Փառք Ու Պատիւ Մեր Ուսուցիչներուն

Իսկապէս իւրայատուկ է Այնճարը: Հայկական շունչն ու ոգին գերակշռող են գիւղին մէջ գոյութիւն ունեցող մէն մի հաստատութեան, միութեան, բայց մանաւանդ հայկական երեք յարանուանութեանց կրթական օճախներուն մէջ: Հայկական դիմագիծը շեշտուած կերպով առկայ է Այնճարի քաղաքապետական խորհուրդին մէջ, որ փաստօրէն իր աշխուժ պետական գործունէութեան ու գիւղի բարգաւաճման աշխատանքներուն կողքին, իր հովանաւորութիւնը տարածուած է գրեթէ գիւղին մէջ տեղի ունեցող բոլոր ձեռնարկներուն վրայ:

Այնճարի քաղաքապետութիւնը, սակայն, յատուկ վերաբերմունք կը ցուցաբերէ գիւղի երեք վարժարաններուն հանդէպ եւ իր նիւթաբարոյական աջակցութեամբ սատար կը հանդիսանայ, որ կրթական գործը եւ սերունդներու դաստիարակութեան աշխատանքը գիւղին մէջ հեզասահ ընթանան:

23 մարտ 2012-ը Այնճարի մէջ ծառայող աւելի քան հարիւր ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու համար անմոռանալի պիտի մնայ անոր համար, որ անոնք առիթը ունեցան ձեռք-ձեռքի բռնած Մուսա լերան տաուլ-զուռնայի օրհնութեամբ, շուրջպար բռնել ու կրկին ուխտել ծառայել մեր ազգին, տէրը մնալ իրենց սրբազան կոչումին, մեծ նուիրուածութեամբ շարունակել գիւղին կրթական գործը եւ պատրաստել առողջ ու զարգացած սերունդ:

Արդարեւ, Այնճարի քաղաքապետական խորհուրդը այդ երեկոյ համեստ ու խորհրդանշական ընթրիքով մը ճաշարան «Արեւ»-ի մէջ ի մի համախմբեց գիւղին մէջ ծառայող ուսուցիչ-ուսուցչուհիները:

Բարի գալուստի եւ ուսուցչաց տօնի շնորհաւորական խօսքերով Այնճարի քաղաքապետ Կարօ Փամպուքեան (արաբերէնով) եւ խորհուրդի անդամ Յակոբ Այնթապլեան (հայերէնով) երախտագիտութիւն յայտնեցին` հանդէպ մեր կրթական մշակներուն, անդրադարձան ուսուցչական ասպարէզի դժուարին, բայց նուիրական կոչումին, հաստատեցին, որ հակառակ գիւղին մէջ գործող երեք համայնքներուն` Այնճարը կը ներկայանայ մէկ ու միակ դիմագիծով` Մուսա լերան դիմագիծով, եւ մաղթեցին անոնց աննահանջ երթ ու յարատեւ եւ արդիւնաւոր աշխատանք:

Ազգ. Գ. Կիւլպէնկեան երկրորդական վարժարանի տնօրէն Արմէն Թաշճեանի, Այնճարի Հայ աւետարանական երկրորդական վարժարանի տնօրէն վեր. Րաֆֆի Մսըրլեանի, ինչպէս նաեւ Այնճարի Հայ կաթողիկէ վարժարանէն Ժոզեֆ Գժտրեանի խօսքերը կը բովանդակէին նոյն մտահոգութիւնները` ամէն գնով պայքարիլ ի խնդիր կրթուած մարդ, հաւատաւոր երիտասարդ ու ազգային ոգիով դաստիարակուած սերունդ պատրաստելու: Անոնք անդրադարձան այսօրուան զարգացած աշխարհի այն վտանգաւոր երեւոյթներուն, որոնք կը սպառնան հայ մանուկին ու պատանիին ազնիւ հոգիին ու նկարագրին խաթարման, անոնք շեշտեցին իրենց վճռակամութիւնը կրթական գործին հանդէպ ու քաջալերելով ուսուցիչները` գործակցութեան կոչ ուղղեցին: Անոնք իրենց շնորհակալական խօսքը յայտնեցին Այնճարի քաղաքապետին ու քաղաքապետական խորհուրդին:

Այս առիթով խօսքեր արտասանուեցան նաեւ երկարամեայ ծառայութիւն ունեցող ուսուցիչ-ուսուցչուհիներու (Հուրի Քիլեճեան, Մինաս Թեճիրեան, Րաֆֆի Գէորգեան, Մարիժան Թիւմպերեան, Վիքթորիա Հերկելեան) կողմէ, որոնք անդրադարձան իրենց անցեալի քաղցրիկ յուշերուն` կապուած հայ վարժարանին ու աշակերտին, ինչպէս նաեւ իրենց պատգամը փոխանցեցին նոր ասպարէզ մուտք գործած ուսուցիչներուն:

Ընթրիքի երեկոն հետզհետէ ստանալով մտերմիկ բնոյթ, ուսուցիչները իրենց մեկնաբանած ասմունքներով, երգ ու պարով հաստատեցին այդ օր քաղաքապետին յաճախ կրկնած խօսքը, որ մէկ է հայ մշակոյթը, մէկ է հայ դպրոցը, մէկ է մեր նպատակը:

Փա՛ռք ու պատի՛ւ եւ վարձքը կատար մեր ուսուցիչներուն:

Share this Article
CATEGORIES