ԱԼՑԱՅՄԸՐԻ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵՆԷՆ ՏԱՌԱՊՈՂ ՄԱՐԴՈՑ ՈՒՂԵՂԻՆ ԿԱՐԳ ՄԸ ԲԱԺԻՆՆԵՐԸ ԿԸ ՍԿՍԻՆ ԿԾԿՈՒԻԼ ՀԻՒԱՆԴՈՒԹԵԱՆ ԱԽՏԱՆՇԱՆՆԵՐՈՒՆ ՅԱՅՏՆՈՒԵԼԷՆ ՏԱՍԸ ՏԱՐԻ ԱՌԱՋ…

Ապրիլի կէսերուն Միացեալ Նահանգներու մէջ կատարուած ուսումնասիրութիւն մը ցոյց տուած է, թէ ալցայմըրի հիւանդութենէն տառապող մարդոց ուղեղին կարգ մը բաժինները կը սկսին կծկուիլ հիւանդութեան ախտանշաններուն յայտնուելէն տասը տարի առաջ:

Թէեւ նշեալ ուսումնասիրութենէն ձեռք ձգուած արդիւնքները տակաւին իրենց սկզբնական հանգրուանին մէջ կը գտնուին, սակայն հետագային անոնց վերջնականացումով շատ հաւանաբար կարելի ըլլայ նախատեսել, թէ որո՛նք ամէնէն աւելի հակամէտ են ալցայմըրի յառաջացման վտանգին:

Ծանօթ է արդէն, որ ալցայմըրը ուղեղին ջիղերու բջիջներուն վնասող այնպիսի՛ հիւանդութիւն մըն է, որուն պատճառով մարդիկ կը կորսնցնեն իրենց յիշողութիւնը, ինչպէս նաեւ տարօրինակ փոփոխութիւններ կ՛ունենան իրենց վարուելակերպին մէջ: Ալցայմըրը հետզհետէ զարգանալով` ուղեղի մթագնում կը յառաջացնէ: Ցարդ մասնագէտներ կրցած են միայն հիւանդութեան ախտանշանները որոշ տարողութեամբ ու ժամանակաւոր կերպով մեղմացնող միջոցներ գտնել, սակայն անոր դարմանումը գտնելու կապակցաբար տարուած ջանքերը տակաւին կը մնան ապարդիւն:

Վիճակագրական տուեալներուն համաձայն, Միացեալ Նահանգներու մէջ մօտաւորապէս հինգ միլիոն հոգի կը տառապի ալցայմըրէ, ինչպէս նաեւ միլիոնաւոր այլ պարագաներ` աշխարհի տարածքին տարբեր երկիրներու մէջ:

ԿԱՐԵՒՈՐ ԱԶԴԱՆՇԱՆ

Նորագոյն ուսումնասիրութեան մէջ մասնագէտները նկատի ունեցած են վաթսունվեց հոգի, որոնք սկիզբը առողջ եղած են եւ ալցայմըրի հետ առնչուած որեւէ ախնաշան չէ յայտնուած անոնց մօտ: Մասնագէտները նշեալ մարդիկը բաժնած են երկու խումբի. առաջին խումբին առողջական վիճակին հետեւած են տասնմէկ տարի, իսկ երկրորդ խումբին` ութ տարի:

Նշեալ մարդոց ուղեղը կանոնաւոր յաճախականութեամբ նկարահանուած է մագնիսական հնչեղութեամբ բանող սարքերու միջոցով:

Նկարահանման ընթացքին մասնագէտները հետեւած են գլխաւորաբար ուղեղին ա՛յն բաժիններուն, որոնք ամէնէն աւելի կ՛ազդուին ալցայմըրի հիւանդութենէն, ինչպէս, օրինակ, յիշողութեան ու լեզուի հետ առնչուած բաժիններուն:

Ժամանակի ընթացքին առաջին խումբէն ութ հոգիի եւ երկրորդ խումբէն եօթը հոգիի մօտ յայտնուած է ալցայմըրի հիւանդութիւնը:

Երբ մասնագէտները վերանայած են տարիներու ընթացքին նկարահանման սարքերուն միջոցով նշեալ մարդոց ուղեղին տարբեր բաժիններուն մասին ձեռք ձգուած տեղեկութիւններուն, նկատած են, թէ անոնց ուղեղին կարգ մը բաժինները կծկուելու որոշ նախանշաններ ցոյց տուած են, որոնք հետզհետէ աւելի զարգացած են: Միւս կողմէ, սակայն, առողջ մնացող մարդոց ուղեղին մէջ նման փոփոխութիւն չէ նկատուած:

Մասնագէտները ըսած են, թէ ուղեղին տարբեր բաժիններուն կծկուիլը պէտք չէ աննկատ անցնի մասնագէտներուն ուշադրութենէն` նկատի ունենալով, որ ուղեղին մէջ յառաջացած նման փոփոխութիւններ կրնան իբրեւ ազդանշան ծառայել տարիներ ետք յառաջանալիք ալցայմըրի ախտանշաններուն: Այսուհանդերձ, մասնագէտները կարեւոր գտած են նշեալ ախտանշաններուն յայտնուելէն բաւական առաջ որոշ ազդանշաններով կողմնորոշուիլը` նկատի ունենալով, թէ որքան կանուխ սկսին անոնք անհրաժեշտ ցուցմունքներն ու ուղեղին մթագնումը կանխարգիլող որոշ դեղամիջոցներու գործածութիւնը յանձնարարել նշեալ մարդոց, այնքան աւելի կարելի կ՛ըլլայ մեղմացնել հետագային յայտնուելիք ախտանշաններուն տարողութիւնը եւ, այդպիսով, կարելի կ՛ըլլայ դանդաղեցնել հիւանդութեան զարգացման ընթացքը:

Պատրաստեց՝ ՍԻՐՈՒՆ ՅՈՎՍԷՓԵԱՆ

Share this Article
CATEGORIES