Յատուկ Հարցազրոյցի Մը Ընթացքին` «Մեծ Յոյսով Եմ, Որ Տպաւորիչ Արդիւնքներ Արձանագրելով` Բարձր Պիտի Պահեմ Լիբանանահայութեան Անունը» «Ազդակ»-ին Ըսաւ Շահան Սարգիսեան

Վստահաբար, շատերուն համար գրեթէ ամբողջութեամբ անծանօթ է Ֆորմիւլա – Ռընոյի ախոյեանութիւնը, որուն այդքան ալ մեծ ուշադրութիւն չի յատկացուիր:

Սակայն, անիկա այս տարեշրջանին կը խոստանայ ըլլալ հետաքրքրական` նկատի ունենալով, որ անոր իր մասնակցութիւնը պիտի բերէ լիբանանահայ Շահան Սարգիսեան:

Ֆորմիւլա – Ռընոյի ախոյեանութեան գծով յաւելեալ մանրամասնութիւններ ունենալու նպատակով, «ԱԶԴԱԿ» այս առիթով յատուկ հարցազրոյց մը ունեցաւ Շահան Սարգիսեանի հետ:

Ստորեւ կը ներկայացնենք հարցազրոյցին շահեկան բաժինները.

«ԱԶԴԱԿ».- Կարելի՞ է մեր ընթերցողներուն որոշ լուսաբանութիւն մը տալ, թէ ի՛նչ է Ֆորմիւլա – Ռընոյի ախոյեանութիւնը:

ՇԱՀԱՆ ՍԱՐԳԻՍԵԱՆ.- Նախքան այս հարցումին պատասխանեը, կ՛ուզեմ շնորհակալութիւն յայտնել «ԱԶԴԱԿ»-ին, որ այս հարցազրոյցը կատարեց հետս:

Ֆորմիւլա – Ռընոյի ախոյեանութիւնը կը նկատուի շատ կարեւոր` նկատի ունենալով, որ անիկա նախաքայլն է մտնելու համար Ֆորմիւլա – 1-ի աշխարհ: Կարգ մը անուանի վարորդներ Ֆորմիւլա – Ռընոյէն ուղղակի անցած են Ֆորմիւլա – 1:

Այս ծիրին մէջ, Ֆորմիւլա – Ռընոն դասուած է չորրորդ կարգի, յաջորդաբար` Ֆորմիւլա – 1-էն, GP- 2-էն եւ Ֆորմիւլա – 3-էն ետք:

«Ա.».- Անոր մասնակցիլը դիւրի՞ն է: Ի՞նչ են ձեւերը` անոր մասնակցելու համար:

Շ. Ս.- Ֆորմիւլա-ի աշխարհին մէջ թէեւ անիկա նկատի առնուած է իբրեւ Դ. կարգի ախոյեանութիւն, սակայն անոր մասնակցիլը բաւական դժուար է: Մանրամասնելու համար ըսեմ:

Նախ եւ առաջ տարեշրջանի մը համար անոր տարեկան պիւտճէն է 100 հազար ամերիկեան տոլար:

Առանց հովանաւորող ընկերութիւն մը (կամ ընկերութիւններ) գտնելու անոր մասնակցիլը բաւական դժուար է:

Անոր մասնակցիլ փափաքողները կը կատարեն զտումի մրցումներ, եւ լաւագոյն 26 դիրքերը գրաւողները իրաւունք կը ստանան այս ախոյեանութեան մասնակցելու:

«Ա.».- Դուն անոր մասնակցելու իրաւունք ստացա՞ր:

Շ. Ս.- Զտումի մրցումներուն շատ լաւ արդիւնք արձանագրելով անոր մասնակցելու իրաւունք ստացայ: Այժմ կը փորձեմ գտնել հովանաւորող ընկերութիւն մը: Նշեմ, որ ցարդ չեմ որոշած, թէ ո՛ր խումբին հետ ելոյթ պիտի ունենամ այս տարեշրջանին, որովհետեւ երեք խումբեր` MGR, SWB եւ MTECH հետաքրքրուած են ինձմով: Կը կարծեմ, որ վերջինին միանալու յոյսերը աւելի շատ են:

«Ա.».- Ֆորմիւլա – Ռընոյի ախոյեանութիւնը ե՞րբ տեղի կ՛ունենայ եւ ո՞ւր:

Շ. Ս.- Անիկա տեղի կ՛ունենայ Անգլիոյ մէջ գտնուող «Սիլվըրսթոն»-ի վազքուղիին վրայ: 14 հանգրուանի մրցումներ ընդգրկող այս ախոյեանութիւնը կ՛երկարի վեց ամիսներու եւ վեց շաբաթավերջերու վրայ` հետեւեալ ձեւով.

Ապրիլին` 3 հանգրուան, մայիսին, յունիսին եւ յուլիսին` երկուքական, օգոստոսին` 3 եւ հոկտեմբերին` 2 սեպտեմբերին մրցում տեղի չ՛ունենար: Երկուքական ըսելով կը հասկնանք երկար եւ կարճ հանգրուանի մրցումներ:

«Ա.».- Վերոնշեալները նկատի ունենալով չե՞ս կարծեր, որ այս ախոյեանութեան մասնակցելու համար քիչ մը ուշացած ես:

Շ. Ս.- Երբե՛ք: Անոր կը մասնակցիմ առաջին տարին ըլլալով: Եթէ պատահեցաւ, որ քանի մը հանգրուանի մրցումներէ բացակայիմ, չեմ կարծեր, որ բան մը կորսնցուցած կ՛ըլլամ: Ինծի համար առաջնահերթ նպատակ է անոր մասնակցելով, փորձառութիւն ունենալ այս մարզին մէջ: Այս տարեշրջանի ախոյեանութեան մասնակցելով` երբեք չեմ ցանկար տիտղոսի տիրանալ: Ինծի համար, ներկայ հանգրուանին, կարեւորը «Սիլվըրսթոն»-ի վազքուղիներուն վրայ ելոյթ ունենալն է, հովանաւորող ընկերութիւն մը գտնելը եւ խումբի մը միանալը: Մնացեալները յառաջիկային շատ դիւրութեամբ կը լուծուին:

«Ա.».- Այս ախոյեանութեան կը կարծե՞ս, որ դժուարութիւններու դէմ յանդիման կրնաս գտնել դուն քեզ:

Շ. Ս.- Բնականաբար դժուարութիւններ կրնամ ունենալ, մանաւանդ որ Անգլիոյ մէջ ընդհանրապէս տեղումները կ՛ըլլան անպակաս: Սակայն յոյս ունիմ, որ այս վիճակին հետզհետէ կ՛ընտելանամ եւ լաւ արդիւնք ձեռք կը ձգեմ Լիբանանի եւ անշուշտ` հայութեան համար ալ:

«Ա.».- Ինչպէս ծանօթ է, ինքնաշարժիդ վրայ գրուած է քու անունդ: Արդեօք յառաջիկային այլ նորութիւններ պիտի աւելնա՞ն անոր վրայ:

Շ. Ս.- Հպարտ եմ հայ ըլլալուս համար եւ յոյսով եմ, որ բարձր կը պահեմ Լիբանանի անունը` Ֆորմիւլա – Ռընոյի ախոյեանութեան:

Նորութիւն ըսելով, այժմ կ՛աշխատիմ մրցումի գլխարկիս վրայ լիբանանեան դրօշակին կողքին տեղադրել նաեւ հայկական Եռագոյնը: Այս գծով յաւելեալ մանրամասնութիւններ կրնամ տալ մօտիկ ապագային:

«Ա.»- Ուրիշ ըսելիք ունի՞ք մեր ընթերցողներուն:

Շ. Ս.- Ինչպէս հարցազրոյցին սկիզբը նշեցի, խորապէս շնորհակալ եմ այս հարցազրոյցին համար: Օրաթերթին կը մաղթեմ մնայուն վերելք:

Շատ մեծ յոյսով եմ, որ տպաւորիչ արդիւնքներ պիտի արձանագրեմ եւ բարձր պիտի պահեմ լիբանանահայութեան անունը` միջազգային գետնի վրայ: Յոյսով եմ, որ արձանագրած արդիւնքներուս շնորհիւ այս մարզով հետաքրքրուող հայ համակիրներուն թիւը աճ արձանագրէ:

ՀԱՐՑԱԶՐՈՅՑԸ ՎԱՐԵՑ` ՎԱՐԴԻՎԱՌ ԳԱՍԱՊԵԱՆ

Ո՞Վ Է Շահան Սարգիսեան

Ծնած է 12 նոյեմբեր 1988-ին` Նիւ Եորքի մէջ (Միացեալ Նահանգներ):

Հակառակ անոր որ ան մեծ մասամբ ապրած է Լիբանանէն դուրս, սակայն լաւապէս կը տիրապետէ հայերէնին եւ ունի լաւ բառապաշար:

1988-էն 2004 ապրած է Ժետտայի մէջ (Սէուտական Արաբիա), 2004-էն 2006` Լիբանան, 2006-էն 2011` Պոսթըն, իսկ 2011-էն մինչեւ ներկայ թուականը` Լիբանան:

Ան յաճախած է հետեւեալ դպրոցներ. «Լիսէ Ֆրանսեզ» (10 տարի): «Ամերիքըն ինթըրնեշընըլ սքուլ» (3 տարի) եւ «Էյ.Սի.Էս.» (2 տարի:

Ան յաճախած է նաեւ «Նորթ իսթըրն եունիվըրսիթի» եւ «Պոսթըն մեքանիքըլ էնճինիր» համալսարանները, որոնցմէ վկայուած է:

Ան զաւակն է Հրայր Սարգիսեանի։

Share this Article
CATEGORIES