Tag: Անասնագիտական

ԱՆԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ. ԿԱՐԳ ՄԸ ՄԱՆՐԷՆԵՐ ԿՐՆԱՆ ՈՂՋ ՄՆԱԼ ԵՐԿՐԱԳՈՒՆԴԻՆ ՁԳՈՂԱԿԱՆ ՈՒԺԷՆ ՉՈՐՍ ՀԱՐԻՒՐ ՀԱԶԱՐ ԱՆԳԱՄ ԱՒԵԼԻ ԵՂՈՂ ՁԳՈՂԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹԵԱՆ ՏԱԿ…

ԱՆԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ. ԿԱՐԳ ՄԸ ՄԱՆՐԷՆԵՐ ԿՐՆԱՆ ՈՂՋ ՄՆԱԼ ԵՐԿՐԱԳՈՒՆԴԻՆ ՁԳՈՂԱԿԱՆ ՈՒԺԷՆ ՉՈՐՍ ՀԱՐԻՒՐ ՀԱԶԱՐ ԱՆԳԱՄ ԱՒԵԼԻ ԵՂՈՂ ՁԳՈՂԱԿԱՆ ՈՒԺԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹԵԱՆ ՏԱԿ…

May 17, 2011

Ապրիլի վերջաւորութեան Ճափոնի մէջ կատարուած նորագոյն ուսումնասիրութիւններէն մէկը ցոյց տուած է, թէ կարգ մը տեսակի մանրէներ կրնան ողջ մնալ երկրագունդին ձգողական ուժէն մօտաւորապէս չորս հարիւր հազար անգամ աւելի եղող ձգողական ... Շարն.

ԵՐԿԱՐ ԹԱԹՈՎ ԾՂՐԻԹՆԵՐԸ ԿԸ ՊԱՏԿԱՆԻՆ ՀՆԱԳՈՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒՆ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՑԱԾ ՃԻՒԱՂԻ ԱՉՔԵՐՈՎ ԾՂՐԻԹՆԵՐՈՒ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ

ԵՐԿԱՐ ԹԱԹՈՎ ԾՂՐԻԹՆԵՐԸ ԿԸ ՊԱՏԿԱՆԻՆ ՀՆԱԳՈՅՆ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒՆ ԳՈՅՈՒԹԻՒՆ ՈՒՆԵՑԱԾ ՃԻՒԱՂԻ ԱՉՔԵՐՈՎ ԾՂՐԻԹՆԵՐՈՒ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ

May 4, 2011

Վերջերս թայլանտցի խումբ մը  մասնագէտներ հարաւարեւելեան Ասիոյ մէջ յայտնաբերած են երկար թաթով ծղրիթներ, որոնց աչքերը համեմատաբար շատ աւելի մեծ եղած են իրենց մարմինէն, ինչպէս նաեւ տարօրինակ տեսք ունեցած են: Նշեալ ... Շարն.

ՀԱՒԱԽԽՈՒՆՋՆԵՐՈՒՆ ՀԱՆՔԱՆԻՒԹԻ ՏԵՍԱԿՈՎ ՄԸ ԿԱԶՄՈՒԱԾ ԺԱՅՌԷ ԲԻՒՐԵՂՆԵՐՈՒ ՏԵՍՔ ՈՒՆԵՑՈՂ «ԱՉՔԵՐԸ» Ո՛Չ ՄԻԱՅՆ ԿՐՆԱՆ ԶԱՆԱԶԱՆԵԼ ԼՈՅՍԸ, ԱՅԼ ՆԱԵՒ` ՏԱՐԲԵՐ ԻՐԵՐՈՒ ՁԵՒԵՐԸ

ՀԱՒԱԽԽՈՒՆՋՆԵՐՈՒՆ ՀԱՆՔԱՆԻՒԹԻ ՏԵՍԱԿՈՎ ՄԸ ԿԱԶՄՈՒԱԾ ԺԱՅՌԷ ԲԻՒՐԵՂՆԵՐՈՒ ՏԵՍՔ ՈՒՆԵՑՈՂ «ԱՉՔԵՐԸ» Ո՛Չ ՄԻԱՅՆ ԿՐՆԱՆ ԶԱՆԱԶԱՆԵԼ ԼՈՅՍԸ, ԱՅԼ ՆԱԵՒ` ՏԱՐԲԵՐ ԻՐԵՐՈՒ ՁԵՒԵՐԸ

May 4, 2011

Ապրիլի կէսերուն ամերիկացի խումբ մը մասնագէտներ գտած են, թէ թուլամորթներու ընտանիքին պատկանող հաւախխունջները իրենց խեփորներուն արտաքին բաժինին վրայ կը կրեն հարիւրաւոր փոքր հատիկներու նմանող կարծր կերտուածքներ, որոնք կը կազմեն անոնց ... Շարն.

ՊԻԾԱԿՆԵՐԸ ԿԸ ԲՌՆԵՆ ԻՐԵՆՑ ՈՒՏԵԼԻՔԻՆ ՇՈՒՐՋ ՀԱՒԱՔՈՒԱԾ ՄՐՋԻՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ՓՈԽԱՆԱԿ ՍՊԱՆՆԵԼՈՒ ԶԱՆՈՆՔ ԿԸ ՆԵՏԵՆ ՈՒՏԵԼԻՔԷՆ ՀԵՌՈՒ

ՊԻԾԱԿՆԵՐԸ ԿԸ ԲՌՆԵՆ ԻՐԵՆՑ ՈՒՏԵԼԻՔԻՆ ՇՈՒՐՋ ՀԱՒԱՔՈՒԱԾ ՄՐՋԻՒՆՆԵՐԸ ԵՒ ՓՈԽԱՆԱԿ ՍՊԱՆՆԵԼՈՒ ԶԱՆՈՆՔ ԿԸ ՆԵՏԵՆ ՈՒՏԵԼԻՔԷՆ ՀԵՌՈՒ

May 4, 2011

Ապրիլի սկիզբը նորզելանտացի խումբ մը մասնագէտներու կողմէ կատարուած ուսումնասիրութիւն մը ցոյց տուած է, թէ պիծակները կը բռնեն բնասպիտով հարուստ սննդեղէններուն շուրջ հաւաքուած մրջիւնները եւ, որոշ տեղ մը թռչելէ ետք, զանոնք ... Շարն.

ՊԱՆԱՆԻՆ ԿԵՂԵՒԸ ԿՐՆԱՅ ՋՈՒՐԵՐԷՆ ԶՏԵԼ ԱՆՈՆՑ ԽԱՌՆՈՒԱԾ ԾԱՆՐ ՈՒ ԹՈՒՆԱՒՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐ

ՊԱՆԱՆԻՆ ԿԵՂԵՒԸ ԿՐՆԱՅ ՋՈՒՐԵՐԷՆ ԶՏԵԼ ԱՆՈՆՑ ԽԱՌՆՈՒԱԾ ԾԱՆՐ ՈՒ ԹՈՒՆԱՒՈՐ ՄԵՏԱՂՆԵՐ

March 22, 2011

Մարտի սկիզբը պրազիլցի խումբ մը մասնագէտներու կողմէ կատարուած ուսումնասիրութիւն մը ցոյց տուած է, թէ պանանին կեղեւը կրնայ գետերու ու ծովերուն ջուրերէն զտել զանոնք ապականող ծանր ու թունաւոր մետաղները: Այսուհանդերձ, երկրագործութեան ... Շարն.

ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ՈՎԿԻԱՆՈՍԻՆ ԳԵՏՆԱՌԻՒԾԻ ՆՄԱՆՈՂ ՈՒԹՆՈՏՆՆԵՐԸ

ԽԱՂԱՂԱԿԱՆ ՈՎԿԻԱՆՈՍԻՆ ԳԵՏՆԱՌԻՒԾԻ ՆՄԱՆՈՂ ՈՒԹՆՈՏՆՆԵՐԸ

March 22, 2011

Վերջերս ամերիկացի ու եւրոպացի խումբ մը մասնագէտներու կողմէ Խաղաղական ովկիանոսին հսկայ ութնոտններուն վրայ կատարուած ուսումնասիրութիւն մը ցոյց տուած է, թէ այս վերջինները իրենց չափով աւելի մեծ ու աւելի երկարակեաց եղած ... Շարն.

ԱՏԼԱՆՏԵԱՆ ՈՎԿԻԱՆՈՍԻՆ ՅԱՏԱԿԸ ՅԱՅՏՆՈՒԱԾ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ՏԵՍՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ…

ԱՏԼԱՆՏԵԱՆ ՈՎԿԻԱՆՈՍԻՆ ՅԱՏԱԿԸ ՅԱՅՏՆՈՒԱԾ ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ՏԵՍՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿԻ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԸ…

March 22, 2011

2010-ի կէսերուն խումբ մը ովկիանոսագէտներ ու ծովային անասնագէտներ Ատլանտեան ովկիանոսին մէջ իրենց կատարած հետազօտութեան մը ընթացքին գտած են տարօրինակ տեսք ունեցող նոր տեսակի ծովային անասուններ: Մասնագէտները նշեալ անասունները յայտնաբերած են ... Շարն.