Օրը Օրին. Արաբական Ողբերգութիւն

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ

Գարո՞ւն: Ի՜նչ վարդագոյն երազներ հիւսուեցան: Արաբական երկիրներէն ամէնէն հզօրը պիտի դառնար ժողովրդավար հանրապետութիւն, ուր պիտի յարգուէին մարդկային իրաւունքները, խղճի ու խօսքի ազատութիւնները, ուր աղքատութեան դէմ համընդհանուր պայքարի միջավայր պիտի ստեղծուէր եւ ուր արդարութիւն պիտի տիրէր:

Իրաքը դժուարութեամբ կը փորձէ ոտքի կանգնիլ. քայլ մը առաջ կը նետէ` երկու քայլ ետ նետուելու վտանգ դիմագրաւելով, ամէ՛ն օր: Միջհամայնքային լարուածութիւնը չի մեղմանար:

Լիպիան կը մնայ խղճալի, անդիմագիծ, անորոշ ճակատագիրի մատնուած:

Սուրիան անգթօրէն կը յօշոտուի ամէն օր:

Լիբանանը ամէն վայրկեան պէտք է զգաստ մնայ, որ պահպանէ իր ներքին կայունութիւնը, յաղթահարէ դաւադիր, արիւնալի ամէն միջամտութիւն:

Գարո՞ւն, թէ՞ ողբերգական տարեգրութեան նոր սկիզբ: Եգիպտացին, իբրեւ արաբական աշխարհի մտաւոր եւ քաղաքական յառաջապահ, պիտի չկարենա՞յ իր մէջ գտնել այս անհեթեթ արիւնահոսութիւնը դադրեցնելու ուժը, կամքը, վճռականութիւնը. պիտի չկարենա՞յ հանդուրժողութեան, փոխադարձ յարգանքի, հայրենասիրութեան ճամբով համերաշխութիւն ստեղծել իր սահմաններուն մէջ. պիտի չկարենա՞յ ինքզինք ազատագրել արտաքին միջամտութիւններէ, որոնք որքա՛ն ալ փայլուն զարդարանքով ներկայանան, կը մնան այլ հաշիւներու ծառայող մեքենայութիւններ:

Ցաւով ու ընդվզումով կը հետեւինք Եգիպտոսի եւ ընդհանրապէս արաբական աշխարհի գալարումներուն: Կը յուսանք ու կը սպասենք, որ «Արաբական գարնան» բզքտուած երազները վերականգնելու մարտահրաւէրը ստանձնեն այնպիսի քաղաքական գործիչներ, որոնք պիտի կարենան պատնէշել իրենց սահմանները ամէն տեսակի արտաքին միջամտութեան դիմաց, եւ միայն ու միայն իրենց ուժերուն վրայ վստահելով` քալեն եղբայրասպան ողբերգութիւններուն վերջ տուող արահետներով:

«Ասպարէզ»

 

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )