Առաջարկ` «Փթիթ»-ի Յարատեւութեան Համար

ԵՍԱՅԻ ՀԱՒԱԹԵԱՆ

Ամիսէ մը ի վեր «Փթիթ» մանկապատանեկան պարբերաթերթի վերջին թիւը գրասեղանիս վրայ է:

Ինձմէ կ՛ակնկալէ, որ քանի մը խօսք գրեմ իր մասին:

Կողքը կը նայի ինծի եւ կը սպասէ արդարօրէն:

Արդեօք ինձմէ գնահատականի՞ կը սպասէ, չեմ կարծեր. յաջող գործերը  բնականօրէն կ՛արժանանան մարդոց գնահատանքին:

Արդեօք ինձմէ քարոզչութի՞ւն կը սպասէ. չեմ խորհիր, որովհետեւ յաջող ծրագիրները շատ արագ կը տարածուին ընկերութեան   բոլոր        խաւերուն մէջ:

Արդեօք ինձմէ գրութիւ՞ն կ՛ակնկալէ. չեմ կարծեր:

Կը փորձեմ հասկնալ, թէ ճշգրտօրէն արդեօք ի՞նչ կ՛ակնկալէ ինձմէ «Փթիթը»-ը: Քիչ մը կը թերթատեմ.

Հրաշալի տպագրութիւն,
Հարուստ բովանդակութիւն,
Գեղեցիկ նկարազարդում,
Կարդալու, խաղալու, լուծելու եւ ներկելու
բացառիկ առիթ,
Հայերէնը սիրելու եւ սորվելու դարուն համահունչ ծրագիր:

Ուրեմն ի՞նչ է «Փթիթ»-ին ակնկալութիւնը:

Շատ ուշ միայն կը հասկնամ «Փթիթ»-ին իսկական ակնկալութիւնն ու մտահոգութիւնը:

«Փթիթ»-ը մտահոգ է ապագայով. ան կը վախնայ, որ երկար կրնայ չապրիլ եւ դատապարտուիլ իր նախորդներէն «Մկոն ու Չալոն»-ի դառն ճակատագրին:

Է՛, անցեալէն դաս պէտք է առնել:

Եթէ նախկիններէն ոմանք ունէին միութենական նեցուկներ, «Փթիթ»-ը զուտ անձնական նախաձեռնութիւն է եւ ապաւինած է իր հրատարակիչներուն բազուկին:

Ուրեմն, ահաւասիկ` առաջարկը.

Լիբանանահայ գաղութը պարտականութիւն ունի յարատեւ դարձնելու «Փթիթ»-ի հրատարակութիւնը. գաղութին կրթական բոլոր հաստատութիւնները պարտաւոր են որդեգրել «Փթիթ»-ը որպէս կրթական մեր ծրագիրներուն եւ դասագիրքերուն օժանդակ աշխատանք, որ աւելիով կը հարստացնէ հայերէնի իմացութիւնը մեր նոր սերունդին մօտ: Կը սպասուի գործնական քայլեր եւ ոչ թէ` խօսքեր:

Կը մնայ շնորհաւորել «Փթիթ»-ին հրատարակիչները այս գեղեցիկ եւ դաստիարակիչ նախաձեռնութեան համար, յատկապէս` Վերժին եւ Կարօ Աբրահամեանները:

Յուսանք, որ այս առաջարկը գաղութին մէջ կ՛ունենայ լսող կրթական պատասխանատուներ եւ այս նախաձեռնութիւնը չի մատնուիր նախկիններու ճակատագրին: Յայտնեմ նաեւ, որ փոքրիկ Գաբրիէլը, հակառակ անոր որ նոր կարդալ կը սորվի, մեծապէս խանդավառուեցաւ «Փթիթ»-ով եւ խնդրեց, որ իրենք միշտ «Փթիթ» ստանան:

 

 

 

Share this Article
CATEGORIES