50 Տարի Առաջ (3 Յունուար 1963)

1963-Ին Պէյրութի Համար Պիտի
Ծախսուի 90 Միլիոն Լ. Ոսկի

Բազմաթիւ Կարեւոր Ծրագիրներ
Պիտի Իրագործուին Այս Դրամով

Պէյրութի քաղաքապետական յանձնախումբի նախագահ Ամին Պէյհում յայտարարեց, թէ շաբաթ, դեկտեմբեր 20-ին գումարած իր ժողովի ընթացքին, յանձնախումբը աւարտած է ուսումնասիրութիւնը 1963-ի քաղաքապետական պիւտճէին, որ կը բարձրանայ 49.300.000 լ. ոսկիի: Այս գումարին մէջ 32.500.000 լ. ոսկի մաս կը կազմէ սովորական պիւտճէին, իսկ 16.800.000 լ. ոսկի պիտի յատկացուի մայրաքաղաքի մեծ ծրագիրներուն իրագործման: Այս գումարին վրայ պէտք է աւելցնել 1962-էն մնացած 40.500.000 լ. ոսկի: Ուստի, քաղաքապետութիւնը 1963-ին պիտի ունենայ 90 միլիոն լ. ոսկի:

Պիւտճէի առաջին մասին մէջ նախատեսուած են հետեւեալ վարկերը.

1) Երկու միլիոն լ. ոսկի սովորական սեփականազրկումներու ծախսերուն համար: Քաղաքապետութիւնը մասնաւորաբար կ՛ուզէ ծուռ փողոցները շտկել:
2) 1.200.000 լ. ոսկի` փողոցներու արդիական լուսաւորման համար:
3) 800.000 լ. ոսկի` փողոցներու կուպրապատման համար:
4) Մէկ միլիոն լ. ոսկի փողոցներու մաքրութեան համար:
5) 400.00 լ. ոսկի Քարանթինայի, Պուրճ Ապի Հայտարի, Յիսուսեան հայրերու փողոցին, Ռըմէյլի եւ Սանաայի մէջ հանրային պարտէզներու շինութեան եւ Պէյրութի անտառի մէկ մասին յարդարման համար:
6) Կէս միլիոն լ. ոսկի նոր մայթերու, փողոցներու եւ կոյուղիներու շինութեան համար:
7) 100.000 լ. ոսկի կարգ մը հնութիւններու վերանորոգման համար:
8) 350.000 լ. ոսկի` քաղաքապետութեան վարչական եւ թեքնիք սպասարկութիւններու վերակազմութեան համար:

Պիւտճէի երկրորդ մասին մէջ, քուէյթեան փոխատուութենէն առնուած 16.800.000 լ. ոսկի կը նախատեսուի հետեւեալ աշխատանքներուն համար.

1) Երկու միլիոն լ. ոսկի կոյուղիներու, ստորերկրեայ անցքերու, ինքնաշարժներու կայաններու, նաւահանգիստը ելեկտրական գրասենեակին կապող կամուրջին, նոր քաղաքապետարանի մը շինութեան, Սուրիոյ եւ Լիբանանի նախկին դրամատունը Մինէթ էլ Հոսնի կապող կամուրջին ուսումնասիրութեան ծախսերուն համար:

Առեւտրական գօտին.- Պըշարա Խուրի փողոցը պիտի կապուի Թապարիսի եւ Քանթարիի: Այս գօտիին համար պիտի ծախսուի 9.800.000 լ. ոսկի:

2) Արդարութեան պալատի եւ Ֆրըն Շըպպէքի միացման ճամբուն համար պիտի ծախսուի 1.500.000 լ. ոսկի:

3) Հանրային պարտէզը պիտի միացուի ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի պալատին: Այս ճամբուն համար պիտի ծախսուի 2.000.000 լ. ոսկի:

4) «Գոսթըպէլ»-ի առջեւէն, քորնիշը պիտի չփակուի եւ պիտի ծախսուի 1.500.000 լ. ոսկի:

Այս գումարներուն վրայ պէտք է աւելցնել նաեւ 1962-ի պիւտճէին մէջ նախատեսուած գումարները, որոնք փոխադրուած են 1963-ի պիւտճէին մէջ: Այս գումարները կը բարձրանան 40-ուկէս միլիոն լ. ոսկիի եւ պիտի յատկացուին կենսական ծրագիրներու, ինչպէս Պըշարա Խուրի պողոտային աւարտումը, մայրաքաղաքի Արեւելեան մուտքը, արդիական սպանդանոցներու շինութիւնը: Հետեւաբար, այս տարի պիտի ծախսուի 89.800.000 լ. ոսկի:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )