ՄԻՋԹԵՄԱԿԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄ` ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ՄԷՋ

Երիտասարդական հանդիպումէն պահ մը

1 – 2 սեպտեմբեր Պիքֆայայի մայրավանքին մէջ տեղի ունեցաւ միջթեմական երիտասարդական հանդիպում` կազմակերպութեամբ ու հրաւէրով Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան Երիտասարդական բաժանմունքին: Սոյն հանդիպումը կը հետապնդէր երկու նպատակ`  ա) մօտէն տեղեակ դառնալ թեմերուն մէջ հայ եկեղեցւոյ կատարած աշխատանքներուն` երիտասարդութիւնը եկեղեցւոյ ու համայնքի կեանքին մէջ աւելիով ներառելու իմաստով, եւ բ) իմանալ թեմերու ակնկալութիւնները Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութենէն` երիտասարդութեան դերը աւելի աշխուժացնելու իմաստով:

Իր բացման պատգամին մէջ, Արամ Ա. կաթողիկոս լայնօրէն անդրադարձաւ ներկայ ընկերութեան կեանքին մէջ երիտասարդութեան առանցքային ներկայութեան ու գործօն դերակատարութեան, ինչպէս նաեւ անոր դիմագրաւած տագնապներուն ու մարտահրաւէրներուն: Ապա վեհափառը լայնօրէն խօսեցաւ հայ ազգի ու եկեղեցւոյ կեանքին մէջ երիտասարդութեան վերապահուած դերակատարութեան մասին` ընդգծելով երիտասարդներուն հետ երկխօսութիւն ունենալու, անոնց տագնապներուն ու սպասումներուն մօտէն հաղորդ դառնալու եւ համայնքային կեանքին մէջ երիտասարդութեան լայն տեղ տալու անհրաժեշտութիւնը:

Խորհրդակցական հանդիպումի առաջին նիստին, կաթողիկոսարանի Երիտասարդաց բաժանմունքի վարիչ Մեսրոպ վրդ. Սարգիսեան բացատրեց ներկայ միջթեմական խորհրդակցական հանդիպման նպատակն ու կարեւորութիւնը: Ապա խօսք առին յիշեալ բաժանմունքի յանձնախումբի անդամները` միշտ շեշտելով երիտասարդութեան կարեւորութիւնը հայ ժողովուրդի կեանքին մէջ եւ հրաւիրելով երիտասարդները, որ աւելի գործօն մասնակցութիւն բերեն հայ եկեղեցւոյ ու համայնքային կեանքին:

Ապա երկու օրերու ընթացքին թեմերը ներկայացնող երիտասարդները զեկուցում տուին իրենց թեմերուն մէջ կատարուող աշխատանքներուն մասին: Իւրաքանչիւր զեկուցումի յաջորդեց հարց-պատասխան, եւ այս ձեւով ներկաները տեղեակ դարձան թեմերուն մէջ  կատարուող աշխատանքներուն ու երիտասարդութեան դիմագրաւած դժուարութիւններուն:

Խորհրդակցական հանդիպման վերջին նիստը յատկացուած էր արժեւորումի, որուն ընթացքին ներկաները իրենց դրական արտայայտութիւնները ունեցան Մեծի Տանն Կիլիկիոյ կաթողիկոսութեան կողմէ կատարուող աշխատանքներուն եւ յատկապէս երիտասարդութեան նկատմամբ վեհափառին ցուցաբերած յատուկ հոգածութեան համար: Խորհրդակցական հանդիպումը եզրափակելով իր ժողովական աշխատանքները` կարեւորութեամբ շեշտեց հետեւեալ կէտերը.

1) Անհրաժեշտ է ամէն միջոցներով շեշտել ու յիշեցնել, թէ երիտասարդութիւնը կոչուած է կարեւոր դերակատարութեան մեր ազգային-եկեղեցական կեանքին մէջ:

2) Անհրաժեշտ է մօտէն հետեւիլ երիտասարդութեան դիմագրաւած հրատապ հարցերուն ու լուծման առաջնորդող ճամբաներ գտնել:

3) Երիտասարդական նման հանդիպումներ կազմակերպել թէ՛ թեմական եւ թէ՛ միջթեմական մակարդակներու վրայ` կազմակերպութեամբ կաթողիկոսութեան Երիտասարդական բաժանմունքին:

4) Մնայուն կապ հաստատել թեմերու երիտասարդաց բաժանմունքներու ու միութիւններու եւ կաթողիկոսարանի Երիտասարդական բաժանմունքին հետ` տեղեկութիւններ փոխանցելու, խորհրդակցութիւններ ունենալու եւ իրարու ծրագիրներուն աջակցելու հեռանկարով:

5) Յատուկ կայք մը ստեղծել երիտասարդական հարցերով զբաղող, թէ՛ թեմերու եւ թէ՛ կաթողիկոսութեան պաշտօնական կայքէջերուն վրայ:

Թեմերէն եկած երիտասարդները ժողովական աշխատանքներուն առընթեր նաեւ առիթ ունեցան մօտէն հաղորդ դառնալու ընդհանրապէս կաթողիկոսարանի եւ յատկապէս դպրեվանքի կեանքին:

Share this Article
CATEGORIES