ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՒԷՐԸ

«Այնտեղը հովիւները կային դաշտին մէջ կեցած, որոնք իրենց հօտերուն գիշերուան պահպանութիւնը կ՛ընէին: Ահա Տէրոջ հրեշտակը անոնց վրայ իջաւ եւ Տէրոջ փառքը անոնց բոլորտիքը ծագեցաւ ու խիստ շատ վախցան»:

(Ղուկաս 2:8-9)

Տէր Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան մէջ կը տօնենք Աստուծոյ յայտնութիւնը մարդուն: Յայտնութիւն, որ ցոյց տուաւ ստեղծիչ Աստուծոյ մօտիկութիւնն ու սէրը ստեղծուածին, Փրկիչ Աստուծոյ իրականութիւնն ու ողորմութիւնը մեղաւորին: Տօնը յաւիտենական Աստուծոյ մեզի գալուն` Էմմանուէլ ըլլալուն տօնն է:

Սովորական հովիւներ, իրենց սովորական տեղը, դաշտին մէջ, իրենց սովորական գործին ընթացքին տեսան հրեշտակներու տեսիլքը, որ արտասովոր իրականութիւն մը կը պատգամէր իրենց: Արտասովորն ու գերբնականը ճեղքեցին սովորական մարդկայինը, որպէսզի մարդը հաղորդ դառնայ իր աստուածատուր կարելիութեան, որպէսզի ան կարենայ տեսնել իր սովորական վիճակներուն անսահման կարելիութիւնները:

Տօներուն մէջ մենք կը փնտռենք եւ կը փորձենք արտասովորը: Կ՛ուզենք տօները վերածել արտասովոր ուրախութեան` արտասովոր նուէրներով եւ վարմունքներով: Նոյնիսկ եթէ քիչ թէ շատ վատնում ըլլայ մեր ըրածներուն մէջ, նոյնիսկ եթէ չափազանցութիւն ըլլայ մեր ըսածներուն պարագային, բնական կը սեպենք տօնին հաշուոյն, քանի կը փորձենք շեշտել արտասովորը: Հրեշտակային պատգամ մը «սովորական» պիտի ըլլար, նոյնիսկ փափաքելի` մեր տօնակատարութեան մէջ, սակայն հովիւները շատ վախցան հրեշտակին փայլքէն եւ իրենց բոլորտիքը ծագող Աստուծոյ փառքէն: Արտասովորը կրնայ նաեւ վախ ազդել: Արտասովոր դէպքերու լուրերէն չվախցա՞նք անցնող տարուան ընթացքին. չվախցա՞նք սովորական մեր կեանքի ընթացքը կորսնցնելու վտանգէն: Սովորականը ապահովութիւն եւ կայունութիւն կը ներշնչէ մեզի համար, թէեւ կրնայ նաեւ ձանձրալի ու անկարեւոր սեպուիլ:

Եւ ահա հովիւները Բեթղեհէմ երթալով կը գտնեն «սովորական» մանուկ մը իր մօրը մօտիկ` մսուրին մէջ պառկած: Աստուած ինքզինք կը յայտնէ սովորականին մէջ: Մեր առջեւ դրուած մարտահրաւէրն է սովորականին մէջ հաւատքով տեսնել Աստուծոյ տուած եւ տակաւին խոստացած արտասովորը: Սորվելու ենք հաւատքով նայիլ սովորականին, անոր մէջ կենալ հաւատարմաբար եւ աշխատիլ մեզի տրուած կարելիութիւններով ու տաղանդներով այնպէս, որ արտասովորը, հրաշալին ու աստուածայինը իրական ըլլան մեր մէջ եւ մեր շուրջ: Սովորականը` երբ սորվինք զայն իմաստաւորել հաւատքով եւ աշխատանքով, մեծ կարելիութիւններ կը բանայ մեր առջեւ:

Թող Տէր Յիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդեան իրականութիւնը մեր ազգին եւ մեր կեանքին համար նորոգութիւն ըլլայ այնպէս, որ մեր սովորականը տեսնենք իբրեւ կարելիութիւն եւ յոյսով դիմաւորենք գալիքը` Աստուծոյ մեզի հետ ըլլալուն վստահութեամբ:

ՔՐԻՍՏՈՍ ԾՆԱՒ ԵՒ ՅԱՅՏՆԵՑԱՒ
ՁԵԶԻ, ՄԵԶԻ ՄԵԾ ԱՒԵՏԻՍ

ՎԵՐ. ՄԿՐՏԻՉ ԳԱՐԱԿԷՕԶԵԱՆ
Նախագահ
Մերձաւոր Արեւելքի
Հայ Աւետարանական Եկեղեցիներու Միութեան

Յունուար 2012

Share this Article
CATEGORIES