Հնագիտական. Հնագոյն «Ծովային Հրէշ»-ի Բրածոն Յայտնաբերուած` Հարաւային Բեւեռի Ջուրերուն Մէջ

Օգոստոսի կէսերուն պրազիլցի խումբ մը մասնագէտներ հարաւային բեւեռին ծովերէն մէկուն մէջէն յայտնաբերած են «ծովային հրէշ» կոչուած հնագոյն հոյամողէզի բրածոն: Նշեալ բրածոյին ուսումնասիրութիւնը ցոյց տուած է, թէ անիկա գոյութիւն ունեցած է մօտաւորապէս ութսունհինգ միլիոն տարի առաջ: Նախապէս յայտնաբերուած ծովային հոյամողէզներուն հնագոյն բրածոն եղած է մօտաւորապէս եօթանասուն միլիոն տարեկան:

Հետեւաբար վերջերս յայտնաբերուած հոյամողէզի բրածոն աւելի քան տասնհինգ միլիոն տարի ետեւ տարած է անոնց գոյութիւնը:

Վերոնշեալ բրածոյին ուսումնասիրութիւնը գլխաւորող պրազիլցի մասնագէտ Ալեքսանտր Քելնըր ըսած է, թէ ծովային այդ հոյամողէզը չէ պատկանած ցարդ ծանօթ եղող ծովային հոյամողէզներու որեւէ տեսակին, այլ անիկա ուշագրաւ կերպով տարբեր եղած է անոնցմէ: Այսուհանդերձ, անոր ողնայարին, գլխուն ու լողակներուն բրածոյ մնացորդներուն ուսումնասիրութիւնը ցոյց տուած է, թէ անիկա ունեցած է 6-7 մեթր երկայնք:

Մասնագէտները նշած են, թէ հնագոյն ժամանակներուն ապրած ծովային հոյամողէզները գոյութիւն ունեցած են աշխարհի տարածքին տարբեր ծովերու ու ովկիանոսներու ջուրերուն մէջ ամէնուրեք: Թէեւ անոնք ունեցած են տարբեր չափեր ու կերպարանքներ, սակայն անոնց մեծամասնութիւնը ունեցած է փոքր գլուխ, երկար վիզ ու հսկայ մարմին:

Մասնագէտները հնագոյն ծովային հոյամողէզի բրածոն յայտնաբերած են 2006-2007-ին հարաւային բեւեռին մէջ գտնուող Ռոս կղզիին շրջակայքէն:  Նշեալ բրածոյին առընթեր, անոնք յայտնաբերած են նաեւ աւելի քան երկուքուկէս թոն կշռող  բրածոներու հաւաքածոներ ու ժայռերու նմուշներ:

Նշեալ բրածոներուն մէջ եղած են նաեւ բոյսերու ու ծառերու մնացորդներ, որոնք հնագոյն ծովային հոյամողէզին տարիքը ունեցած են:

Նման երեւոյթ մը ցոյց տուած է, թէ նշեալ հոյամողէզին ապրած ժամանակաշրջանին հարաւային բեւեռին մէջ գոյութիւն ունեցած են անտառներ: Մասնագէտները հետեւցուցած են, թէ հոյամողէզները ապրած ըլլալու են ներկայիս գոյութիւն ունեցող միջավայրերէն շատ աւելի տարբեր եղող միջավայրերու մէջ, ինչպէս նաեւ` կլիմայական շատ աւելի բարեխառն պայմաններու մէջ: 007-ին հարաւային բեւեռին մէջ գտնուող Ռոս կղզիին շրջակայքէն:

Պատրաստեց`  ՍԻՐՈՒՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

(Օգտագործուած աղբիւր`
«Նէշընըլ ճիոկրաֆիք»

Share this Article
CATEGORIES