Category: «Ազդակ»ի ֆոնտ

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 29, 2014

 Քաջալերելով «Ազդակ»-ի աշխատանքները` Տոքթ. Թորոս Եթերեան (Պոսթըն) 100 $ Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 27, 2014

Անտրէ Նահապետեանի ընդ Ցոլեր Գուճանեանի ամուսնութեան ուրախ առիթով` Տէր եւ տիկին Քաջայր եւ Սոնիկ Գուճանեան 200$   Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 22, 2014

Յովհաննէս Սեդրակ Գալայճեանի մահուան առիթով` Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Սիլվա Գարավարդանեան  50,000 լ.ո. Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 20, 2014

Բենօ Թոնդեանի մահուան առիթով` Մելքոն Յակոբեան 100,000 լ.ո. Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 20, 2014

Բենօ Թոնդեանի մահուան առիթով` Մելքոն Յակոբեան 100,000 լ.ո. Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 19, 2014

Բենօ Թոնդեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի` Մեթր Ժաք Չուխատարեան 100$ Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 18, 2014

Բենօ Թոնդեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի` Տէր եւ տիկին Նազօ Պարսումեան 100,000 լ.ո. Տէր եւ տիկին Յակոբ Եափուճեան 100,000 լ.ո. Տէր եւ տիկին Աբօ եւ Սիլվա Մոսիկեան 50$ Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 13, 2014

Արփինէ Ղազարեանի մահուան քառասունքին առիթով եւ Զարմիկ Տեմիրճեանի մահուան առիթով` Մարի եւ Արմինէ Մոնոֆարեան 30,000 լ.ո. Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 9, 2014

Արմենակ Օննիկեանի (մահացած` Աթէնք) եւ Զարմիկ Տեմիրճեանի մահուանց առիթով Տիար Անդրանիկ Մսըրլեան 100,000 լ.ո. Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 8, 2014

Զարմիկ Տեմիրճեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի` Տէր եւ տիկին Սուրէն Սարգիսեան 100$ Արմենակ Օննիկեանի (մահացած Աթէնք) եւ Զարմիկ Տեմիրճեանի մահուանց առիթով Սագօ Արմէնեան 100,000 լ.ո. Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտ

December 6, 2014

Զարմիկ Տեմիրճեանի մահուան առիթով` Տէր եւ տիկին Աբրահամ Աբրահամեան 100,000 լ.ո. Ֆուճուրեան ընտանիք 100,000 լ.ո. Տէր եւ տիկին Աւետիս Գերպապեան 50,000 լ.ո. Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտ

December 5, 2014

Քաջալերելով «Ազդակ»-ի աշխատանքները` Տէր եւ տիկին Րաֆֆի եւ Սեւան Պաղճեան 300$ Զարմիկ Տեմիրճեանի մահուան առիթով` Մեթր Ժաք Չուխատարեան 100,000 լ.ո. Երուանդ Փամպուքեան 50,000 լ.ո. Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

December 4, 2014

Զարմիկ Տեմիրճեանի մահուան առիթով` Տէր եւ տիկին Մարտիկ Պօղոսեան  100.000 լ.ո. Տէր եւ տիկին Նազօ Պարսումեան 100.000 լ.ո. Յակոբ եւ Սոնիա Ենիգոմշեան եւ ընտանիք 100$ Ցոլակ Թիւթէլեան 100.000 լ. ո. Շարն.

Պետիկ Հերկելեանի Յիշատակին

Պետիկ Հերկելեանի Յիշատակին

December 4, 2014

Խաչքարը հայ կոթողային արուեստի ամէնէն բարձրորակ, ամէնէն ինքնատիպ ու ամէնէն տարածուած տեսակը կը նկատուի:  Խորհրդային տարիներուն թէեւ պարբերաբար խաչքարեր կը կերտուէին, սակայն պետութեան կողմէ չէր քաջալերուած ատիկա ու կը մնայ ... Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտ

December 2, 2014

Գնահատելով մայեսթրօ Սեպուհ Աբգարեանի յիշատակին նուիրուած ձեռնարկը` Ազգային մը` 500$   Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

November 29, 2014

Յովան Թաշճեանի յիշատակին` Տէր եւ տիկին տոքթ. Գասպար Թաշճեան 200$ Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

November 26, 2014

Րաֆֆի Պալէօզեանի ընդ Ռուպինա Եագուպեանի ամուսնութեան ուրախ առիթով` Տիկին Թագուհի Սեմերճեան 100$ Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

November 14, 2014

Արփինէ Ղազարեանի մահուան առիթով` Սեդա եւ Շահէ Չաղլասեան 100 ամ. տոլար Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

November 13, 2014

Արսէն Չաղլասեանի յիշատակին` Սեդա եւ Շահէ Չաղլասեան 1000 ամ. Տոլար Շարն.

«Ազդակ»-ի Ֆոնտին

November 12, 2014

Մարի Մոմճեանի մահուան առիթով փոխան ծաղկեպսակի` Կարապետ Զէյթունեան 50,000 լ. ո. Սուրէն Խանամիրեանի մահուան առիթով` Տէր եւ տիկին Յակոբ եւ Սիլվա Գարավարդանեան 50,000 լ. ո. Շարն.