Tag: Ս. Կիրակոսեան

ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՅԻՆ ԵՒ ՎԱՂՈՒԱՆ ՏՕՆԸ

ՄԵՐ ՆԵՐԿԱՅԻՆ ԵՒ ՎԱՂՈՒԱՆ ՏՕՆԸ

March 9, 2011

Համայն մարդկութեան եւ հայ ժողովուրդի տօնացոյցին վրայ իր արդար տեղը գրաւած ընթացիկ թուական մը չէ, որ կը նշենք այսօր: Ժողովուրդներու պատմութեան մէջ նոր էջ բացած իւրաքանչիւր տօն ունի իր իւրայատուկ ... Շարն.