«ԱԶԴԱԿ»-Ի ԿԱՅՔԷՋԸ` 10 ՏԱՐԵԿԱՆ

 

 

 

«Ազդակ»¬ի կայքէջը լայն ու լուսաւոր պատուհան է, որ պարզ կոճակի մը սեղմումով համակարգիչին դիմաց նստողը կը տանի տարբեր ցամաքամասեր`  ներկայացնելով հայութեան կեանքի տարբեր իրականութիւններ ու իրադարձութիւններ»:

«Այսօր, աշխարհի բազմաթիւ անկիւններուն մէջ ծուարած հայորդիներուս համար «Ազդակ»-ի կայքէջ այցելելը ամէնօրեայ սովորական կարիքի վերածուած է` ծանօթանալու համար Լիբանանի մէջ ու անկէ դուրս կատարուող իրադարձութիւններուն»:

«Միշտ կը հետեւիմ «Ազդակ»-ի կայքէջին եւ մեծապէս կը կարեւորեմ այն հանգամանքը, որ օգտուելով գերարդիական համացանցային կարելիութիւններէն` թերթը կը տարածէ աշխարհով մէկ, անմիջապէս եւ շատ արագ: Մենք գիտենք, որ նամակատուներուն միջոցով նախապէս եղած առաքումները ուշացումով կը հասնէին: Այլ թերթերու հետ բաղդատելով` «Ազդակ» նաեւ իր ուսերուն առած է այդ գերարդիական հնարաւորութիւններու խորքային օգտագործումը»:

«Ազդակ»¬ի կայքէջին հետեւողներէն մեզի հասած նամակներէն քաղուած  այս տողերը հաւանաբար լաւագոյնս կը ներկայացնեն աշխարհի տարբեր ծագերուն ապրող եւ կայքէջին միջոցով հայութեան կեանքին առնչակից դարձողներուն ապրումներն ու տպաւորութիւնները:

Անհամար են այն ե¬նամակները, որոնք «Ազդակ»¬ի կայքէջի գոյութեան առնչութեամբ խոր շնորհակալութիւն կը յայտնեն, որովհետեւ այսպիսով աշխարհասփիւռ հայութիւնը «օտարութեան մէջ հարազատ զգալու» առիթ եւ կարելիութիւն կ՛ունենայ: Հազարաւոր մղոններ հեռու, իրենց համակարգիչներուն դիմաց գտնուող եւ «Ազդակ»¬ի կայքէջին միջոցով լուրեր կարդացողները դիտել կու տան, որ «մղոնները կ՛անհետանան, երբ կը սկսին կարդալ թերթը եւ իրենք զիրենք կը զգան հայութեան գիրկը», այդ պատճառով ալ «Ազդակ»¬ը իրենց համար վերածուած է «զհաց մեր հանապազօր»¬ի համազօր բանի մը:

18 նոյեմբեր 2002¬ին փորձառական որոշ շրջան մը բոլորելէ ետք, «Ազդակ»¬ի կայքէջը` www.aztagdaily.com,  իր իւրայատուկ տեղը կը գրաւէ համացանցային աշխարհին մէջ` յատուկ կերպով գրաւելով համայն հայութեան ուշադրութիւնն ու հետաքրքրութիւնը:

Ժամանակի ընթացքին կայքէջը աւելի աշխուժ ու կանոնաւոր կը դառնայ` տպագիր թերթին մէջ տեղ գտած ամբողջ բովանդակութիւնը օրը օրին տեղադրելով կայքէջին վրայ: Այսպիսով, «Ազդակ»¬ը կը հասնի բոլորին, թարմ լուրեր, տեղեկութիւններ, վերլուծական յօդուածներ եւ օրուան մթնոլորտն ու պատգամները փոխանցող գրութիւններ հրամցնելով աշխարհի վրայ որեւէ տեղ գտնուող հայուն:

Հոկտեմբեր 2005¬ին համացանցի հարիւր հազարաւոր կայքէջեր ցանկագրող եւ օրական դրութեամբ անոնց շուրջ վիճակագրական տուեալներ հաւաքող «Ալեքսա» ընկերութիւնը հրապարակեց իր կատարած վիճակագրութեան արդիւնքները, որոնց համաձայն, «Ազդակ»¬ի կայքէջը ամէնէն մեծ թիւով այցելուներ ունեցող հայկական կայքերու ցանկին վրայ կը գրաւէ հինգերորդ դիրքը եւ սփիւռքահայ ամէնէն աւելի ընթերցող ունեցող հայատառ կայքէջն է:

16 մարտ 2006-ին «Ազդակ»¬ի կայքէջ այցելողներուն թիւը հասաւ 500 հազարի. յատկանշական եւ խօսուն թիւ մը, որ կը վկայէր, թէ օրական դրութեամբ «Ազդակ»¬ի կայքէջին ընդմէջէն լուրերուն եւ զարգացումներուն հետեւողներուն թիւը քիչ չէ:

12 յուլիս 2006-ին Լիբանանի դէմ Իսրայէլի կողմէ շղթայազերծուած պատերազմը նոր անհրաժեշտութիւններու եւ պարտականութեան դէմ յանդիման դրաւ օրաթերթը, որովհետեւ տեղի ունեցող քաղաքական, զինուորական եւ ապահովական իրադարձութիւններուն մասին պէտք էր շատ արագ տեղեակ պահել Լիբանանի մէջ եւ անկէ դուրս ապրող հայութիւնը: Արդարեւ, «Ազդակ»¬ի կայքէջին վրայ հաստատուեցաւ արագ լրատուական` լրահոսի դրութիւն, որ կը շարունակուի մինչեւ օրս եւ վայրկեանը վայրկեանին քանի մը տողով կը փոխանցէ հայկական, լիբանանեան, շրջանային եւ միջազգային նորագոյն լուրերը:

4 փետրուար 2005¬ին «Ազդակ»¬ի կայքէջը օժտուեցաւ անգլերէն յաւելուածով, որ իրականացաւ գործակցաբար Պոսթընի պաշտօնակից «Տի Արմինիըն Ուիքլի»¬ի հետ: Հոն տեղ գտան հայ թէ օտար մտաւորականներու եւ ակադեմականներու կողմէ ստորագրուած յօդուածներ:

2005¬ին «Ազդակ»¬ի կայքէջին վրայ սկսան տեղադրուիլ նաեւ բազմաթիւ տեսանիւթեր, որոնք կը վերաբերին տեղական ու միջազգային իրադարձութիւններու, յատկապէս` լիբանանահայութեան, սփիւռքահայութեան, հայաստանեան կեանքին ու զարգացումներուն վերաբերող:

2007-ին, «Ազդակ»¬ի հիմնադրութեան 80-ամեակին առիթով, «Ազդակ»¬ի կայքէջը իր ընթերցող հասարակութեան ներկայացաւ բոլորովին նոր ձեւաւորումով, որ գործելու սկսաւ 14 սեպտեմբերին: Այսպիսով, թերթը փորձեց քայլ պահել լրագրական կայքէջերու համակարգչային ծրագիրներուն եւ ձեւաւորումներուն հետ: Այս փոփոխութիւնը կը նպատակադրէր թէ՛ ձեւի եւ թէ՛ կարողականութեան ու մասնագիտականացման իմաստով բարձրացնել կայքէջին մակարդակը: Այս կայքէջով առաւել եւս աշխուժացաւ մալթի մետիայի բաժինը:

2009¬ին կը հաստատուի «Ազդակ»¬ի ֆէյսպուքի խումբը, մալթի մետիայի բաժանմունքը առաւել եւս զարգացած ըլլալով, կը ստեղծուի յատուկ կայքէջ` www.aztagdaily.com, որ ներկայիս միացած է կայքէջի մայր էջին, թերթը կ՛ունենայ նաեւ Եութիուպի բաժինը, ինչպէս նաեւ յատուկ պլոկ` հրապարակային քննարկումներու յատուկ: Նոյն տարին «Ազդակ» կ՛ունենայ նաեւ իր արաբերէն բաժանմունքը` www.aztagarabic.com:

Յատկանշական եւ ողջունելի քայլով մը 2009¬ին «Ազդակ»¬ի կայքէջին հովանաւորութիւնը ստանձնեց Հայաստանի բջիջային հեռաձայնի յառաջատար ընկերութիւնը` «Վիվասել-Էմ. Թի. Էս.», որ իր հովանաւորութիւնը կը պահէ մինչեւ օրս:

4 մարտ 2011-ին իր ստեղծումէն ի վեր երրորդ անգամ ըլլալով` «Ազդակ»¬ի կայքէջը կ՛օժտուի երրորդ ձեւաւորումով, որ հիմնական քանի մը առաւելութիւններով կու տայ ընդհանուր դրութիւնը: Թերթը որդեգրեց տեղեկատուական կայքէջերու «ուըրտփրես» դրութիւնը:

Կայքէջի բովանդակութիւնը ամբողջութեամբ վերածուեցաւ «Եունիքոտ» դրութեան, ինչ որ նպաստեց կայքէջը ամէն պարագայի ընթեռնլի վիճակով տրամադրելու առաջադրանքին: Այլ խօսքով` միացողը, եթէ նոյնիսկ հայերէն տառեր չունի իր համակարգիչին մէջ, շատ դիւրութեամբ կրնայ տեսնել եւ կարդալ ամբողջական բովանդակութիւնը:

Նոյեմբեր 2011-ին «Ազդակ»¬ի կայքէջը արձանագրեց նոր մրցանիշ: Նոյեմբեր ամսուան ընթացքին «Ազդակ»¬ի կայքէջ այցելութիւններու թիւը անցած է 185,000¬ը: Այս ցուցանիշները կը նախանշեն, որ «Ազդակ»¬ի ելեկտրոնային բաժինը  տակաւ կը զանգուածայնանայ եւ նախադրեալներ կ՛ընդգծէ նոր տարածքներ նուաճելու եւ հայկական աշխարհին աւելիով հասանելի դառնալու:

«Ազդակ»¬ի կայքէջը արդէն կը նշէ իր ստեղծման տասնամեակը. 10 տարուան կեանք, երեք տարբեր ձեւաւորումներ, համացանցային նորանոր պատուհաններ` աշխարհացրիւ հայութիւնը իրարու կամրջող, Հայաստան¬սփիւռք կապերու ամրապնդման մէջ ներդրում ունեցող: 10 տարուան իր գոյութեան ընթացքին մնայուն կերպով փորձեր եւ նախաձեռնութիւններ կատարուեցան կայքէջը առաւել եւս արդիականացնելու, մատչելի եւ դիւրին գործածելի դարձնելու` միշտ ու միշտ նեցուկ ունենալով բարերարներու եւ բարեկամներու  աջակցութիւնը: Մաղթենք, որ նորանոր թափով եւ աշխուժութեամբ կարելի կ՛ըլլայ շարունակել համացանցային աշխարհի մէջ «Ազդակ»¬ի երթը:

 

Յարգելի գործընկերներ,

«Սլայդ Մեգըզին» ամսագիրը սրտանց շնորհաւորում է «Ազդակ» օրաթերթին` կայքէջի ստեղծման 10-ամեակի կապակցութեամբ, մաղթում երկարատեւ ընթացք, մեծաթիւ ընթերցողներ: Մամուլը սփիւռքում ամուր զգալու երաշխիքն է, հայի պահպանման ու շարունակականութեան առհաւատչեան:

Անգնահատելի է «Ազդակ»-ի առաքելութիւնն այս հարցում:

Գաղտնիք չէ, որ «Ազդակ»-ը սփիւռքում հրատարակուող ամենասիրելի թերթերից է, որն իր առաջնորդող յօդուածներով նպաստում է ընթերցողների ճիշդ ուղղորդմանը: Այսօր, տեղատուական արհեստագիտութիւնների զարգացման մեր օրերում, «Ազդակ»-ի համասփիւռքայնացման գլխաւոր միջոցը «Ազդակ»-ի կայքէջն է, որի դերը անգնահատելի է:

Սա իւրատիպ մի կամուրջ է հայրենիք-սփիւռք յարաբերութիւններում, նոր ծրագրերի ու մտքերի իրականացման իւրատիպ միջոց:

Մէկ անգամ եւս շնորհաւորում ենք եւ վստահ ենք, որ տասնամեայ կայքէջը պահպանում է 80-ամեայ օրաթերթի աւանդոյթները:

Գիտակցում ենք, որ սփիւռքի պայմաններում օրաթերթ պահելը ամէնօրեայ նուաճում է, նուիրական աշխատանք, անխօս նուիրում` Հային ու նրա ապագային:

 ՍԱԹԵՆԻԿ ՂԱՐԱԲԱՂՑԵԱՆ
Գլխաւոր խմբագիր

Zham.am լրատուական վերլուծական կայքը «Ազդակ» օրաթերթի կայքէջի 10-ամեակի առիթով իր շնորհաւորանքներն է յղում անոր անձնակազմին: Յիրաւի, խիստ կարեւոր համարելով եւ գնահատելով այն ամէնն, ինչ «Ազդակ»-ը կատարում է իր հայանուէր գործունէութեամբ` լինելով նաեւ տեղեկատուական իւրատիպ կամուրջ` Հայաստանի եւ սփիւռքի միջեւ, մաղթում ենք մշտակայուն ընթացք, նուիրեալ աշխատակիցներ, գործընկերներ ու գաղափարակիցներ:

zham.am

ԴԷՊԻ ՅԱՌԱՋ

Վերջին ժամանակներուն հաղորդակցութեան կատարելագործուած միջոցները իրարու մօտեցուցած են աշխարհի զանազան շրջաններու մէջ ապրող ժողովուրդները. մարդիկ, հակառակ հազարաւոր մղոններ իրարմէ հեռու ըլլալնուն, դարձած են մտերիմներ, ամէնօրեայ ընկերներ…

Մեր կարգին մենք հպարտ ենք, որ «Ազդակ», օգտուելով հաղորդակցութեան կայքէջի ընձեռած միջոցներէն, յաջողած է Հայաստանի եւ սփիւռքի միջեւ ո՛չ միայն տեղեկատուական կամուրջ մը ըլլալ, այլ նաեւ զարգացուցած է մէկ ժողովուրդի զգացումներն ու ապրումները եւ ամրապնդած գործակցութեան լայն կարելիութիւններ բոլոր բնագաւառներուն մէջ:

Կը մաղթենք, որ «Ազդակ» միշտ յառաջադէմ մնայ հաղորդակցութեան ու տեղեկատուական միջոցներու մէջ եւ իր դաւանած սկզբունքով մնայ առյաւէտ հարազատ ու մտերիմ հայ ընթերցողին:

ՀՄԸՄ-Ի
ԿԵԴՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ

ՈՂՋՈՅՆԻ ԽՕՍՔ

Տեղեկատուական եւ քարոզչական փոխհրաձգութեան համաշխարհային պայքարի պայմաններում, երբ առաջնային է դառնում սեփական ազգի ու պետականութեան գաղափարի անվտանգութեան ապահովումը, ասպարէզ է իջնում ճշմարիտ մամուլը, որն ազգային դիմագիծը պահելուն զուգընթաց, տէր է համամարդկային նկարագրի իր դաւանած արժէքներին: «Ազդակ-ի կայքէջը որակապէս նոր թափ հաղորդեց հայութեան արդար Դատին: Հայապահպանման ու հայրենակերտման գաղափարները դարձնելով առօրեայ շունչ` «Ազդակ»-ին յաջողուեց համացանցային մրցակցութեան ահռելի ովկիանոսում ոչ միայն ապահովել հազարաւոր այցելուներ, այլեւ` նրանց  հաղորդակից դարձնել ամէն «հայկական»-ի: Կամրջելով սփիւռքը հայրենիքին` «Ազդակ»-ը կատարում է մեծ առաքելութիւն` հայ մտաւորականների համար ապահովելով փոխհասկացութեան ու գործակցութեան մեծ դաշտ, ինչն օդի ու ջրի պէս կենսական է մեր գրչի, հրապարակումների ու վարքագծի համար: Շնորհաւորում եմ եւ մաղթում` ոսկէ յոբելեաններ:

ԱԲՐԱՀԱՄ ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ
Քաղաքական գիտութիւնների թեկնածու,
Երեւանի Պետական Համալսարանի դասախօս,
Հայաստանի Հանրային Հեռուստաընկերութեան
«Առաջին» լրատուականի մեկնաբան, խմբագիր

«ԱԶԴԱԿ»-Ի ԴՐԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԸ

«Ազդակ» օրաթերթի համացանցային կայքէջի տասնամեակը յիրաւի կարեւոր հանգրուան է  ութսունն անց թերթի կենսագրութեան համար: Աշխարհայնացման եւ տեղեկատուական մրցավազքի ներկայ պայմաններում «Ազդակ»-ը կարեւոր շրջադարձ կատարեց սփիւռքահայ մամուլի ընտանիքում` լրատուութեան որակը բարձրացնելով մի նոր մակարդակի: Միջազգային կեանքի, հայկական սփիւռքի եւ հայաստանեան իրադարձութիւնների լուսաբանումը որակապէս փոխեց կայքէջի նկատմամբ վերաբերմունքը` այն դարձնելով փնտռուած հասցէ համացանցի խայտաբղէտ բազմազանութեան մէջ: Դրան գումարուեց նաեւ անգլերէն էջի թողարկումը, որը նպաստեց աւելի լայն տարածելու ոչ միայն լիբանանահայութեան, այլեւ ողջ Միջին Արեւելքի  մասին լրատուութիւնը, հայկական խնդիրների վերաբերեալ Հայաստանի ու սփիւռքի տեսակէտները: Այս ամէնում, ի հարկէ, կարեւոր դեր խաղաց թերթի խմբագրական կազմը, որ  հնարաւորինս  զերծ մնաց կուսակցական կամ հատուածական ազդեցութիւններից, եւ անկախ կուսակցական պատկանելութիւնից`, անկողմնակալ գնահատականներով անդրադարձաւ հայրենական կեանքի մի շարք երեւոյթների, փորձեց  «Ազդակ»-ը արհեստավարժօրէն տանել միջազգային մամուլին բնորոշ զարգացման ուղիով:

Ի հարկէ, դեռ շատ ճանապարհ կայ անցնելու` լիովին կատարեալ լինելու համար, բայց արդէն իսկ կարող ենք արձանագրել, որ «Ազդակ»-ի բերած դրական ազդակներն իրենց ազդեցութիւնն ունեն նաեւ սփիւռքահայ այլ մամուլի օրկանների վրայ: Այն առողջ մրցակցութեան հիմք է դրել: Դա ողջունելի է յատկապէս այսօր, երբ թէ՛ Հայաստանում եւ թէ՛  նաեւ սփիւռքում մամուլի ասպարէզում նկատւում է արհեստավարժութեան յետընթաց:

Շնորհաւորելով յոբելեանի առիթով` «Ազդակ»-ի ողջ անձնակազմին մաղթում եմ  տոկունութիւն եւ մասնագիտական ինքնաբաւ գործունէութիւն:

Յարգանքով`

ՅԱԿՈԲ ԱՍԱՏՐԵԱՆ
«ՕՐԵՐ» ԱՄՍԱԳՐԻ ԳԼԽԱՒՈՐ ԽՄԲԱԳԻՐ

Հայաստանի սփիւռքի նախարարութեան եւ անձամբ իմ անունից շնորհաւորում եմ «Ազդակ» կայքի տասնամեակը: Մենք բարձր ենք գնահատում ել. պարբերականի նշանակութիւնը սփիւռքում, ուշիուշով հետեւում ենք հրապարակումներին, ուրախանում յաջողութիւնների համար եւ անհամբեր սպասում նորանոր նուաճումների:

Մեր պատերազմը տեղափոխուել է տեղեկատուական դաշտ եւ մենք իրաւունք չունենք զիջել թշնամուն այս հակամարտութիւնում, որովհետեւ կը կորցնենք նաեւ մեր նուաճումները եւ յաղթանակը իրական պատերազմում:

Հայ լրագրողը նոյն զինուորն է, որը կռւում է գրիչով, համակարգչի, տեսախցիկի, ձայնագրիչի միջոցով: Համոզուած ենք, որ «Ազդակ»-ի լրագրող-զինուորները նոյնպէս փայլուն մարտիկներ են, ինչպէս` մեր հերոսները:

Ցանկանում եմ «Ազդակ» ել. պարբերականի աշխատակազմին եւ ձեզ հաւատարիմ բոլոր ընթերցողներին առողջութիւն, նորանոր յաջողութիւններ, մտքի եւ խօսքի փայլատակումներ, յաղթանակներ:

Միշտ ձեզ հետ եւ ձեր կողքին, ձեր գործընկեր`

Հայաստանի սփիւռքի նախարարութիւն
Մամուլի եւ հասարակայնութեան հետ կապերի վարչութեան պետ

ԹԵՒՈՍ ՆԵՐՍԻՍԵԱՆ

 

 

Սփիւռքի Մէջ Հայապահպանման Գաղափարները Առօրեայ Շունչ Դարձնող Լաւագոյն Ազդակը ՄերԱզդակն է

Լիբանանի “Ազդակ” օրաթերթն ու կայլքէջը Սփիւռքի իրականութեան մէջ հայպահպանման գաղափարները առօրեայ շունչ դարձնող լաւագոյն “Ազդակ”ն են։ Պատկառելի կեանք ունեցող այս թերթին կայքը բոլորեց իր տասնամեակը։ Ամէն օր ան իր ընթերցողներուն կը փոխանցէ Միջազգային կեանքի, հայկական սփիւռքի եւ հայաստանեան իրադարձութիւններու թարմ շունչը։

Tert.am/hy կայքի աշխատակազմը կը շնորհաւորէ իր գործընկեր “Ազդակ” կայքի տասնամեակը՝ մաղթելով բեղուն գործունէութիւն՝ յուսալով, որ համագործակցութեամբ կը շարունակենք հայապահպանման ու հայակերտման սրբազան առաքելութիւնը։

«Թերթ.am»

 

 

Պատ. Տնօրէնութիւն «Ազդակ» օրաթերթի
Պէյրութ-Լիբանան

Ուրախութեամբ իմացանք, որ «Ազդակ» պատշաճ կերպով պիտի նշէ իր կայքէջի 10-ամեակը:

Արժա՛ն եւ իրա՛ւ:

Այսօրուան բազմաթիւ ու բազմազան մտահոգութիւններու կողքին եւ անոնցմէ վեր` դէմ յանդիման կը գտնուինք մայրենի լեզուի, հայերէն գիրքի եւ մամուլի համահայկական տագնապին:

Տագնապ, որ իւրաքանչիւր իրաւ հայու մտածումի եւ մտահոգութեան առարկայ պէտք է դառնայ` որոնելու եւ գտնելու ելքի ճամբաներ, ամբողջութեամբ գետնամոյն չեղած:

Ինչպէս բոլոր հայերէն կայքէջերը, «Ազդակ» օրաթերթի կայքէջը եւս պայքարի միջոց մըն է` շրջանցելու այդ տագնապը:

Գնահատելի, շնորհաւորելի եւ ուրախալի:

Այս օգտակար ընտրանքը, սակայն, ժողովուրդն է, որ պիտի արժեւորէ:

Այսօր մեր ժողովուրդը, մանաւանդ մեր երիտասարդութիւնը եւ պատանիները երկար ժամեր կ՛անցընեն համակարգիչին առջեւ: Ժամանակը ա՛յդ կը պահանջէ: Բարի՛: Մեր փափաքը եւ թելադրանքն է սակայն, որ իւրաքանչիւր հայորդի իր համակարգիչին մէջ ունենայ հայերէն տառեր եւ պահիկ մը միայն տրամադրէ հայերէն կայքէջերով իրեն հասած մայրենի լեզուին: «Կարօտը առնէ» ի՛ր լեզուին: Շփման մէջ մտնէ հայ գրողին, արուեստագէտին, ընկերաբանին, քաղաքագէտին, հոգեւորականին ու հոգեբանին հետ: Իմանայ ազգային մտահոգութիւնները եւ իր կարգին` ի՛նք եւս առաջարկէ իր դեղատոմսերը:

Երեւոյթ մը, որ պիտի ուզէինք տեսնել բոլոր հայ ընտանիքներու յարկին տակ, ո՛ւր ալ կառուցուած ըլլան այդ օճախները, որոնք դժուարութիւն ունին հայերէն գիրք կամ մամուլ հիւրընկալելու:

Կը շնորհաւորենք «Ազդակ»-ի կայքէջի 10-ամեակը եւ վերելք ու նորանոր յաջողութիւններ կը մաղթենք:

«ԱՐԾԻՒ» ՇԱԲԱԹԱԹԵՐԹ

Պատուարժան Տնօրէնութիւն եւ աշխատակազմ «ԱԶԴԱԿ»ի

Սիրելի գործընկերներ,

«Ազդակ»ի կայքէջին ստեղծումը տասը տարիներ առաջ, ապա անոր արդիականացումը` ժամանակակից արհեստագիտութեան համապատասխանեցումով, հրաշքանման նուաճում մըն է պարզապէս հայ մամուլի զինուորագրեալի մը համար, որ աւելի քան կէս դարէ ի վեր վկան ու մասնակիցը եղած է  լիբանանահայ մամուլի հրատարակութեան զարգացման հանգրուաններուն, սկսեալ այն օրերէն երբ  օրաթերթի մը տասնեակ մը գրաշարները, հայերէն տառերու «գացա»ներուն դիմաց կանգնած, առտու կանուխէն մինչեւ երեկոյ,  մաքոքի պէս բանող իրենց ձեռքի մատներու հպումներով  տառերը մէկ առ մէկ իրարու քով դնելով`  կը շարէին թերթին չորս էջերը: Պատահական չէ անշուշտ այս նուաճումը, այլ արդիւնքը, նախ`  մամուլի տպագիր տարբերակով չբաւարարուելու եւ ժամանակակից հաղորդամիջոցներու ընձեռած հնարաւորութիւններուն հետ քայլ պահելու հրամայական անհրաժեշտութեան գիտակցութեան եւ ապա` այդ գիտակցութիւնը շօշափելի դարձնելու աշխատանքին, որուն լծուած են «Ազդակ»ի տնօրէնութիւնն ու աշխատակազմը: Որովհետեւ, հայրենաբնակ թէ աշխարհասփիւռ համայն հայութիւնը յուզող խնդիրներուն յաջողութեամբ հետապնդումը անհնարին է առանց քարոզչական եւ տեղեկատուական ժամանակակից հաղորդամիջոցներու ընձեռած կարելիութիւններէն օգտուելու միջոցներուն, որոնք  մեր ժողովուրդին կողմէ բազմաթիւ ճակատներու վրայ մղուած պայքարը զօրացնող կռուաններ են:

«Ազդակ»ը իր տպագիր տարբերակի կողքին ստեղծած եւ աստիճանաբար զարգացուցած կայքէջով դարձած է Հայաստանէն մինչեւ ամէնէն հեռաւոր գաղութները ընդգրկող հայկական կեանքը  իր բոլոր երեսներով ցոլացնող հայելին որ մշտական ներկայութիւն է հայկական ամէն օճախէ ներս: Ներկայութիւն մը`  որ մեր ազգային մտահոգութիւններուն հանդէպ ամէնէն  անտարբեր հայն անգամ կը սթափեցնէ:

Հարկ է տարածել եւ զօրացնել այդ ներկայութիւնը`  տպագիր թէ ելեկտրոնային մամուլի առաքելութեան հաւատացողներու զօրակցութեամբ:

                                                   ՍԱՐԳԻՍ ՆԱՃԱՐԵԱՆ
Լրագրող, խմբագիր

                                Պատասխանատու Տնօրէն «ՄԱՍԻՍ» ամսաթերթի

03 / 01 / 2012

Share this Article
CATEGORIES