, որոնք այժմ պիտի սկսին տեղի ունենալ նաք-աութի դրութեամբ:

Այդ 32 խմբակներէն իրենց խմբակներուն պարագլուխի դիրքը գրաւեցին հայկական ակումբներու չորս մարզիկներ, որոնք այսպիսով իրաւունք ստացան շարունակելու մրցաշարքը եւ միանալու դասուած մարզիկներուն:

Այդ չորս մարզիկներն են` Սագօ Մխուլեան, Նիքոլա Հատտատ (ՀՄԸՄ Պուրճ Համուտ), Երուանդ Թիւթիւնճեան (Անդրանիկ Անթիլիաս) եւ Յարութիւն Թաշճեան (Անդրանիկ Պէյրութ):

Share this Article
CATEGORIES