ՀՅԴ «ՆԻԿՈԼ ԱՂԲԱԼԵԱՆ» ԿՈՄԻՏԷԻ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՅԱՆՁՆԱԽՈՒՄԲ. ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱՐԿՆԵՐՈՎ ԿԼՈՐ ՍԵՂԱՆ` ԿԻՆԵՐՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐՈՒԱՆ ԱՌԻԹՈՎ

Հուրի Եափուճեան, Նելլի Վեքիլեան, Սիլվա Գարավարդանեան, Սեդա Խտըշեան եւ Պրիժիթ Չելեպեան

Կազմակերպութեամբ ՀՅԴ «Նիկոլ Աղբալեան» կոմիտէի քարոզչական յանձնախումբին, երէկ` ուրբաթ, 11 մարտ, 2011-ի երեկոյեան ժամը 8:00-ին, «Աղբալեան-ՀՄԸՄ» մարզամշակութային կեդրոնի «Հրայր Մարուխեան» սրահին մէջ տեղի ունեցաւ կլոր սեղանի շուրջ զրոյց` Կիներու միջազգային օրուան առիթով: Զրոյցին իրենց մասնակցութիւնը բերին Սեդա Խտըշեան, Պրիժիթ Չելեպեան, Նելլի Վեքիլեան եւ Հուրի Եափուճեան:

Կազմակերպիչ յանձնախումբին անունով Զեփիւռ Պէրպէրեան բացման իր խօսքին մէջ նկատել տուաւ, որ սոյն կլոր սեղանը կը միտի լուսարձակի տակ առնել հայ կնոջ դերակատարութիւնը ազգային-հասարակական կեանքին մէջ, ինչպէս նաեւ խորհրդակցիլ այն միջոցներուն մասին, որոնք կ՛ապահովեն այսօրուան հայուհիին աւելի գործօն մասնակցութիւնը ազգային կեանքին մէջ:

Օրուան զրուցավար Սիլվա Գարավարդանեան յայտնեց, թէ կլոր սեղանին ընթացքին մասնակիցները պիտի կեդրոնանան լիբանանահայ կնոջ իրավիճակին վրայ եւ պիտի անդրադառնան այն մարտահրաւէրներուն, որոնց դէմ յանդիման կը գտնուի հայ կինը: Ապա ան ներկայացուց կլոր սեղանին մասնակիցները:

Կլոր սեղանի առաջին բանախօսը եղաւ Հայոց ցեղասպանութեան ոգեկոչման մարմնի ատենապետ Սեդա Խտըշեան: Ան ներկայացուց, թէ ո՛վ է հայուհին եւ ի՛նչ են անոր առաջնահերթութիւնները` շեշտելով միաժամանակ, որ հայուհին պէտք է ուսեալ ըլլայ, որպէսզի կարենայ որոշ դիրքերու հասնիլ: Ան ընդգծեց, որ ազգային կեանքին մէջ կիներուն վերապահուած դերակատարութիւնը անուանական, խորհրդանշական կամ բարոյական է` շեշտելով, որ այս երեւոյթին պատճառը այն է, որ մեր ընկերութիւնը հայրապետական է:

Ազգային Սուրէն Խանամիրեան վարժարանի տնօրէն եւ Պուրճ Համուտի քաղաքապետական խորհուրդի անդամ Նելլի Վեքիլեան հաստատեց, որ կիները կը փորձեն արժեւորել իրենց դիրքը եւ կու տան իրենցմէ ակնկալուածը, սակայն ո՞վ պիտի արժեւորէ անոնց կատարած գործը: Ան նկատել տուաւ, որ կրթական մարզին մէջ իգական սեռի ներկայութիւնը աւելի շատ է, քան այր մարդոց, եւ զարմանք յայտնեց, որ երբ տղամարդիկ կ՛աւարտեն իրենց ուսումը եւ կ՛ըլլան պատասխանատու դիրքերու վրայ, հարցական ոճով կը մօտենան կիներու պաշտօններուն` հարց տալով, որ կիները կրնա՞ն այդ գործը կատարել:

Համազգայինի Մելանքթոն եւ Հայկ Արսլանեան Ճեմարանի կրթական տնօրէն Հուրի Եափուճեան նշեց, որ Ճեմարանի կրթական ծրագիրը շատ ճամբայ ունի կտրելիք` աւելցնելով, որ չկան գրաւականները հայուհին բարձր դիրքերու հասցնելու իմաստով: Ան շեշտեց, որ պէտք է պայքար մղել հաւասարութեան համար, որովհետեւ գործադիր դիրքերու վրայ տղամարդիկ կը գտնուին` աւելցնելով, որ ծրագիր պէտք է մշակուի համահաւասար իրաւունքներ ունենալու համար: Իրաւաբան Պրիժիթ Չելեպեան իր նիւթը կեդրոնացուց կնոջ դէմ գործադրուած զանազան բնոյթի բռնութիւններուն եւ խտրականութեան վրայ` բարոյական թէ տնտեսական մակարդակներու վրայ: Ան անդրադարձաւ զաւակներու հոգատարութեան հարցին` շեշտելով, որ կիները իրենց զաւակներուն սիրոյն ամէն զրկանք յանձն կ՛առնեն: Ան շեշտեց, որ անհրաժեշտ է կնոջ վիճակը փոփոխութեան ենթարկել` հաստատելով, որ կինը պիտի ստանայ իր իրաւունքը եւ ոչ թէ մուրայ զայն:

Կլոր սեղանի աւարտին առիթ տրուեցաւ ներկաներուն կարծիքներ փոխանակելու կլոր սեղանի մասնակիցներուն հետ: Առաջարկուեցաւ իւրաքանչիւր նիւթ մանրամասնել առանձին զեկուցումներով: Ներկաները առաջարկեցին, որ հաւասար աշխատավարձ ըլլայ կիներուն եւ տղամարդոց համար, կիներուն նկատմամբ տղամարդիկ վիրաւորական ոճով չարտայայտուին, շեշտը դրուի բրտութեան բացառման վրայ եւ այլն:

Աւարտին յայտարարուեցաւ, որ իրաւաբանական իմաստով դաստիարակչական ծրագիր մը պիտի մշակուի կնոջ դէմ բրտութեան հարցին գծով. ծրագիրը կամաւոր եւ անվճար է: Անոնք, որոնք կը փափաքին իրենց մասնակցութիւնը բերել սոյն ծրագիրին, կրնան կապ հաստատել «Նիկոլ Աղբալեան» կոմիտէին հետ:

 

Share this Article
CATEGORIES