«ԱԶԴԱԿ»Ի ՄԱՄԼՈՅ 58-ՐԴ ԼՍԱՐԱՆ. ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻ ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻՆ ՄԱՍԻՆ ԶԵԿՈՒՑԵՑ ՀԱՅԿ ԴԵՄՈՅԵԱՆ

Ձեռնարկին ներկաները

Կազմակերպութեամբ «Ազդակ»ի խմբագրութեան, երէկ` չորեքշաբթի, 13 յուլիս 2011-ին, երեկոյեան ժամը 7:00-ին, «Ազդակ»ի «Փիւնիկ» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ մամլոյ 58-րդ լսարանը, որուն նիւթն էր «Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի ձեռնարկներու կազմակերպման համահայկական ռազմավարութիւնն ու հայեցակարգային մօտեցումները»: Զեկուցաբերն էր Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի տնօրէն եւ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկները համակարգող պետական յանձնախումբի քարտուղար դոկտ. Հայկ Դեմոյեան:

Լսարանին բացման խօսքը արտասանեց Անուշ Թրուանց, որ ըսաւ, թէ Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակի պետական յանձնախումբը յառաջիկայ տարիներուն ծրագրած է այցելել մեծագոյն հայկական գաղութները` նախապատրաստական աշխատանքներ կատարելու, տեղական կառոյցներ ձեւաւորելու եւ կամ արդէն գործող կառոյցներուն հետ համագործակցութեան նոր ուղիներ ճշդելու համար:

Անուշ Թրուանց

Ներկայացնելով Դեմոյեանի կենսագրութիւնը` Թրուանց  նշեց, որ ան բազմաթիւ ուսումնասիրութիւններու կողքին հեղինակ է «Հայկական ռազմարուեստը» մատենաշարի Ա. հատորին, ինչպէս նաեւ «Հայկական սպորտը եւ մարմնակրթութիւնը Օսմանեան կայսրութիւնում» գիրքին: Թրուանց շնորհակալութիւն յայտնեց «Փիւնիկ» մարդկային պաշարներու հիմնադրամին, որ մնայուն կերպով նեցուկ կը կանգնի «Ազդակ»ի գործունէութեան եւ ձեռնարկներուն:

Ապա խօսք առաւ դոկտ. Հայկ Դեմոյեան, որ խօսելով Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկին մասին` յայտնեց, որ անիկա բացառիկ արժէք ներկայացնող տեղ է, որ տարեկան կ՛ունենայ աւելի քան 150,000 այցելուներ (թիւին մէջ չէ ներառուած իւրաքանչիւր տարուան ապրիլ 24-ին շուրջ կէս միլիոն այցելուներու թիւը), որոնցմէ մօտաւորապէս 80,000-ը օտարներ են:

Ան ըսաւ, որ թանգարան-հիմնարկը կը կազմակերպէ յիշատակի եւ յիշողութեան արարողութիւններ, պաշտօնական ներկայացուցիչներու այցելութիւններ եւ միջազգային գիտաժողովներ: Դեմոյեան նշեց, որ Հայոց ցեղասպանութիւնը տեսողական ձեւով ներկայացնելու համապարփակ հայեցակարգ պէտք է մշակուի:

Դոկտ. Հայկ Դեմոյեան

Անդրադառնալով Հայոց ցեղասպանութեան թանգարան-հիմնարկի կայքէջին իր գործունէութեան` Դեմոյեան ըսաւ, որ կայքէջը իր բնոյթով եզակի է, ունի չորս լեզուներ (հայերէն, անգլերէն, ռուսերէն եւ թրքերէն):

Զեկուցումի երկրորդ մասով Հայկ Դեմոյեան ներկայացուց Հայոց ցեղասպանութեան 100-ամեակին նուիրուած ձեռնարկները համակարգող պետական յանձնախումբին աշխատանքները: Ան ըսաւ, որ հարիւրամեակը առիթ է ամբողջ աշխարհին ցոյց տալու մեր համախմբուած ըլլալն ու ներուժը:

Խօսելով խնդիրներուն մասին` Դեմոյեան նշեց, որ Ցեղասպանութեան նիւթի դասաւանդման հարց կայ, քանի որ առկայ են տարբեր մօտեցումներ: Ան հաստատեց, որ պէտք է պատրաստել համընդհանուր եւ խորքային դասընթացք, որ թէ՛ սփիւռքի եւ թէ՛ Հայաստանի համար միացեալ ըլլայ:

Դեմոյեան աւելցուց, որ նաեւ գիտական սերնդափոխութեան խնդիր կայ, եւ այս գծով պէտք է աշխատանք տարուի` պատրաստելու համար նոր ցեղասպանագէտներ: Իսկ յառաջիկայ ռազմավարութեան մասին Դեմոյեան ըսաւ, որ պէտք է ձեւակերպել պահանջները:

Զեկուցումէն ետք Հայկ Դեմոյեան ներկաներուն հարցումներուն ընդմէջէն անդրադարձաւ նիւթական դժուարութիւններուն, սփիւռք-հայրենիք յարաբերութիւններուն, անվտանգութեան խնդիրներուն, ազրպէյճանական գործօնին ներկայութեան եւ այլ հարցերու:

 

Share this Article
CATEGORIES