ՉԻՆԱՍՏԱՆ ԿՐՆԱ՞Յ ՎԵՐԱՀՍԿԵԼ ՀԱՂՈՐԴԱՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒ ՅԵՂԱՓՈԽՈՒԹԻՒՆԸ

Մայքրոպլոկները հաղորդակցելու եւ արտայայտուելու աննախընթաց հնարաւորութիւն կու տան

Առաջին հայեացքով Լոնկքուան տաճարը, որ կը գտնուի Պէյճ    ինկի մօտ, լերան մը ստորոտին, կը թուի, թէ կոճատ, անհեթեթ վայր մըն է ժամանակակից աշխարհը փնտռելու համար:

Պուտտայական վանականները աւելի քան 1000 տարիներէ ի վեր բարդ ծէսեր կը կատարեն անոր խունկով լեցուն սրահներուն եւ գաւիթներուն մէջ:

Բայց տաճարը կը վերակենդանանայ շնորհիւ բարձր արհեստագիտութեան գործիքին` համացանցին: Վանահայրը նոյնիսկ իր մայքրոպլոկը ունի:

Մաստըր Զիու Չենկ միայն մէկն է Չինաստանի 200 միլիոն անձերէն, որոնք իրենց սեփական կայքը ունին երկրի ամէնէն ժողովրդական մայքրոպլոկ-ի Վէյպօ ցանցին, դռնակին վրայ, սպասարկութիւն մը, որ կը ղեկավարուի համացանցի Սինա ընկերութեան կողմէ:

Ատիկա առաջնորդած է մարդոց միջեւ հաղորդակցութեան ձեւի արմատական փոփոխութեան` անոնց տեղեկութիւններ փոխանակելու եւ զրուցելու առիթ ընծայելով:

Մայքրոպլոկինկը նոյնիսկ ունի ներուժը` վերափոխելու Չինաստանը, որուն ղեկավարները գիտեն ատիկա: Ատոր համար անոնք այժմ կը քննարկեն այս ընկերային յեղափոխութիւնը վերահսկելու կարելիութիւնները:

ԸՆԴՈՒՆԻԼ ՆՈՐՈՒԹԻՒՆԸ

«Մայքրոպլոկինկը կը խթանէ, կը բարձրացնէ բազմութիւններու իմաստութիւնը, լաւ բաները երեւան կու գան»:(Լի Ֆայքու, Չինաստանի մէջ Կուկըլի նախկին ղեկավար)

Մայքրոպլոկի օգտագործումը Չինաստանի մէջ պայթած է վերջին երկու տարիներուն: Թուիթըր խափանուած է պետութեան կողմէ, սակայն տեղական այլընտրանքները կը բարգաւաճին:

Թուիթըրի նման, չինական տարբերակներուն վրայ ալ իւրաքանչիւր պատգամ սահմանափակուած է 140 նշանագիրով, թէեւ օգտագործողները այդ թիւով չինական խորհրդանշաններով շատ աւելի բան կրնան ըսել, քան` անգլերէն տառերով:

Չինական մայքրոպլոկ կայքերը նաեւ մարդոց կ՛արտօնեն լուսանկարներ եւ փաստաթուղթեր կցել` աւելցնելով տեղեկատուութեան  տարածման հնարաւորութիւնը:

Ատոնք օգտագործողներու շրջանակը անվերջ, անսահման է` շարժապատկերի բեմադրիչներ, մարզիկներ, պատկերասփիւռի հաղորդավարներ եւ, անշուշտ, սովորական, հասարակ մարդիկ:

Ինչպէս աշխարհի մէջ այլուր, անոնք այս կայքերը կ՛օգտագործեն զրուցելու համար որեւէ բանի եւ ամէն ինչի մասին, որոնց մեծ մասը անարժէք, հասարակ են, մէկ մասը` աւելի նուազ:

Մաստըր Զիու Չենկ ըսաւ, որ իր մայքրոպլոկը ցոյց կու տայ, թէ` «պուտտայականները ընդունակ են որդեգրելու նորութիւններ»:

Անոր կայքը կանոնաւոր դրութեամբ կը թարմացուի, կը նորացուի Լոնկքուանի մէջ տեղի ունեցող ձեռնարկներու մասին լուրերով եւ իր պուտտայական համոզումներուն առնչուող խօսքերով:

«Անհատ մը երջանիկ է, ոչ թէ որովհետեւ շատ բան ունի, բայց որովհետեւ կը հոգայ քիչ բաներու», Ասիկա վանականին վերջին խօսքերէն է, որ հրապարակուած է:

Մայքրոպլոկներու վրայ տարածուած ակնթարթային պատգամները նաեւ չինացի գործիչներուն տուած են նոր զէնք մը` կառավարութեան դէմ իրենց պայքարին մէջ:

Ցոյցերու մասին տեղեկութիւններ, կոչ-դիմումներ եւ պետութեան հետապնդումներուն մասին լուրերը կայծակնային արագութեամբ կը տարածուին:

Նոյնիսկ պուտտայական վանականները որդեգրած են մայքրոպլոկինկը

Հանգստեան կոչուած գործիչ Վանկ Լիհոնկ հաղորդակցութեան այս նոր ձեւին արժէքին անդրադարձաւ` ատիկա օգտագործելով իր հարցերուն զօրակցութիւն, աջակցութիւն շահելու համար: Պետութեան դէմ դժգոհութիւններ ունեցող մարդոց ան օգնեց:

Իշխանութիւնները 56-ամեայ տիկին Լիհոնկի հակազդեցին Պէյճինկի մէկ դատարանին կողմէ սեպտեմբերին արձակուած վճիռով մը. 9 ամսուան բանտարկութիւն` «խնդիր հրահրելու համար»:

Սակայն անոր պատգամը աւելի դժուար է լռեցնելը: Երբ տիկինը բանտ կ՛առաջնորդէին, ան տղուն` Քի Ժիանքսիանկին ըսաւ. «Մի՛ մոռնար զիս համացանցին վրայ»:

Տիկնոջ բանտարկութեան վճիռը արդէն իսկ պլոկ եղած էր նախքան իր դատարանէն դուրս գալը:

ՄՏԱԾԵԼՈՒ ԲԱՆ ՄԸ

Չինաստանի ժողովուրդը կ՛անդրադառնայ, կը գիտակցի, որ փոխկապակցուած մայքրոպլոկները իրենց նոր ուժ տուած են տեղեկութիւն ստանալու եւ տեսակէտներ արտայայտելու:

«Մայքրոպլոկինկը օդափոխիչի նման է. անգամ մը որ ատիկա ունիք, չէք գիտեր, թէ առանց ատոր ինչպէ՛ս կրնաք յաջողիլ գոյատեւել»: (Քի Ժիանքսիանկ. բանտարկուած գործիչին զաւակը)

Ասիկա ազատութիւն մըն է, որ իրենք հազուադէպ վայելած էին Չինաստանի Համայնավար կուսակցութեան իշխանութեան շուրջ 60 տարիներուն:

Ես իմ վէյպոս օգտագործեցի մարդոց հարցնելու համար, թէ մայքրոպլոկի միջոցով Չինաստանի փոփոխութեան մասին ի՛նչ կը մտածեն:

Առաջին իսկ պատասխանը պարզ պատկեր մըն էր, որ ցոյց կու տար լռեցնող երիզով փակ բերան մը: Պարբերաբար սարքը կ՛իյնայ եւ բերանը կը բացուի, կարծես թէ պիտի խօսի: Ակնարկութիւնը յստակ է:

Այլ պատգամ մը կ՛ըսէ. «Մայքրոպլոկները կը նշանակեն, որ մարդիկ կը յանդգնին խօսիլ եւ կրնա՛ն խօսիլ: Ամէն ինչ կը փոխուի, երբ ժողովուրդը սկսի իրականութիւնը խօսիլ»:

Եթէ մարդ մը, որ կը հասկնայ մայքրոպլոկներու ուժը, ապա ան Լի Քայ ֆուն է, Չինաստանի մէջ Կուկըլի նախկին ղեկավարը եւ ատոր ընկերային երեւոյթին մասին գիրքին հեղինակը:

Ան ըսաւ, որ մայքրոպլոկինկը Չինաստանի կառավարման եղանակը փոխելու ներուժը ունի եւ պիտի փոխէ, առնուազն Համայնավար կուսակցութեան անդամները մտածելու պիտի մղէ»:

Իսկ անոնք վստահաբար սկսած են մտածել:

Անոնք կ՛ուզեն վերահսկել տեղեկութեանց հոսքը աւանդական հաղորդակցութեանց միջոցներով, ձեւաւորելու համար ժողովուրդին մտածումը (անոնց գործիքներէն մէկը` իշխանութիւնը պահպանելու համար):

Մայքրոպլոկինկը ակնթարթային պատգամները կը սասանեն, կը նսեմացնեն այդ հսկողութիւնը:

Իբրեւ պատասխան` կառավարութիւնը սկսաւ գրաքննել մայքրոպլոկները, ինչպէս որ կ՛ընէ համացանցի այլ բաժիններուն մէջ: Կառավարութիւնը նաեւ քաջալերեց պաշտօնատարները, որպէսզի իրենց սեփական կայքերը հաստատեն` հանրութեան ուղղակի դիմելու, կապուելու համար:

Չինաստանի կառավարութիւնը այժմ կը սպառնայ պատժել այն անձերը, որոնք իր պնդումով կը չարաշահեն համակարգը:

Վանկ Չին, Չինաստանի համացանցի պետական տեղեկատուական գրասենեակի ղեկավարը վերջերս ըսաւ, որ մայքրոպլոկները պէտք է «ծառայեն հասարակութեան» եւ ոչ թէ սպառնան հանրային անվտանգութեան:

Ժու Եոնկանկ` Համայնավար կուսակցութեան հզօր քաղաքական խորհուրդի մնայուն յանձնախումբի անդամ մը, ակնարկեց նման բանի մը, կուսակցութեան գլխաւոր ժողովէն ետք:

Սակայն բազմաթիւ հետեւողներ ունեցող ընկերային գործիք մը, սարք մը փակելը կամ նոյնիսկ սահմանափակելը դիւրին պիտի չըլլայ, նոյնիսկ` Համայնավար կուսակցութեան նման կազմակերպութեան մը համար, որ մտադրած է վերահսկել, նուիրուած է վերահսկողութեան:

Գործիչ Վանկ Լի Հոնկի զաւակը ըսաւ.

«Մայքրոպլոկինկը օդափոխիչի նման է. անգամ մը, որ ատիկա ունեցաք, չէք գիտեր, թէ ինչպէ՛ս կրնաք յաջողիլ ապրիլ, գոյատեւել առանց ատոր»:

ՄԱՅՔԸԼ ՊՐԻՍԹՕ

«Պի. Պի. Սի.»

 

Share this Article
CATEGORIES