Tag: Համբիկ Պիլալեան

ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ. ՄԵՆԱԿԵԱՑ ԴԱՐԲԻՆԸ

March 9, 2011

«Պարտուած է այն ժողովուրդը, որ շուտ է յոգնում»:                                                                                                                                                        ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ Փաղաքշանքի եւ հրճուանքով լեցուն արտայայտութիւններ անպակաս են յաճախ` տօնական նման պատեհութիւններու ընթացքին: Դասականացած մօտեցումներու եւ ըմբռնումներու հեղեղ մը ... Շարն.