ՆԵՐԼԻԲԱՆԱՆԵԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹԻՒՆ` ԱՐՏԱՔԻՆ ԲՌՆԿՈՒՄՆԵՐՈՒ ՄԷՋ

Երկար ոդիսական մը ապրելէ ետք, ի վերջոյ ծնունդ առաւ հինգ ամիս առաջ նշանակեալ վարչապետին գլխաւորած կառավարութիւնը: Լիբանանեան քաղաքական եւ լրագրական բեմերուն վրայ կատարուած յայտարարութիւններն ու հրապարակուած մեկնաբանական լրատուութիւնները մեծ մասամբ այն տպաւորութիւնը կը ձգէին, որ հանգոյցները առաւելաբար ներլիբանանեան կողմերու միջեւ գոյութիւն ունեցող տարակարծութիւններու վրայ կազմուած էին: Աւելի խորքային դիտարկումները կ՛ուզէին ընդգծել, որ արտաքին թելադրանքներն ու ներշնչումները հիմնական արգելակիչ պատճառներն էին ներլիբանանեան թնճուկներու գոյացման եւ գործադիր իշխանութեան անդամալուծման:

Լուրջ մարտահրաւէրներ դիմագրաւելու սեմին կը գտնուի նոր նշանակուած կառավարութիւնը: Մարտահրաւէրները թէ՛ արտաքին են եւ թէ՛ ներքին բնականաբար: Շրջանային եւ միջազգային մակարդակներու վրայ համեմատաբար հանգիստ ու բնականոն պայմաններու մէջ չէ, որ կառավարութիւնը պիտի սկսի իր աշխատանքներուն: Հարեւան տարածքներէն մինչեւ արաբական եւ ափրիկեան այլ երկիրներ եռեւեփումի եւ փոթորիկներու մէջ կը շարունակեն տուայտիլ պետութիւններն ու ժողովուրդները: Քաղաքական պահանջները, ընկերային իրավիճակներէ բխած պոռթկումները «յեղափոխական» ալիքներու տարածումով բռնկած են միջինարեւելեան շրջանը, որ անցումային անորոշ ժամանակահատուած մը բոլորելու իրավիճակը կը պարզէ: Մինչ, գերտէրութիւններու շահագրգռուածութիւնը, աշխարհաքաղաքական ծրագիրներ իրականացնելու յաւակնութեամբ հրապարակ եղող կեդրոններէ շրջանառութեան մէջ  դրուող երկիրներու սահմաններու վերագծուած տարբերակները, բաժանումները, տարածքներու ընդլայնումները` անորոշ հարցականներ ստեղծած են շրջանի հասարակութիւններուն համար:

Շրջանը «ժողովրդավարացնել»ու կարգախօսով ճամբայ ելած գերպետական ծրագիրներու իրականացման արդիւնքները դժուար կանխատեսելի են: Արձանագրուածը այն է, սակայն, որ ցնցումներով կայացած ու կայացող իշխանափոխութիւնները անպայման կացութիւններու սրբագրութեան կամ բարեփոխումի նախադրեալները համոզիչ չեն դարձներ: Յստակ է, որ նման վարքագիծ տակաւին ճամբայ ունի կտրելիք մեր անմիջական շրջապատին մէջ:

Միջազգային այս ալիքը իր ներկայ տարազով` չէ յայտնուած Լիբանանի մէջ: Այստեղ գերպետական շահերու համընկման կամ բախման պահերու տարբեր դրսեւորումներ եղած են շատ ու կ՛ըլլան տակաւին: Անոնք իրենց ազդեցութիւնը կ՛ունենան ներկայ կառավարութեան կազմութեան ձգձգման, ընդհանուր ոդիսականին, մեկնարկին եւ հետագայ գործունէութեան վրայ: Կառավարութեան կազմութեան դիմաց հնչած շնորհաւորանքները, շնորհաւորողներու ժամանակագրական կարգը, վերապահութիւնները կամ խիստ գնահատականները արդէն իսկ կը մատնեն նախքան գործի անցնիլը անոր նկատմամբ կիրարկելի գերքաղաքականացած մօտեցումները: Անոր յաջողութիւնն ու ձախողութիւնը բազմակողմանիօրէն շահարկելի նիւթեր են առնչակից արտաքին ուժերուն համար:

Ճիշդ այստեղ է, որ լիբանանեան քաղաքական դաշտը բաղկացնող ուժերն ու հասարակութիւնը ընդհանրապէս պարտին գիտակցիլ պահու ճակատագրորոշ բնութագիրին` արտաքին հրդեհներու թոհուբոհին մէջ ներլիբանանեան  ենթահողը համեմատաբար կայուն պահելու համար:

Քաղաքացին ի վերջոյ կայուն, անվտանգ, դէպի ընկերային-տնտեսական տանելի պայմաններ առաջնորդող քայլերու կը սպասէ այս բոլորին մէջ: Նոր վայրէջք մը անպայման կը հարուածէ արդէն իսկ ոչ նախանձելի վիճակի մէջ գտնուող լիբանանեան հասարակութեան բարոյահոգեբանական պատկերը: Պահն է աշխատելու եւ աշխատանքով յուսադրիչ պատուհաններ բանալու այս անգամ Լիբանանէն դէպի շրջան դիտելու եւ իրադրութիւններուն գնահատականներ տալու եւ մանաւանդ դասեր քաղելու համար: Քաղաքական, տնտեսական եւ ընկերային առումներով ներլիբանանեան կայունութիւնը աւելի քան անհրաժեշտ է: Իսկ այդ կայունութեան ստեղծման համար նորակազմ կառավարութիւնը ընելիք ունի:

Share this Article
CATEGORIES