Ակնարկ. «Կը Խնդրուի Չխաչաձեւել»

ՇԱՀԱՆԴՈՒԽՏ

Մամուլին մէջ յաճախ կը կարդանք կարճ ու համառօտ բանաձեւում մը, զոր օգտագործած ենք իբրեւ վերնագիր մեր այս ակնարկին:

Փա՜ռք Աստուծոյ, առատ են մեր ձեռնարկները զանազան թեմաներով` գեղարուեստական, քաղաքական, ընկերային, բարեսիրական, ուսումնական, եկեղեցական եւ թատերական: Իւրաքանչիւր կազմակերպիչ միութիւն, կրթական հաստատութիւն կամ անհատներ կը կազմակերպեն ձեռնարկ մը: Մամուլով կը ծանուցուի ձեռնարկին օրը, թուականը, վայրը եւ ժամը: Ծանուցումին կ՛ընկերանայ պատուական հրահանգ մը` «Կը խնդրուի չխաչաձեւել»: Յարգելի խնդրանք մը, որուն եթէ տասնամեակներ առաջ մեր գաղութին մէջ կարեւորութիւն կը տրուէր, այսօր սակայն ոչինչ արժէքի վերածուած խօսք մըն է:

Տակաւին ունինք պարկեշտ, ըսուած խօսքը արժեւորող հայեր, միութենական, վարչական կամ պատասխանատուներ, որոնք կը հաւատան իրենց ուղղած խնդրանքին բեղմնաւորման: Տեսնուածը այն է սակայն, որ բնաւ ականջ չէ տրուած այս խնդրանքին, հրապարակի վրայ կը հաշուենք նոյն օրը, նոյն ժամերուն տեղի ունեցող հանդիսութիւններ: Հրաւէրներ կը ստանան յարգելիներ, բայց անոնք կը մտածեն նոյն երեկոյին համար իրենց ստացած հրաւէրին մասին, ու կը շուարին, թէ ո՞ր մէկ ձեռնարկին ներկայ գտնուին: Մտածում, նոյնիսկ մտահոգութիւն պատճառող հրաւէրներ են ասոնք: Հրաւիրեալը «մաղէ կ՛անցընէ» իր մտածումը եւ հրաւէրներուն վրայ արձանագրուածը, կու տայ իր որոշումը. ենթական հետաքրքրող, իր սրտին խօսող հանդիսութեան երթալու որոշում կու տայ: Յաջորդ օր կը լսէ նկատողութիւններ: Հրաւէր ուղղած կազմակերպութեան պատասխանատու մը կը հարցաքննէ իր միութեան կազմակերպած հանդիսութեան բացակայած անձը.

– Ալօ՛, ինչո՞ւ մեր ձեռնարկին չեկաք, պարո՛ն:

– Շատ կը ներէք, զբաղումներ ունէինք:

Սուտ պատճառաբանութիւն, որովհետեւ եթէ արտայայտէ ճշմարտութիւնը, հեռաձայնողը պիտի վիրաւորուի՞: Ակամայ` «ճերմակ սուտ» մը կը գլտորուի, որուն հաւատալը դժուար կ՛ըլլայ անշուշտ:

Ընթերցողները գիտեն այս բնոյթի հարցերը, կը դժգոհին, երբ բարեկամներու հետ զրուցեն, մէկը միւսին կ՛ըսէ.

– Ինչո՞ւ մեր հանդէսին չեկաք…

– Որովհետեւ բազմաթիւ հրաւէրներ ունէի նոյն ժամերուն, ոչ մէկուն գացի, որպէսզի ոեւէ մէկը չնեղանայ: Հանգիստ ըրի տունը…

– Բայց մենք ծանուցում տուած էինք մամուլով, «Կը խնդրուի չխաչաձեւել», չէի՞ք տեսած, բարեկա՛մս:

– Այդպիսի ծանուցում յարգող չկայ, ամէն մէկը իր գիտցածը, իր որոշածը ճիշդ կը նկատէ: Հանդէս կազմակերպողները պէտք է նկատի առնեն հանդիսականներուն ճաշակը: Ո՞ր մէկ ձեռնարկին ներկայ ըլլանք: Կայ թատրոնը, երաժշտական երեկոն, սիրուած երգիչի մը երգահանդէսը, դպրոցական երգչախումբի երգահանդէսը: Ըսէք` ո՞ր մէկուն ներկայ ըլլանք: Բացակաները արդեօք բան մը կրնա՞ն հասկցնել հանդէս կազմակերպողներուն: Գաղութային խանդավառութիւնը լաւ է, բայց…

Կարծես մրցումի ելած են միութիւնները, կազմակերպութիւնները, նոյնիսկ անձեր, որոնք կ՛ուզեն օգտագործել իրենց բարեկամութիւնը, կը ստիպեն, որ դուրս գանք մեր համոզումներէն եւ հետեւինք իրենց թելադրածին: Անհատի իրաւունքի խախտում է, մարդկային իրաւունքը ո՞ւր մնաց:

Այս է ներկայի մեր ընկերային կեանքին պատկերը: Ուրախ ենք, որ ոգեւորութիւն կայ հակառակ առկայ տնտեսական դժուարութիւններուն եւ ապահովութեան բացակայութեան:

Ունինք անհրաժեշտ ձեռնարկներ, մասնաւորաբար` կրթական եւ գեղարուեստական: Ունինք մամուլ եւ ձայնասփիւռային թէ պատկերասփիւռային հաղորդումներ: Մեր ընկերային կեանքը շուկայիկ ըմբռնումի չի հանդուրժեր: Չափ ու սահման պէտք է լաւ գիտնանք, ձանձրոյթ չստեղծենք, կարեւորը անկարեւորէն զանազանելու իմաստութիւնը ունենանք:

Մեր ժողովուրդը ունի սրտի փափուկ վերաբերում` մեր նախաձեռնութիւններուն նկատմամբ: Առատաձեռն է մեր ժողովուրդը եւ կը հաւատայ կարիքաւորին «Ձեռք երկարելու» տրամադրութեան: Կայ նաեւ որակաւորը անորակէն տարբերելու գնահատականը: Ո՞վ ըսաւ, թէ ամէն կազմակերպուած հանդիսութիւն քաջալերանքի պէտք ունի: Խոցելիներն ալ կան, որոնց մասին պէտք է արտայայտուիլ հրապարակաւ: Խօսքի, մտքի ազատութիւնը այլ ճշմարտութիւն է, իսկ ամէն հասարակ տեղիք երեւոյթները հանրութեան հրամցնելն ալ դաստիարակութիւնը քանդող, փճացնող յանդգնութիւն:

Պէտք է ականջ տալ խաչաձեւումներէ հեռու մնալու առաջարկներ կատարող նախաձեռնութիւններու, որոնք մեզի կ՛ուղղուին բծախնդիր եւ օրինաւոր աշխատանք կատարող մեր կազմակերպութիւններէն:

Մասնաւորաբար ապահովութեան բացակայութեան, քաղաքական անիշխանութեան այս օրերուն հարկ է ըլլալ քիչ մը խոհեմ, իմաստուն:

Share this Article
CATEGORIES

COMMENTS

Wordpress (0)
Disqus ( )