ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

– ԻՍՐԱՅԷԼԵԱՆ արտաքին գործոց նախարարութենէն բարձրաստիճան աղբիւրներ իսրայէլեան ձայնասփիւռի կայանին յայտնած են, որ արտաքին գործոց նախարարութիւնը այս տարուան վերջաւորութեան հանգստեան կոչուելիք Անգարայի մէջ դեսպան Կապի Լեւին այլ դեսպանով մը փոխարինելու որոշումը տակաւին չէ տուած: Անոնք յայտնած են, որ արտաքին գործոց նախարարութիւնը «Մաւի Մարմարա» նաւուն շուրջ տագնապի լուծումի ջանքերուն արդիւնքին կը սպասեն: Անոնք նշած են, որ եթէ երկու երկիրներուն միջեւ թրքական պահանջներուն շուրջ համաձայնութիւն չգոյանայ Անգարայի մէջ դեսպան պիտի չնշանակուի, այլ աւելի ցած մակարդակի պաշտօնատար մը:

– ՄԻԱՑԵԱԼ Նահանգներու առեւտրական բացը յունիս ամսուան ընթացքին 4.4 առ հարիւրով բարձրանալով հասած է 53 միլիառ տոլարի, ինչ որ անցնող երկուքուկէս տարուան ընթացքին բարձրագոյնն է: Յուլիս ամսուան ընթացքին ամերիկեան արտածումները բաղդատմամբ մայիս ամսուան 2.3 առ հարիւրի անկում մը արձանագրելով հասած են 170.9 միլիառ տոլարի, իսկ ներածումը 0.8 առ հարիւրով նուազած է` հասնելով 223.9 միլիառ տոլարի:

Share this Article
CATEGORIES