Tag: ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ

ԽԵԼԱՑԻ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐ (Բ. ՄԱՍ)

ԽԵԼԱՑԻ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐ (Բ. ՄԱՍ)

March 19, 2011

Գործիքներու գործածութիւն, բոյսերով բժշկութիւն, գիտելիքներու փոխանցում... Միայն մարդ արարածը չէ, որ գիտէ իր կեանքը դիւրացնել: Մուրճ, ինքնաշարժ, հրթիռ... մարդ արարածը գիւտերու մարզին մէջ շատ յառաջացած է: Այս ձեւով, երկար ժամանակ ... Շարն.

ՏԱՐՕՐԻՆԱԿ ՄՐՑԱՆԻՇ

March 4, 2011

Աւստրիացի Եոհան Հըրլինկըրի տակաւին  կը պատկանի ձեռքերու վրայ քալելու մրցանիշը: 1900 թուականին ան փոխադրութեան այս միջոցը գործածած է Վիեննայէն Փարիզ երթալու համար, կտրելով 1400 քմ: Պատրաստեց՝ ՇՈՂԻԿ ՏԷՐ ՂՈՒԿԱՍԵԱՆ Շարն.