50 ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ (6 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1962)

ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ

ԾՆՈՒՆԴ

Աշխարհի գլխուն ծանրացող ահաւոր տագնապի այս օրերուն տառապակոծ մարդկութեան փրկութեան յոյսն է դարձեալ, որ մշտանորոգ երազ ինչպէս, կը յաճախէ քրիստոնեայ մարդու հոգին:

Ծնունդի տօներու խորհուրդին մէջ իյնա՞լ յոռետեսութեան գիրկը, թէ՞ բոլոր փորձութիւններէն վեր, հասնիլ երազային բարձունքներուն` որոնելու համար մարդ մնալու մեծութիւնը:

– Որո՞ւ համար կը ղօղանջեն զանգերը:

Հին ու գեղեցիկ հեքիաթի մը խորագիրն է այս, որ յամառող հարցումի մը հանգոյն, կը յուզէ մարդու հոգին, երբ կը փորձէ իմաստ տալ օրերու շղթային:

Ղօղանջը զանգերուն` պիտի լսեն ու անով հրճուին այն մարդիկն ու ժողովուրդները միայն, որոնք աստուածայայտնութեան խորհուրդին մէջ, կը հաւատան լաւագոյն կեանքի մը կարելիութեան եւ քրիստոնէութեան իմաստը կը փնտռեն լաւագոյնին տենչալու եւ այդ տենչանքը գործնական կեանքի հանգանակ դարձնելու ճիգին:

Հայ ժողովուրդը հազարամեայ իր պատմութեան ընթացքին եղած է մարդկութեան այս ըմբռնումին հարազատ ներկայացուցիչը: Ու եթէ, հակառակ իր գլխէն անցած բոլոր փորձանքներուն, շարունակած է հաւատալ իր փրկութեան, ատիկա կը պարտի  հոգեկան արժէքներուն տուած իր նախապատուութեան:

Զանգերը կը ղօղանջեն անոնց համար, որոնք կը հաւատան, զոհերը չեն կրծող տարակոյսին: Պիտի լսեն անոնք, որոնք կը հաւատան արդարութեան վերջնական յաղթանակին:

Զանգերը կը ղօղանջեն: Հայ ժողովուրդի զաւակներուն բերնէն բարձրացող աղօթքի մրմունջները կ՛ելլեն դարձեալ` արդարութեան նոյն պաղատանքով:

Ու վստահ եղէք` արդարութիւնը պիտի չկրնայ իր երեսը յաւիտենապէս ծածկել ձեզմէ:

Պիտի փշրուին գերութեան բոլոր շղթաները եւ անմեղներու ճակատները պիտի պայծառանան արդարութեան յաղթանակով:

Ա՛յս է օրուան խորհուրդը, որ կը լեցնէ հոգիներն անոնց, որոնք հակառակ բոլոր փորձութիւններուն` հաւատքին կայծով կը բոցկլտան:

Սիրոյ եւ հաճութեան պատգամն է, որ կ՛աւետուի Աստուծոյ տաճարէն` հասնելու համար բոլոր տառապողներուն, բոլոր զրկեալներուն:

Խաղաղութեան պատգամն է դարձեալ, որ կ՛արձագանգէ ամէնուրեք` բոլոր կուրծքերէն պոռթկացող աղաչանքի մը հանգոյն:

Share this Article
CATEGORIES