Tag: Ուսուցչած Տօն

ՅԱՐԳԱՆՔ` ՈՒՍՈՒՑԻՉ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ՆՈՒԻՐԵԱԼ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ

ՅԱՐԳԱՆՔ` ՈՒՍՈՒՑԻՉ ՊԱՏՐԱՍՏԱԾ ՆՈՒԻՐԵԱԼ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒՆ

March 9, 2011

       Սեւան Դանիէլեան-Մկրեան Մեծ ես դուն իմ ուսուցիչ, Չկայ մէկը քեզ նման. Մտքի, հոգիի դուն դարբնիչ, Քեզ սէր, յարգանք անսահման: Դուն միշտ մեծ ես, դուն անհաս, Խօսքիդ ծարաւ ... Շարն.

ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ. ՄԱՐՏ ԻՆՆԻ ԽՈՀԵՐ

March 9, 2011

Ուսուցիչներու տօնին առիթով, սովորական երեւոյթ է լսել եւ կարդալ գովեստներ եւ ներկայ ըլլալ մեծարանքի դրսեւորումներու` ուղղուած հայ կրթական մշակներու հասցէին: Իսկապէս գնահատանքի արժանի են այն բոլոր մարդիկը, որոնք իրենց երախտագիտութիւնը ... Շարն.

ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՅԻՆ ԵՒ ՎԱՂՈՒԱՆ ՏՕՆԸ

ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՅԻՆ ԵՒ ՎԱՂՈՒԱՆ ՏՕՆԸ

March 9, 2011

Համայն մարդկութեան եւ հայ ժողովուրդի տօնացոյցին վրայ իր արդար տեղը գրաւած ընթացիկ թուական մը չէ, որ կը նշենք այսօր: Ժողովուրդներու պատմութեան մէջ նոր էջ բացած իւրաքանչիւր տօն ունի իր իւրայատուկ ... Շարն.

ՄԵՐ ՎԱՐԺԱՊԵՏՆԵՐԸ ՅԱԿՈԲ ՕՇԱԿԱՆ

March 9, 2011

Ամէն հինգշաբթի, դասսկիզբը ծանուցող զանգակէն հինգ վայրկեան առաջ անպատրաստները կ՛աճապարէին ապաստանիլ դասարանի հեռաւոր ու աննշմարելի անկիւնները, մինչ ուրիշներ, գրածնին կարդալու մարմաջով, կը գրաւէին անոնց լքած դիրքերը, աղմկելով, կռուելով, իրար հրելով: ... Շարն.

Լ. ՇԱՆԹ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺ

March 9, 2011

Շանթ որքան գիտուն մանկավարժ, նոյնքան արուեստագէտ ուսուցիչ մըն էր: Տեսութիւնները կենդանի գործի վերածող բազմաշնորհ վարպետ մը, որուն համար իւրաքանչիւր դաս ստեղծագործութիւն մըն է եւ ստեղծագործական բարձրագոյն վայելք: Արձանագործը մարմարի կոշտ ... Շարն.

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ

March 9, 2011

  ԴԱՍՏԻԱՐԱԿ  Դաստիարակն է:- Կը խօսի ծանր, յըստակ. Ձայնն աստղերէն, լոյսին կու գայ, Բառը կ՛ելլէ, թըռիչներուն վրայ հուր կայ. Զայն կ՛արձակեն իրենց բոյնէն գիրքն ու կեանք: Թոք կը սպառէ, միտք ... Շարն.

ՈՒՍՈՒՑԻՉԻ ՏՕՆԻՆ ԱՌԻԹՈՎ ՓԱՌԱԲԱՆԱՆՔԷՆ ԱՆԴԻՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆ ՊԷՏՔ Է

March 9, 2011

Լիբանանի տարածքին այսօր կը նշուի Ուսուցիչներու տօնը: Իսկ մեր պարագային ու բնականաբար, այս տօնը կը կայանայ ու կը վերածուի Հայ ուսուցիչի տօնի: Հայ ըսելով, անշուշտ, պիտի հասկնանք մեր վարժարաններուն մէջ ... Շարն.

ՊԱՐՈՆԸ … ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ (ՁՕՆ` ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻՆ)

ՊԱՐՈՆԸ … ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉԸ (ՁՕՆ` ՊՕՂՈՍ ՍՆԱՊԵԱՆԻՆ)

March 9, 2011

Մէկ շունչով կարդացի նոր հրատարակած գիրքդ, Պարո'ն: Գիշեր մը ամբողջ արթուն պահեց զիս: Տառ առ տառ կը բաբախէիր հոն: Տարբեր տարիներու ուսանողներուդ քու մասիդ գրածները  ուսուցիչը վերակենդանացուցին անգամ մը եւս, ... Շարն.

ԽՈՐՀՐԴԱԾՈՒԹԻՒՆՆԵՐ` ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐՈՒ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ. ՄԵՆԱԿԵԱՑ ԴԱՐԲԻՆԸ

March 9, 2011

«Պարտուած է այն ժողովուրդը, որ շուտ է յոգնում»:                                                                                                                                                        ԳԱՐԵԳԻՆ ՆԺԴԵՀ Փաղաքշանքի եւ հրճուանքով լեցուն արտայայտութիւններ անպակաս են յաճախ` տօնական նման պատեհութիւններու ընթացքին: Դասականացած մօտեցումներու եւ ըմբռնումներու հեղեղ մը ... Շարն.