Նշմար. Ոչ Այդքան Լաւ Ձեւով Կազմակերպուած Ճատրակի Ախոյեանութիւն Մը

ՎԱՐԴԻՎԱՌ ԳԱՍԱՊԵԱՆ

Ինչպէս ծանօթ է, նախորդ շաբաթավերջին Ժամհուր վարժարանը հիւրընկալեց Լիբանանի ճատրակի ֆետերասիոնին կազմակերպած 2012-ի տարիքային ախոյեանութիւնը: Նշենք, որ անիկա ցարդ չէ աւարտած եւ անոր վերջին հանգրուանը տեղի պիտի ունենայ շաբաթ, 31 մարտին, որմէ ետք պիտի կատարուի բաժակներու եւ մետալներու տուչութիւնը:

Արդարացի ըլլալու համար, կարգ մը կէտեր սրբագրումի կը կարօտին:

Նախ եւ առաջ առաջին օրուան մրցումները սկսան աւելի քան մէկ ժամ ուշացումով: Եթէ ակումբներ մրցաշարք մը հիւրընկալելու ընթացքին ատոր մէջ թերանան, շատ յաճախ կը քննադատուին: Արդ, ինչպէ՞ս բացատրել ֆետերասիոնին կողմէ կազմակերպուած եւ հովանաւորուած այս ախոյեանութեան մէջ անոր այդ թերացումը:

Այլ սրբագրելի կէտ մը: Ինչպէ՞ս կրնայ պատահիլ, որ աւելի քան 100 մասնակցող, չորս դասակարգերու մէջ իրենց մրցումները կատարեն միայն երկու դասարանի մէջ:

Եթէ 12 եւ 14 տարեկանէն վար դասակարգի մրցումներուն աւելի հանդարտ մթնոլորտ մը կը տիրէր, ապա ինչպէ՞ս բացատրել 8 եւ 10 տարեկանէն վար դասակարգի մրցումներուն պարզած սենեակը, ուր կը տիրէր կատարեալ «լաբիւրինթոս» մը:

Մինչ 10 տարեկանէն վար մասնակցողները մրցում կը կատարէին, անդին սենեակ մուտք կը գործէին 8 տարեկանէն վար մասնակցողները` այլ հանգրուանի մրցում մը կատարելու: Իրենց մրցումին վրայ կեդրոնացած խաղացողները ինչպէ՞ս պիտի շարունակէին այդ խաղը:

Կարգ մը ծնողներ դժգոհեցան եւ բողոքեցին ատոր ի տես, սակայն ֆետերասիոնին պատասխանատուները բաւականացան ըսելով, որ վարժարանին կողմէ իրենց տրամադրութեան տակ դրուած են միայն երկու դասարաններ:

Ասկէ մեկնելով, եթէ ֆետերասիոնը չի յաջողիր յաւելեալ սենեակ ապահովել, շատ աւելի լաւ ըրած պիտի ըլլայ այժմէն իսկ այլ վարժարանի մը փնտռտուքի աշխատանքին սկսիլ յառաջիկայ տարուան համար եւ կամ ալ փորձել համոզել վարժարանի տնօրէնութիւնը, որպէսզի իւրաքանչիւր դասակարգի համար իր տրամադրութեան տակ ունենայ տարբեր դասարան մը:

Ինչ կը վերաբերի մրցումներուն ընթացքին ծնողներուն դասարան չմտնելու արգելքը բաւականին յաջողեցաւ, սակայն եղան «անկարգապահներ», որոնք ազատօրէն կ՛երթեւեկէին:

Այդ «անկարգապահ» անձերը, որոնք ճատրակ խաղացողներ եւ անհատական մարզիչներ են միեւնոյն ժամանակ, կու գային ստուգելու, որ իրենց աշակերտները իրենց մրցումները լաւ եւ ճիշդ ձեւով կը կատարէի՞ն:

Դրուած օրէնքը պէտք է յարգուի բոլորին կողմէ, ո՛վ որ ալ ըլլան անոնք, կամ անցեալին ի՛նչ տիտղոսներու որ տիրացած ըլլան:

Ոմանց մօտ խօսակցութեան նիւթ կը դառնար այն, որ այլ ակումբներ երբ մրցաշարք մը կը հիւրընկալեն, իւրաքանչիւր մասնակցողէ կը գանձեն 10 կամ 15 հազար լիբանանեան ոսկիի գումար մը, փոխարէնը իրենց ճաշի հիւրը կը դարձնեն մասնակցողները:

Սակայն այդ մէկը տեղի չունեցաւ Ժամհուրի մէջ: Արդարացի չէ այն  պատասխանը, երբ ֆետերասիոնը ըսէ, որ ախոյեանութիւնը տեղի կ՛ունենայ քանի մը օրերու վրայ: Շաբաթ օր անիկա սկսաւ յետմիջօրէի ժամը 17:30-ին, իսկ յառաջիկայ շաբաթ, 31 մարտին, պիտի սկսի ժամը 14:00-էն ետք:

Միակ օրը, որ խաղացողները ամբողջ օրը հոն մնացին, այդ ալ եղաւ կիրակի, 18 մարտը:

Արդ, ֆետերասիոնը այս գծով բացատրութիւն մը ունի՞ տալիք…

Ախոյեանութեան ընթացքին լաւ կողմերուն կողքին դժբախտաբար կային նաեւ թերի եւ խոցելի կողմեր, որոնք ամէնէն կարճ ժամանակամիջոցին սրբագրումի կը կարօտին, մանաւանդ որ նորաստեղծ ֆետերասիոնը ցարդ նոր սկսած է նետել իր քայլերը:

Փափաքելի պիտի ըլլայ, որ ֆետերասիոնը անդրադառնայ այս հարցերուն եւ անոնց անհրաժեշտ լուծումները գտնելով գոհ ձգէ բոլորը:

 

 

Share this Article
CATEGORIES