ԿՈՉ ՈՒՂՂԵԼՈՎ ԸՆԴԴԻՄՈՒԹԻՒՆԸ ՆԵՐԱՌԵԼՈՒ ԻՇԽԱՆՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԵՒ ՉԹԵՐԱԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎՆԱՍԻՆ ՏԱՐՈՂՈՒԹԻՒՆԸ. «ԵՐԿԽՕՍՈՒԹԻՒՆԸ ՊԻՏԻ ՁԵՐԲԱԶԱՏԷ ՍՈՒՐԻԱՆ ԻՐ ՏԱԳՆԱՊԷՆ» «ԱԶԴԱԿ»-ԻՆ ՅԱՅՏՆԵՑ ԼԵՒՈՆ Զ. ԵՏԱԼԵԱՆ

«Սուրիա կրնայ շրջանցել այժմու փուլին հետեւանքները` նախազգուշութեամբ ու չթերագնահատելով սուրիական տնտեսութեան կրած վնասները», յայտնեց Հայեւսուրիական գործարարներու խորհուրդի նախագահ եւ Հալէպի Առեւտրուի գրասենեակի խորհուրդի անդամ Լեւոն Զեքի Ետալեան, «Ազդակ»-ին հետ ունեցած իր զրոյցին ընթացքին: Ան թերագնահատեց Եւրոպական Միութեան կողմէ սուրիացի գործարարներու դէմ բանեցուող պատժամիջոցներու օգուտն ու լրջութիւնը:

Սուրիական առեւտուրի գրասենեակներու միութեան գրասենեակի անդամ Ետալեան կոչ ուղղեց ազգային միութեան կառավարութեան կազմութեան` փոխանցման շրջանի մը համար եւ իշխանութեան բաժնեկցումն ու միւս, հակադիր կողմին ընդունումը: Ետալեան նաեւ թելադրեց ազգային ընդդիմութիւնը ներառել երկրի ապագային գծով բանաձեւման ճիգերուն մէջ` զայն մղելով արծարծելու եւ ներկայացնելու իր քաղաքական ծրագիրները եւ կատարելու սահմանադրական այն փոփոխութիւնները, որոնք կրնան դուրս բերել Սուրիան իր այժմու տագնապէն: Լեւոն Զեքի Ետալեան յոյս յայտնեց, որ Սուրիա իր այս տագնապի «անել»-էն դուրս պիտի գայ աւելի զօրաւոր ու ամրակուռ:

Խռովութիւններու 10-րդ ամսուան սեմին Ետալեան դիտել տուաւ` չթերագնահատել սուրիական տնտեսութեան կրած վնասներու տարողութիւնը: Արդարեւ, խռովութեանց իւրաքանչիւր ամիս պատճառ կը դառնայ տնտեսական տարեշրջանի մը նահանջին: Աւելի՛ն. ցարդ կարելի չէ եղած ճշդել ու հակազդել տնտեսութեան հիմնասիւներուն կրած վնասի ժխտական հետեւանքներուն, որոնք ուժգնօրէն կը ճնշեն երկրի ճարտարարուեստին ու զբօսաշրջութեան վրայ: Եւ այս` հակառակ որ նշեալ մարզերը տակաւին կը պահեն իրենց աշխատաւորները` շրջանցելով բոլոր դժուարութիւնները: Ան ընդգծեց որ Սուրիա կրնայ շրջանցել իր այժմու փուլի հետեւանքները` շնորհիւ իր ժողովուրդին եւ գործարարներուն գիտակցութեան, յատկապէս որ այս վերջինները հաստատակամ ու հաւատարիմ մնացին իրենց համոզումներուն` հակառակ իրենց վրայ բանեցուող բոլոր ճնշումներուն:

Եւրոպական Միութեան պատժամիջոցներուն ակնարկելով` Լեւոն Զեքի Ետալեան յստակացուց, թէ Սուրիա պաշտպանուած է եւ «գրեթէ դիմադրելի կարողականութեամբ օժտուած է` դիմադրելու նման քայլերու, որոնց վարժ է նախորդ փորձառութիւններէ եւ այլեւս ատակ է այդպիսի պատժամիջոցներու հետ վարուելու ոճին: «Սակայն,- աւելցուց Հալէպի Առեւտուրի գրասենեակի խորհուրդի անդամ Լեւոն Զեքի Ետալեան,- այդ չի նշանակեր թերագնապատել անոր վնասներու տարողութիւնը, որ կրնայ հարուածել տնտեսութիւնը, եթէ սուրիական կառավարութիւնը չփութայ նոր ընտրանքներու դիմել` փոխարինելու համար կորսուածը եւ տարիներէ ի վեր արծարծուող դէպի արեւելք արեւելումի քաղաքականութեան որդեգրումն ու կիրարկումը:

Ազգային երկխօսութեան համագումարին իր մասնակցութեան անդրադառնալով` Ետալեան ըսաւ. «Տնտեսական մարզին գծով ես հաստատեցի, թէ այժմու տագնապին մեծ մասը կը վերագրուի կանխազգուշական բուժիչ միջոցառումներու չգոյութեան: Միջոցառումներ, որոնց միջոցով կարելի է երկրի հարստութիւնները վերադասաւորել եւ արդարօրէն ցրուել կարիքաւոր ու աղքատ դասակարգերուն` առանց լուսանցքայնացնելու այս երկրի մշակոյթի եւ ընկերութեան արժէքներու կերտիչ միջին դասակարգի դերակատարութիւնը եւ առաւել հոգածութիւն ցուցաբերելու երիտասարդներու հարցերուն եւ կարիքներուն»:

«Քաղաքական առումով, իմ խօսքերուս մէջ,- շարունակեց Ետալեան,- շեշտեցի քաղաքացիներու եւ իշխանութեան միջեւ վստահութեան ամրապնդման վրայ` տարածելով անխտիր բոլոր խաւերու մասնակցութեան «մշակոյթը» երկրի քաղաքական կեանքին, յարգելով փոքրամասնութեանց իրաւունքներն ու խաղաղ ցոյցի կայացման իրաւունքը, հեռու` բռնութենէ եւ փոխադարձ ցեխարձակումներէ»:

Ետալեան դրուատեց նշեալ համագումարին արծարծուած զանազան խօսքերն ու առաջարկները` մաղթելով, որ անոնք չձգձգուին յառաջիկայ համագումարներու, հակառակ որ արդէն իսկ յաճախ կրկնուած, հին, բայց նոր առաջադրանքներ են:

Ակնարկելով ընդդիմադիր կարգ մը խմբակցութեանց բացակայութեան նշեալ երկխօսութեան հանդիպումներէն ու համագումարէն` Լեւոն Զեքի Ետալեան ըսաւ. «Երկխօսութիւնը պիտի ձերբազատէ Սուրիան իր տագնապէն, թէեւ նախընտրելի էր յանգիլ հասարակաց եզրերու` ընդդիմութեան եւ իշխանութեան միջեւ, որպէս նախաքայլ անոր (ընդդիմութեան) ճանաչման ու զայն մղելու իր քաղաքական առաջադրանքներու արծարծման»: «Այս բոլորը, որպէսզի կարելի ըլլայ դիմադրել արտաքին ծրագիրներու առնչուող ձայներուն, որոնք կ՛ուզեն դուռ բանալ արտաքին միջամտութեան», ընդգծեց Ետալեան:

Այս իմաստով, Լեւոն Զեքի Ետալեան առաջարկեց կազմել նոր խորհրդարան մը, որուն անդամները ըլլան նշանակովի, փոխանցման որոշ շրջանի մը համար, դիտել տալով, որ ներկայ փուլը նպատակայարմար է նման նախաձեռնութեան, տրուած ըլլալով, որ կարգ մը շրջաններու մէջ ընտրութիւն կայացնելը անհնար է` ապահովական մտավախութիւններով: Ան նաեւ առաջարկեց, որ այս խորհրդարանը «ըլլայ առաւելագոյնը մէկ կամ երկու տարուան համար եւ շուտով ձեռնարկէ սահմանադրական փոփոխութեանց եւ երկրի ընդհանուր քաղաքականութեան մշակման` զանազան մարզերու մէջ»:

«Փոխադարձաբար,- աւելցուց Ետալեան,- անհրաժեշտ է ազգային միութեան կառավարութեան կազմութիւնը, որ ընդգրկէ անկախ թէ ընդդիմադիր անձնաւորութիւններ, որոնք, ի վերջոյ, մաս կը կազմեն Սուրիոյ ազգային կառուցուածքի խճանկարին` ազգային ճակատի կուսակցութեանց կողքին»: Ան առաջարկեց, որ այս կառավարութիւնը կազմուի փոխանցման շրջանի մը համար` նպատակ ունենալով երկիրը դուրս բերել իր այժմու տագնապէն եւ լուծումներ գտնելու առկախ հարցերուն` հոգածութիւն ցուցաբերելով քաղաքացիի ապրուստի կարիքներուն, «Նախքան կուսակցութեանց կազմաւորման ամբողջացումը, որ ընթացք առաւ կուսակցութեանց առնչուող օրինագիծի հիմամբ, եւ որոնք կ՛ենթադրուի, որ գլխաւոր դերակատարները պիտի ըլլան երեսփոխանական յառաջիկայ ժողովրդավար ընտրութեանց» ընթացքին շեշտեց Ետալեան, «Կառավարութենէն կը պահանջուի ձեռնարկել ազգային բարեկարգումի ռազմավարութեան` շեշտելով օրէնքի կիրարկումն ու փտածութեան վերացումը` արմատախիլ ընելով զայն, որովհետեւ այդ մէկը` փտածութիւնը, մեծապէս դերակատար էր այժմու տագնապի հրահրման» ընդգծեց Լեւոն Զեքի Ետալեան:

Share this Article
CATEGORIES